O katedře
O katedře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Katedra německých a rakouských studií je součástí Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Z hlediska teritoriálního se katedra zaměřuje na německy mluvící země a střední Evropu a na Evropu jako kontext vývoje a působení německy mluvících zemí.

Z hlediska oborového jsou výzkum i výuka zaměřeny multidisciplinárně s důrazem na přístupy věd o politice a na historicko-kulturní přístupy, doplněné o právní a hospodářskou problematiku.

Z tematického hlediska se výzkum i výuka na katedře koncentruje ve výše uvedeném teritoriálním a disciplinárním zaměření do tři hlavních celků. Za prvé to je otázka mezinárodních vztahů a zahraniční politiky (včetně dějin zahraniční politiky), za druhé aktuální problematika zkoumaného teritoria a jeho vývoj od revolucí roku 1989 až do současnosti a za třetí to jsou komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století.


Katedra nabízí bakalářský studijní obor Česko-německá studia (double degree s Universität Regensburg) a magisterské studijní obory Německá a rakouská studia, Central European Comparative Studies a nejnověji také Německá a středoevropská studia (double degree s Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Pracovníci katedry se podílejí i na výuce v rámci bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia a kombinovaných studijních oborů Teritoriální studia a Soudobé dějiny.


Výuka probíhá v českém, německém i anglickém jazyce. Členové katedry publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech a nakladatelstvích, účastní se pravidelně mezinárodních konferencí a působí jako hostující vyučující na řadě německých a rakouských univerzit.

Specifikem výuky na katedře je rozsáhlá nabídka kurzů vyučujících z Německa i Rakouska. Na katedře působí rovněž německý tutor, od roku 2014 také stálý hostující docent DAAD. Katedra pořádá pro studenty exkurze do Německa a Rakouska. Studenti v oborech, zajišťovaných katedrou, mají možnost ucházet se kromě stipendií určených pro všechny studenty Institutu mezinárodních studií, popř. UK, také o stipendium DAAD na univerzitě v Düsseldorfu.


Program DAAD

Magisterský studijní obor Německá a rakouská studia je od roku 1994 podporován Německou akademickou výměnou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) v rámci programu Německojazyčných studijních oborů (Deutschsprachige Studiengänge - DSG). Další informace o tomto programu na Katedře německých a rakouských studií najdete zde.


O katedřeKatedra německých a rakouských studií je součástí Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Z hlediska teritoriálního se katedra zaměřuje na německy mluvící země a střední Evropu a na Evropu jako kontext vývoje a působení německy mluvících zemí.

Z hlediska oborového jsou výzkum i výuka zaměřeny multidisciplinárně s důrazem na přístupy věd o politice a na historicko-kulturní přístupy, doplněné o právní a hospodářskou problematiku.

Z tematického hlediska se výzkum i výuka na katedře koncentruje ve výše uvedeném teritoriálním a disciplinárním zaměření do tři hlavních celků. Za prvé to je otázka mezinárodních vztahů a zahraniční politiky (včetně dějin zahraniční politiky), za druhé aktuální problematika zkoumaného teritoria a jeho vývoj od revolucí roku 1989 až do současnosti a za třetí to jsou komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století.


Katedra nabízí bakalářský studijní obor Česko-německá studia (double degree s Universität Regensburg) a magisterské studijní obory Německá a rakouská studia, Central European Comparative Studies a nejnověji také Německá a středoevropská studia (double degree s Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie). Pracovníci katedry se podílejí i na výuce v rámci bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia a kombinovaných studijních oborů Teritoriální studia a Soudobé dějiny.


Výuka probíhá v českém, německém i anglickém jazyce. Členové katedry publikují v domácích i zahraničních odborných časopisech a nakladatelstvích, účastní se pravidelně mezinárodních konferencí a působí jako hostující vyučující na řadě německých a rakouských univerzit.

Specifikem výuky na katedře je rozsáhlá nabídka kurzů vyučujících z Německa i Rakouska. Na katedře působí rovněž německý tutor, od roku 2014 také stálý hostující docent DAAD. Katedra pořádá pro studenty exkurze do Německa a Rakouska. Studenti v oborech, zajišťovaných katedrou, mají možnost ucházet se kromě stipendií určených pro všechny studenty Institutu mezinárodních studií, popř. UK, také o stipendium DAAD na univerzitě v Düsseldorfu.


Program DAAD

Magisterský studijní obor Německá a rakouská studia je od roku 1994 podporován Německou akademickou výměnou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) v rámci programu Německojazyčných studijních oborů (Deutschsprachige Studiengänge - DSG). Další informace o tomto programu na Katedře německých a rakouských studií najdete zde.


Historie katedry


Další informace o katedře


Dokumenty