Život na katedře
Život na katedře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Archiv aktualit

Zimní semestr 2017/2018

Beseda Střední Evropa v čase turbulencí a změn

Ve středu 20. prosince 2017 se v rámci semináře Česká zahraniční politika našich vyučujících Vladimíra Handla a Miroslava Kunštáta uskutečnila beseda s Tomášem Kafkou, ředitelem Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tomáš Kafka byl v dřívějších letech mj. prvním ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti, ředitelem Odboru států střední Evropy MZV nebo velvyslancem v Irsku. Host se studenty podělil o svůj pohled na střední Evropu, do které podle něj a jeho odboru patří vedle visegrádských zemí také Německo a Rakousko. Zvlášť česko-německé vztahy jsou podle něj důležité pro rozvoj středoevropského regionu díky úspěšné spolupráci na institucionální úrovni (např. Česko-německý fond budoucnosti nebo Česko-německý strategický dialog), která může být vzorem pro posílení vztahů i mezi dalšími státy v rámci Evropské unie.


Předvánoční procházka „Tschechische Erinnerungsorte in Prag“

Před koncem roku 2017 pozval vedoucí naší katedry Ota Konrád vyučující, studenty i absolventy na vánoční program, jehož hlavním bodem byla procházka po Praze. Účastníci semináře „Tschechische Zeitgeschichte im europäischen Kontext“ s pomocí Oty Konráda a Miroslava Kunštáta provedli v úterý 19. prosince zájemce po místech paměti českého národa. Mezi zastaveními nechyběly Pomník obětem komunismu na Petříně, Národní divadlo, nebo Národní památník hrdinů Heydrichiády. Večer se pak všichni sešli v kavárně na Karlově náměstí k příjemnému posezení u drobného občerstvení.


Fotogalerii z procházky najdete na facebooku naší katedry.

Foto: Matouš Adamec


Výzkumný seminář studentů „Erinnerungskulturen in Mittleuropa“

Od 10. do 15. prosince 2017 se skupina studentů Germanistiky a Německých a středoevropských studií z Krakova a Prahy účastnila výzkumného semináře v malebném lázeňském městěčku Bad Kissingen. Součástí semináře k tématu „Erinnerungskulturen in Mittleuropa“ organizovaného dr. hab. prof. UP Isabelou Röskau-Rydel a Mgr. Barbarou Marmol byla mimo jiné i exkurze do Würzburgu, jak můžete vidět ve fotogalerii na facebooku našeho programu Německá a středoevropská studia.


Beseda o česko-německých vztazích s Jiřím Čísteckým

Ve středu 6. prosince 2017 proběhla v Jinonicích beseda o česko-německých vztazích a středoevropské spolupráci s předním českým experten na Německo, Rakousko a Visegrádské země, Ing. Jiřím Čisteckým, poradcem ministra zahraničních věcí ČR. Po úvodní přednášce následovala zajímavá debata o různých aktuálních tématech v regionu, včetně bezpečnostních otázek, vztahu s Ruskem či spolupráci v rámci Visegrádské skupiny.

Akce se konala v rámci kurzu "Česká zahraniční politika" našich vyučujících Vladimíra Handla a Miroslava Kunštáta. Fotogalerii z besedy si můžete prohlédnout na facebookové stránce katedry.


Ocenění düsseldorfských partnerů za spolupráci s naší katedrou

Na konci listopadu návštívily Prahu zástupkyně Heinrich Heine Universität Düsseldorf, jejíž součást Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas je již 23 let partnerem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK v programu Německojazyčných studijních oborů. Prof. Dr. Beate Fieseler, vedoucí katedry z Düsseldorfu, u této příležitosti 28. listopadu převzala od PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky naší fakulty pro zahraniční styky, ocenění za dlouholetou a usilovnou podporu této mimořádné meziuniverzitní spolupráce. Za naši katedru jí a koordinátorce programu Nině Reuter poděkovali doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a PhDr. David Emler, Ph.D. Fotografie z předávání poděkování si můžete prohlédnout na našich facebookých stránkách


Publikace studentského týmu pod vedením Vladimíra Handla

Studijní skupina Německá zahraniční politika (2016-2017) pod vedením Vladimíra Handla, složená ze studentek naší katedry Adély Bráchové, Kláry Bundové, Anežky Fojtíkové a Barbory Volfové, zpracovala na pozvání redakce WeltTrends stručné ohlédnutí za zahraniční politikou vlád kancléřky Merkelové v letech 2005-2017. Jejich hodnocení je převážně pozitivní, mezi nedostatky vidí fakt, že byla německá politika převážně reaktivní a vyčerpávala se krizovým managementem, chyběla jí výrazná a přesvědčivá strategická dimenze. Následovat bude článek o česko-německých vztazích. Analýzu našeho studentského týmu si můžete přečíst zde.


University of Birmingham je novým partnerem naší katedry

Katedře německých a rakouských studií se podařilo uzavřít smlouvu Erasmus s University of Birmingham. Studenti nejenom naší katedry budou mít možnost pobytu na této přední britské univerzitě, počítá se i s akademickou výměnou. Smlouva je určena především studentům se zájmem o moderní dějiny. V posledním hodnocení kvality vědy ve Velké Británii se University of Birmingham umístila právě v oblasti historie na prvním místě v celé zemi, tzn. i před univerzitami v Oxfordu či Cambridge. Více informací o partnerské katedře na University of Birmigham


Exkurze do Frankfurtu nad Mohanem

Andreas Göttmann, který působil u nás na katedře jako tutor DAAD v zimním semestru 2017/2018, pozval naše studenty na exkruzi do Frankfurtu nad Mohanem. Během exkurze, která se uskutečnila od 6. do 11. listopadu 2017 jim hesenskou metropoli představil jako mezinárodní finanční a veletržní centrum, ale také město s pozoruhodnou historií. Účastníci programu měli možnost navštívit Evropskou centrální banku, seznámit se s Frankfurtem n. M. jako sídlem německých císařů ve středověku, pozdějším rodištěm J. W. Goetheho a místem, kde se v roce 1848 konalo slavné německé národní shromáždění. Dojmy z cest vám zprostředkuje naše fotogalerie.

Listopadová exkurze se uskutečnila díky podpoře DAAD a programu Německojazyčných studijních programů, do kterého je naše katedra zapojena od roku 1994 spolu s partnery z Düsseldorfu.


Letní semestr 2017/2078

Česko-rakouský seminář v Mikulově

Od 2. do 5. května se uskutečnili výjezdní seminář, v rámci kterého se studenti a vyučující naší katedry setkali společně se svými partnery z Vídeňské univerzity na jižní Moravě. V Mikulově se díky podpoře programu Aktion Česká republika-Rakousko přeshraniční setkání s titulem "Tschechisch-Österreichisches Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert II", které se v tomto formátu letos konalu již potřetí. Během něj měli možnost účastníci představit své závěrečné práce. Od ostatních k nim pak v diskuzi dostali zpětnou vazbu, která jim pomůže při dalším psaní. Společný pobyt českých a rakouských studentů zpestřil doprovodný program zaměřený na poznávání pohraničního regionu. Prohlédli si například historické centrum Mikulova a navštívili nedaleké Valtice. Fotogalerii ze semináře najdete na facebooku naší katedry.


Exkurze na německé velvyslanectví v Praze

Studentky a studenti Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK spolu se svými vyučujícími v úterý 25. dubna navštívili sídlo Velvyslanectví SRN v Praze, které se nachází v barokním Lobkovickém paláci na Malé Straně. Dr. Guido Müntel, který má na starosti kontakt s veřejností, je nejprve seznámil s historií ambasády. Poté se rozhovor se studenty ubíral směrem k aktuálním otázkám: účastníci exkurze se dozvěděli více o spolupráci mezi velvyslanectvím a českým i německým ministerstvem zahraničí, strategickém dialogu mezi Českem a Německem, bilaterálních problémech a denní agendě velvyslanectví. Fotogalerii se snímky z exkurze si můžete prohlédnout na našem facebooku.


Workshop "Jak vystupovat v médiích?"

V sobotu 11. března proběhl na naší katedře mediální workshop na téma "Jak vystupovat v médiích?" s vedoucí vydání Portálu ČT24 Bárou Procházkovou. 

Pro zájemce z řad studentů a pedagogů si lektorka připravila pestrý program. Dozvěděli se od ní, jak v médiích nejlépe zaujmout a jak předat klíčové informace. Podělila se s nimi o své zkušenosti a zážitky ze svého působení v médiích. K tomu účastníci získali pár užitečných tipů, jak se zbavit trémy nebo kdy zaimprovizovat. A uplatnit je mohli hned vzápětí. Všichni si totiž během workshopu zkusili natočit živý vstup do rádia, expertní rozhovor v televizi, ale také napsat tiskovou zprávu do novin.


Více fotografií z mediálního workshopu najdete v této galerii na facebooku naší katedry.


Den otevřených dveří IMS FSV UK

Katedra německých a rakouských studií představila v pondělí 16. ledna během dne otevřených dveří studijní obory, které nabízí zájemcům o studium z řad budoucích maturantů a absolventů bakalářského studia. Nejprve dopoledne proběhla prezentace magisterských programů, specializace programu Mezinárodní teritoriální studia, Německá a rakouská studia, a double-degree Německá a středoevropská studia, odpoledne pak bylo věnováno bakalářskému oboru Česko-německá studia.

Během programu vystoupili pedagogové Jakub Eberle, MLitt. a PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D. spolu s našimi studenty a absolventy. Společně uchazečům přiblížili obsah studijních plánů, možnosti budoucího kariérního uplatnění i podmínky přijímacích zkoušek a zodpověděli jejich otázky. Pokud se zajímáte o možnosti studia na naší katedře, doporučujeme vám navštívit stránku s informacemi pro uchazeče. Fotogalerii ze dne otevřených dveří si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách.


Zimní semestr 2016/2017

Exkurze do Terezína

Studenti naší katedry v pátek 9. prosince podnikli pod vedením naší tutorky DAAD Vanessy Schmolke exkurzi do Terezína. Při prohlídce města navštívili malou pevnost a prošli se po místech, kde se nacházelo židovské ghetto.



Více o absolvovaném programu si můžete přečíst v této zprávě (v němčině).


Den německých studií 2016

Ve středu 7. prosince 2016 proběhl v pražském Goethe-Institutu Den německých studií, při kterém jsme účastníkům, kteří se zajímají o Německo, jeho domácí a zahraniční politika, kultura nebo společnost, představili možnosti studia na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK. Program poskytl zájemcům prostor pro neformální diskuzi s našimi vyučujícími, studenty i absolventy. Společně s nimi si ve smíšených týmech zasoutěžili v zábavném kvízu a dozvěděli se něco nového o parlamentních volbách v Německu a německo-francouzských vztazích při krátkých přednáškách PhDr. Vladimíra Handla, CSc. a PhDr. Davida Emlera, Ph.D. Fotogalerii z příjemně stráveného odpoledne si můžete prohlédnout na našem facebooku.



Prohlídka výstavy: Georg Grosz a český Trn

Studenti naší katedry v úterý 22. listopadu 2016 společně vyrazili do Národní galerie na prohlídku výstavy „Georg Grosz a český Trn“. Na kulturní program pak večer navazoval štamtiš, který zorganizovaly studentky naší katedry. Fotogalerii si můžete prohlédnout na facebooku.


Šesté česko-rakouské dny historiků

Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 se v rakouském Raabsu konal šestý ročník česko-rakouských dnů historiků. Letošní téma konference, kterou na české straně spolupořádala Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a Institut mezinárodních studií FSV, znělo Z 20. stoletíí do nového tisíciletí. Rakousko a Československo/Česká republika 1986–2016. Během programu vystoupilo se svými příspěvky i několik členů Katedry německých a rakouských studií. Detailní program konference zde.

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na facebooku Waldviertel Akademie.


Diskuze s Christianem Haasem, poslancem Německého spolkového sněmu

Ve středu 2. listopadu 2016 byl hostem na naší katedře německý spolkový poslanec Christian Haase (CDU). Protože do Prahy přijel spolu s dalšími zástupci pořádajících organizací Internationales Parlaments-Stipendium, aby vybral české účastníky do následujícího ročníku, představil na úvod svého setkání se studenty stipendijní program. V následující diskuzi s publikem se však věnoval také tématům komunální politiky, na které se on sám v rámci svého mandátu zaměřuje, či otázkám populismu a vnitropolitické situaci v Německu před parlamentárními volbami. Zprávu a fotografie z diskuze najdete na facebooku katedry.


Nový DAAD-Langzeitdozent na katedře německých a rakouských studií

Díky podpoře DAAD na katedře německých a rakouských studií od srpna 2016 působí na místě stálého německého docenta (DAAD-Langzeitdozent) prof. Boris Barth. Přečtěte si rozhovor, který s ním před zahájením semestru vedla Lucie Filipová zde.


Předchozí akce naší katedry

Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí

Ve dnech 23. - 25. června 2016 se studenti Katedry německých a rakouských studií zúčastnili letní školy v Krakově podpořené grantem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Česko-polské fórum. Během třídenního programu se účastnili nejen zajímavých přednášek na Pedagogické univerzitě v Krakově, ale také poznávali město, ochutnávali výbornou polskou kuchyni a navazovali nová česko-polská přátelství.

Více o letní škole si můžete přečíst v závěrečné zprávě. Anebo se můžete podívat na facebook našeho oboru Německá a středoevropská studia, kde naleznete také fotogalerii z akce.


Konference International Association for the Study of German Politics v Praze

Naše katedra se v roce 2016 podílela na organizaci výroční konference asociace International Association for the Study of German Politics (IASGP), tedy jedné ze dvou hlavních mezinárodních oborových asociací, které slučují převážně anglosaské a německé akademiky a experty, zabývající se různými aspekty současného vývoje Německa.

Ročník, který se uskutečnil 16. a 17. června 2016 v Praze, byl mimořádný tím, že se tato asociace vůbec poprvé rozhodla uspořádat své zasedání mimo území Velké Británie nebo Německa. Podrobnosti zde

Konference se zúčastnili naši vyučující i magisterští a doktorští studenti, které můžete vidět na fotografii.


Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti

Ve dnech 23. - 25. června 2016 se v rámci našeho double-degree programu Německá a středoevropská studia v polském Krakově uskuteční letní škola "Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí" pořádaná Pedagogickou univerzitou a Univerzitou Karlovou s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Česko-polského fóra. Program: česky, německy


Druhý diplomový seminář naší katedry a Vídeňské univerzity

Již podruhé se konal společný workshop Katedry německých a rakouských studií a Vídeňské univerzity, který navazoval na první setkání magisterských studentů obou univerzit v listopadu 2015, tentokrát se však konal ve Vídni ve dnech 7. – 9. dubna 2016. Celý projekt se uskutečnil díky finanční podpoře AKTION Österreich – Tschechische Republik v rámci projektu „Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert“. Cílem projektu bylo představit práce magisterských studentů obou univerzit a navrhnout možnosti na jejich zlepšení. Kromě zajímavých prezentací se naši studenti a vyučující zúčastnili také historické procházky po Vídni, navštívili univerzitní pivovar a seznámili se s dalšími vídeňskými kolegy. Přečtěte si celou zprávu o česko-rakouském workshopu ve Vídni


Studijní pobyt v Bad Kissingen

Naše katedra uspořádala ve dnech 13.-18. března 2016 společný seminář pro studenty z Řezna, Pasova, Prahy a Krakova v lázních Bad Kissingen (SRN) na téma:

Nationale Identitäten im transnationalen Kontext: Deutschland, Polen und Tschechien / Národní identity v transnacionálním kontextu: Německo, Polsko a Česko


Beseda s Egbertem Jahnem

Egbert Jahn, který působil na naší katedře jako Gastdozent v rámci programu DAAD, byl 24. února 2016 hostem na Ústavu mezinárodních vztahů, kde nejprve přednesl příspěvek k aktuálním problémům německé a evropské migrační politiky a poté diskutoval s hosty. Zprávu z besedy s tímto expertem včetně videozáznamu najdete na webu ÚMV


Den německých studií - první ročník

Ve spolupráci s Goethe-Institutem jsme na 17. února 2016 připravili Den německých studií. Šlo o blok tří přednášek s následnou diskusí na aktuální témata z oblastí, kterým se věnuje i naše katedra: zahraniční politika Německa, německá kultura a moderní dějiny a otázky aktuálního hospodářského vývoje Německa. Přednášky v českém jazyce byly určeny široké veřejnosti, především bychom chtěli přivítat studenty posledního ročníku gymnázií a středních škol a studenty bakalářských oborů, kteří se zajímají o Německo. Zpráva a fotografie z Dne německých studií na našem FB


Diplomový seminář naší katedry a Vídeňské univerzity poprvé

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2015 proběhl v Praze "Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert", společný projekt naší katedry s Vídeňskou univerzitou (Institut für Geschichte) podpořený programem AKTION. Jeho cílem bylo představení a diskuse připravovaných prací pražských a vídeňských studentů. Na jaře 2016 proběhla druhá část semináře, tentokrát ve Vídni.

Na naší FB stránce si můžete prohlédnout fotografie z našeho diplomového semináře s Vídeňskou univerzitou "Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert". Zpráva ve formátu pdf je ke stažení zde. Všem účastníkům semináře děkujeme a těšíme se na viděnou ve Vídni!


Předvánoční prohlídka Goethe-Institutu

Studenti a vyučující naší katedry se 17. prosince 2015 vydali na prohlídku Goethe-Institutu v Praze. Tereza Kaiserová je provedla i neznámými zákoutími, kde se mnoho nezměnilo od doby, kdy budova sloužila jako velvyslanectví NDR. Věděli jste, že v suterénu téhle budovy je rekonstruovaná sauna, nebo že kancelář velvyslance Německé demokratické republiky chránily vestavěné železné dveře? Prohlédněte si fotogalerii z akce na facebooku katedry.


Debata s Petrou Ernstberger, poslankyní Německého spolkového sněmu

Ve středu 18. listopadu 2015 se konala diskuze poslankyně Německého spolkového sněmu Petry Ernstberger (SPD) se studenty Institutu mezinárodních studí. Paní poslankyně přijala pozvání Vladimíra Handla a Miroslava Kunštáta do jejich kurzu Česká/československá zahraniční politika. Ernstberger na úvod představila současnou německou zahraniční politiku, která v posledních letech čelí několika důležitým výzvám (ekonomická krize v Evropě, válka na Ukrajině, migrační vlna, teroristické útoky), jejichž řešení je možné pouze ve spolupráci na bilaterální, evropské i mezinárodní úrovni. Dále zdůraznila, jak důležité je v současné situaci nevyvolávat strach a neřídit se v politických rozhodnutích populistickými názory. Součástí následné diskuze byla i vnitropolitická témata – například specifika bavorské politiky v migrační otázce, proměna veřejného mínění nebo nárůst popularity pravicově populistické strany AfD (Alternativa pro Německo). Fotogalerii ze setkání Petry Ernstberger s našimi studenty si můžete prohlédnout na facebooku.


Workshop k 25. výročí znovusjednocení Německa

U příležitosti 22. výročí německého znovusjednocení se v Praze uskutečnil třídenní workshop, který zorganizovala naše katedra za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Friedrich-Ebert-Stiftung a Goethe Institutu v Praze. K tématu vystoupili vyučují z našich partnerských univerzit v Düsseldorfu, Krakově a Regensburgu a další hosté. Fotogalerii a zprávu z akce najdete na facebooku katedry.


Panelová diskuze "Russland-Ukraine. Perspektiven aus Deutschland und Tschechien"

Naše katedra ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, a Goethe Institutem v Praze uspořádala 29. října 2015 v pořadí již druhou diskusi o rusko-ukrajinských vztazích. Jako panelisté se o svou analýzu se studenty podělili přední němečtí experti Hans Joachim Spanger (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, HSFK), Volker Weichsel (redaktor časopisu Osteuropa) a rovněž Anastasia Kluter (referentka Friedrich-Ebert-Stiftung z Berlína). Českou akademickou sféru zastoupil Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV. Účastníci panelu se shodli, že se situaci nepřiznané agrese Ruska v Donbasu (hybridní válka) blíží „zamraženému konfliktu“, který ovšem bude Rusko moci kdykoli znovu „rozmrazit“, aby tak zabránilo skutečně transformaci Ukrajiny a jejímu přibližování EU. Zprávu a fotografii z diskuse najdete na facebooku naší katedry.


Exkurze na téma "Bonnská republika"

Naše katedra uspořádala ve dnech 2. - 6. listopadu 2015 ve spolupráci s Univerzitou v Düsseldorfu a za podpory DAAD exkurzi do Německa na téma "Bonnská republika". Účastníci během programu exkurze navštívili bývalou bonnskou vládní čtvrti a viděli místa, která hrála nejdůležitější roli při vzniku Německé spolkové republiky a západoněmeckého demokratického zřízení - od hlasování o Základním zákoně až po rozhodnutí o přesunu vlády do Berlína.


Mezinárodní konference "Beyond Defeat and Victory"

Institut mezinárodních studií FSV UK zastoupený naší katedrou uspořádal 17. - 19. září 2015 ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a s Imre Kertész Kolleg Jena mezinárodní konferenci Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914-1923. Konference byla součástí grantového projektu Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí.

ANOTACE ZDE Fotky z naší konference 


Kulatý stůl "Václav Havel a jeho domácí a zahraniční politika"

Katedra německých a rakouských studií ve čtvrtek 14. května 2015 uspořádala kulatý stůl na téma Václav Havel a jeho domácí a zahraniční politika. Václav Havel patří k osobnostem, které významně ovlivnily moderní dějiny nejenom českých zemí. Aktuální i nedávné spory o Havlovu vnitřní i zahraniční politiku svědčí o tom, že Havel nepatří a dlouho patřit nebude pouze minulosti. Do diskuze se jako panelisté zapojili novinář DANIEL KAISER (Echo24), autor dvoudílné monografie o Václavu Havlovi a rovněž absolvent Německých a rakouských studií, historik MIROSLAV KUNŠTÁT (IMS FSV UK), který se odborně věnuje zahraniční politice střední Evropy a v devadesátých letech patřil ke spolupracovníkům Václava Havla a politolog ONDŘEJ DITRYCH (IPS FSV UK), odborník na mezinárodní vztahy a českou zahraniční politiku. Debatu bude moderovat politolog VLADIMÍR HANDL (IMS FSV UK), zabývající se odborně mezinárodními vztahy, především zahraniční politikou Německa.


Prezentace knihy o nacistické rozhlasové politice v Protektorátu Čechy a Morava

Dne 12. května 2015 se na naší katedře uskutečnila prezentaci knihy Petera R. Pinarda Broadcast Policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia: Power Structures, Programming, Collaboration and Resistance (Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2015). Autor na úvod představil svou práci a poté následovala diskuze s vyučujícími a studenty k problematice okupace a mediální politiky v období 2. světové války.


Přednáška německého velvyslance na naší katedře

Dne 1. dubna 2015 se na naší katedře uskutečnila přednáška na téma The New German European Policy: the Context of the Eurozone and Ukraine Crisis, se kterou vystoupil J.E. německý velvyslanec v ČR, Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Fotografie z přednášky si můžete prohlédnout zde.


Studijní pobyt v Bad Kissingen

Od 8. do 13. března proběhl ve spolupráci s KNRS pětidenní blokový seminář na téma „Znovusjednocené Německo, rozdělené Československo: Důsledky politického převratu 1989 na vzájemné vztahy.“ Tento rok vzpomínáme 25 let od pádu železné opony a od demokratizace zemí bývalého východního bloku, tak bylo zvoleno téma vhodné a aktuální.

Seminář se konal ve vzdělávacím centru „Der Heiligenhof“ v lázeňském městečku Bad Kissingen na severu Bavorska. Hlavní část tohoto týdenního semináře tvořily přednášky a diskuze s členy katedry a odborníky ze SRN. Seminářem prováděli jednak Gustav Binder za vzdělávací centrum „Der Heiligenhof“ a členové katedry NRS, dr. Kunštát a dr. Novotný. S příspěvky, které se dotýkaly jednak historických, jednak politologických aspektů problematiku znovusjednocení Německa, pak vystoupili ještě dr. Emler, dr. Handl, dr. Lorenz dr. Šafařík, dále pak dr. von Truetzchlerová z Erfurtu a příspěvky přednesli také oba průvodci seminářem, dr. Kunštát a dr. Novotný. Zazněl také příspěvek S. Hörtlera ze Sudetoněmeckého krajanského sdružení o činnosti organizace, kterou v rámci Bavorska reprezentuje. Po přednáškách vždy následovala diskuze.

Součástí semináře byla též prohlídka historického centra Bad Kissingenu s exkurzí do Bismarckova muzea, celodenní výlet do dvě hodiny vzdáleného Erfurtu, kde na studenty čekala beseda se zajímavými hosty, jako například s durynským mluvčím vlády Karlem-Echartem Hahnem z CDU nebo návštěva místních lázní.


Výzkumné semináře moderních dějin

V pondělí 2. března 2015 vystoupil při druhém setkání v rámci řady výzkumných seminářů moderních dějin IMS FSV UK a MÚA AV ČR člen naší katedry David Emler, aby představil svůj chystaný projekt "Střední Evropa jako objekt diskursu francouzských diplomatů, učenců a literátů ve 20. století". Zprávu a fotogalerii ze semináře najdete na facebooku naší katedry.


Sérii seminářů 16. února 2015 zahájil Jaroslav Kučera z naší katedry se svou přednáškou založenou na projektu "Dlouhá cesta k míru: Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po 2. světové válce". Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na facebooku.


Spuštění nového magisterského oboru Německá a středoevropská studia

Katedra německých a rakouských studií otevírá ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově (Polsko) magisterský obor Německá a středoevropská studia v režimu tzv. double degree – tedy souběžným studiem na dvou univerzitách. Uchazečům o magisterský stupeň studia tak nabízí výjimečnou možnost zapojit se do nového trendu vzdělávání.

Gazeta Wyborcza píše o našem novém oboru Německých a středoevropských studií!


Oslavy 20. výročí Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.-25. října 2014 se na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v Goethe Institutu Praha a ve Vile Lanna konaly slavnosti k výročí založení oboru německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově v Praze a k dvacetileté spolupráci s DAAD. Fotografie ze slavností jsou dostupné na facebooku katedry.


Zpráva o oslavách 20. výročí Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově (24.–25. 10. 2014, Praha)

Bericht über die Jubiläumsfeier zum 20. Jahrestag des Lehrstuhles für Deutsche und Österreichische Studien (24.–25. 10. 2014)






Život na katedře

Archiv aktualit

Zimní semestr 2017/2018

Beseda Střední Evropa v čase turbulencí a změn

Ve středu 20. prosince 2017 se v rámci semináře Česká zahraniční politika našich vyučujících Vladimíra Handla a Miroslava Kunštáta uskutečnila beseda s Tomášem Kafkou, ředitelem Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tomáš Kafka byl v dřívějších letech mj. prvním ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti, ředitelem Odboru států střední Evropy MZV nebo velvyslancem v Irsku. Host se studenty podělil o svůj pohled na střední Evropu, do které podle něj a jeho odboru patří vedle visegrádských zemí také Německo a Rakousko. Zvlášť česko-německé vztahy jsou podle něj důležité pro rozvoj středoevropského regionu díky úspěšné spolupráci na institucionální úrovni (např. Česko-německý fond budoucnosti nebo Česko-německý strategický dialog), která může být vzorem pro posílení vztahů i mezi dalšími státy v rámci Evropské unie.


Předvánoční procházka „Tschechische Erinnerungsorte in Prag“

Před koncem roku 2017 pozval vedoucí naší katedry Ota Konrád vyučující, studenty i absolventy na vánoční program, jehož hlavním bodem byla procházka po Praze. Účastníci semináře „Tschechische Zeitgeschichte im europäischen Kontext“ s pomocí Oty Konráda a Miroslava Kunštáta provedli v úterý 19. prosince zájemce po místech paměti českého národa. Mezi zastaveními nechyběly Pomník obětem komunismu na Petříně, Národní divadlo, nebo Národní památník hrdinů Heydrichiády. Večer se pak všichni sešli v kavárně na Karlově náměstí k příjemnému posezení u drobného občerstvení.


Fotogalerii z procházky najdete na facebooku naší katedry.

Foto: Matouš Adamec


Výzkumný seminář studentů „Erinnerungskulturen in Mittleuropa“

Od 10. do 15. prosince 2017 se skupina studentů Germanistiky a Německých a středoevropských studií z Krakova a Prahy účastnila výzkumného semináře v malebném lázeňském městěčku Bad Kissingen. Součástí semináře k tématu „Erinnerungskulturen in Mittleuropa“ organizovaného dr. hab. prof. UP Isabelou Röskau-Rydel a Mgr. Barbarou Marmol byla mimo jiné i exkurze do Würzburgu, jak můžete vidět ve fotogalerii na facebooku našeho programu Německá a středoevropská studia.


Beseda o česko-německých vztazích s Jiřím Čísteckým

Ve středu 6. prosince 2017 proběhla v Jinonicích beseda o česko-německých vztazích a středoevropské spolupráci s předním českým experten na Německo, Rakousko a Visegrádské země, Ing. Jiřím Čisteckým, poradcem ministra zahraničních věcí ČR. Po úvodní přednášce následovala zajímavá debata o různých aktuálních tématech v regionu, včetně bezpečnostních otázek, vztahu s Ruskem či spolupráci v rámci Visegrádské skupiny.

Akce se konala v rámci kurzu "Česká zahraniční politika" našich vyučujících Vladimíra Handla a Miroslava Kunštáta. Fotogalerii z besedy si můžete prohlédnout na facebookové stránce katedry.


Ocenění düsseldorfských partnerů za spolupráci s naší katedrou

Na konci listopadu návštívily Prahu zástupkyně Heinrich Heine Universität Düsseldorf, jejíž součást Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas je již 23 let partnerem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK v programu Německojazyčných studijních oborů. Prof. Dr. Beate Fieseler, vedoucí katedry z Düsseldorfu, u této příležitosti 28. listopadu převzala od PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky naší fakulty pro zahraniční styky, ocenění za dlouholetou a usilovnou podporu této mimořádné meziuniverzitní spolupráce. Za naši katedru jí a koordinátorce programu Nině Reuter poděkovali doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a PhDr. David Emler, Ph.D. Fotografie z předávání poděkování si můžete prohlédnout na našich facebookých stránkách


Publikace studentského týmu pod vedením Vladimíra Handla

Studijní skupina Německá zahraniční politika (2016-2017) pod vedením Vladimíra Handla, složená ze studentek naší katedry Adély Bráchové, Kláry Bundové, Anežky Fojtíkové a Barbory Volfové, zpracovala na pozvání redakce WeltTrends stručné ohlédnutí za zahraniční politikou vlád kancléřky Merkelové v letech 2005-2017. Jejich hodnocení je převážně pozitivní, mezi nedostatky vidí fakt, že byla německá politika převážně reaktivní a vyčerpávala se krizovým managementem, chyběla jí výrazná a přesvědčivá strategická dimenze. Následovat bude článek o česko-německých vztazích. Analýzu našeho studentského týmu si můžete přečíst zde.


University of Birmingham je novým partnerem naší katedry

Katedře německých a rakouských studií se podařilo uzavřít smlouvu Erasmus s University of Birmingham. Studenti nejenom naší katedry budou mít možnost pobytu na této přední britské univerzitě, počítá se i s akademickou výměnou. Smlouva je určena především studentům se zájmem o moderní dějiny. V posledním hodnocení kvality vědy ve Velké Británii se University of Birmingham umístila právě v oblasti historie na prvním místě v celé zemi, tzn. i před univerzitami v Oxfordu či Cambridge. Více informací o partnerské katedře na University of Birmigham


Exkurze do Frankfurtu nad Mohanem

Andreas Göttmann, který působil u nás na katedře jako tutor DAAD v zimním semestru 2017/2018, pozval naše studenty na exkruzi do Frankfurtu nad Mohanem. Během exkurze, která se uskutečnila od 6. do 11. listopadu 2017 jim hesenskou metropoli představil jako mezinárodní finanční a veletržní centrum, ale také město s pozoruhodnou historií. Účastníci programu měli možnost navštívit Evropskou centrální banku, seznámit se s Frankfurtem n. M. jako sídlem německých císařů ve středověku, pozdějším rodištěm J. W. Goetheho a místem, kde se v roce 1848 konalo slavné německé národní shromáždění. Dojmy z cest vám zprostředkuje naše fotogalerie.

Listopadová exkurze se uskutečnila díky podpoře DAAD a programu Německojazyčných studijních programů, do kterého je naše katedra zapojena od roku 1994 spolu s partnery z Düsseldorfu.


Letní semestr 2017/2078

Česko-rakouský seminář v Mikulově

Od 2. do 5. května se uskutečnili výjezdní seminář, v rámci kterého se studenti a vyučující naší katedry setkali společně se svými partnery z Vídeňské univerzity na jižní Moravě. V Mikulově se díky podpoře programu Aktion Česká republika-Rakousko přeshraniční setkání s titulem "Tschechisch-Österreichisches Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert II", které se v tomto formátu letos konalu již potřetí. Během něj měli možnost účastníci představit své závěrečné práce. Od ostatních k nim pak v diskuzi dostali zpětnou vazbu, která jim pomůže při dalším psaní. Společný pobyt českých a rakouských studentů zpestřil doprovodný program zaměřený na poznávání pohraničního regionu. Prohlédli si například historické centrum Mikulova a navštívili nedaleké Valtice. Fotogalerii ze semináře najdete na facebooku naší katedry.


Exkurze na německé velvyslanectví v Praze

Studentky a studenti Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK spolu se svými vyučujícími v úterý 25. dubna navštívili sídlo Velvyslanectví SRN v Praze, které se nachází v barokním Lobkovickém paláci na Malé Straně. Dr. Guido Müntel, který má na starosti kontakt s veřejností, je nejprve seznámil s historií ambasády. Poté se rozhovor se studenty ubíral směrem k aktuálním otázkám: účastníci exkurze se dozvěděli více o spolupráci mezi velvyslanectvím a českým i německým ministerstvem zahraničí, strategickém dialogu mezi Českem a Německem, bilaterálních problémech a denní agendě velvyslanectví. Fotogalerii se snímky z exkurze si můžete prohlédnout na našem facebooku.


Workshop "Jak vystupovat v médiích?"

V sobotu 11. března proběhl na naší katedře mediální workshop na téma "Jak vystupovat v médiích?" s vedoucí vydání Portálu ČT24 Bárou Procházkovou. 

Pro zájemce z řad studentů a pedagogů si lektorka připravila pestrý program. Dozvěděli se od ní, jak v médiích nejlépe zaujmout a jak předat klíčové informace. Podělila se s nimi o své zkušenosti a zážitky ze svého působení v médiích. K tomu účastníci získali pár užitečných tipů, jak se zbavit trémy nebo kdy zaimprovizovat. A uplatnit je mohli hned vzápětí. Všichni si totiž během workshopu zkusili natočit živý vstup do rádia, expertní rozhovor v televizi, ale také napsat tiskovou zprávu do novin.


Více fotografií z mediálního workshopu najdete v této galerii na facebooku naší katedry.


Den otevřených dveří IMS FSV UK

Katedra německých a rakouských studií představila v pondělí 16. ledna během dne otevřených dveří studijní obory, které nabízí zájemcům o studium z řad budoucích maturantů a absolventů bakalářského studia. Nejprve dopoledne proběhla prezentace magisterských programů, specializace programu Mezinárodní teritoriální studia, Německá a rakouská studia, a double-degree Německá a středoevropská studia, odpoledne pak bylo věnováno bakalářskému oboru Česko-německá studia.

Během programu vystoupili pedagogové Jakub Eberle, MLitt. a PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D. spolu s našimi studenty a absolventy. Společně uchazečům přiblížili obsah studijních plánů, možnosti budoucího kariérního uplatnění i podmínky přijímacích zkoušek a zodpověděli jejich otázky. Pokud se zajímáte o možnosti studia na naší katedře, doporučujeme vám navštívit stránku s informacemi pro uchazeče. Fotogalerii ze dne otevřených dveří si můžete prohlédnout na našich facebookových stránkách.


Zimní semestr 2016/2017

Exkurze do Terezína

Studenti naší katedry v pátek 9. prosince podnikli pod vedením naší tutorky DAAD Vanessy Schmolke exkurzi do Terezína. Při prohlídce města navštívili malou pevnost a prošli se po místech, kde se nacházelo židovské ghetto.



Více o absolvovaném programu si můžete přečíst v této zprávě (v němčině).


Den německých studií 2016

Ve středu 7. prosince 2016 proběhl v pražském Goethe-Institutu Den německých studií, při kterém jsme účastníkům, kteří se zajímají o Německo, jeho domácí a zahraniční politika, kultura nebo společnost, představili možnosti studia na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK. Program poskytl zájemcům prostor pro neformální diskuzi s našimi vyučujícími, studenty i absolventy. Společně s nimi si ve smíšených týmech zasoutěžili v zábavném kvízu a dozvěděli se něco nového o parlamentních volbách v Německu a německo-francouzských vztazích při krátkých přednáškách PhDr. Vladimíra Handla, CSc. a PhDr. Davida Emlera, Ph.D. Fotogalerii z příjemně stráveného odpoledne si můžete prohlédnout na našem facebooku.



Prohlídka výstavy: Georg Grosz a český Trn

Studenti naší katedry v úterý 22. listopadu 2016 společně vyrazili do Národní galerie na prohlídku výstavy „Georg Grosz a český Trn“. Na kulturní program pak večer navazoval štamtiš, který zorganizovaly studentky naší katedry. Fotogalerii si můžete prohlédnout na facebooku.


Šesté česko-rakouské dny historiků

Ve dnech 10. - 11. listopadu 2016 se v rakouském Raabsu konal šestý ročník česko-rakouských dnů historiků. Letošní téma konference, kterou na české straně spolupořádala Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a Institut mezinárodních studií FSV, znělo Z 20. stoletíí do nového tisíciletí. Rakousko a Československo/Česká republika 1986–2016. Během programu vystoupilo se svými příspěvky i několik členů Katedry německých a rakouských studií. Detailní program konference zde.

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na facebooku Waldviertel Akademie.


Diskuze s Christianem Haasem, poslancem Německého spolkového sněmu

Ve středu 2. listopadu 2016 byl hostem na naší katedře německý spolkový poslanec Christian Haase (CDU). Protože do Prahy přijel spolu s dalšími zástupci pořádajících organizací Internationales Parlaments-Stipendium, aby vybral české účastníky do následujícího ročníku, představil na úvod svého setkání se studenty stipendijní program. V následující diskuzi s publikem se však věnoval také tématům komunální politiky, na které se on sám v rámci svého mandátu zaměřuje, či otázkám populismu a vnitropolitické situaci v Německu před parlamentárními volbami. Zprávu a fotografie z diskuze najdete na facebooku katedry.


Nový DAAD-Langzeitdozent na katedře německých a rakouských studií

Díky podpoře DAAD na katedře německých a rakouských studií od srpna 2016 působí na místě stálého německého docenta (DAAD-Langzeitdozent) prof. Boris Barth. Přečtěte si rozhovor, který s ním před zahájením semestru vedla Lucie Filipová zde.


Předchozí akce naší katedry

Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí

Ve dnech 23. - 25. června 2016 se studenti Katedry německých a rakouských studií zúčastnili letní školy v Krakově podpořené grantem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Česko-polské fórum. Během třídenního programu se účastnili nejen zajímavých přednášek na Pedagogické univerzitě v Krakově, ale také poznávali město, ochutnávali výbornou polskou kuchyni a navazovali nová česko-polská přátelství.

Více o letní škole si můžete přečíst v závěrečné zprávě. Anebo se můžete podívat na facebook našeho oboru Německá a středoevropská studia, kde naleznete také fotogalerii z akce.


Konference International Association for the Study of German Politics v Praze

Naše katedra se v roce 2016 podílela na organizaci výroční konference asociace International Association for the Study of German Politics (IASGP), tedy jedné ze dvou hlavních mezinárodních oborových asociací, které slučují převážně anglosaské a německé akademiky a experty, zabývající se různými aspekty současného vývoje Německa.

Ročník, který se uskutečnil 16. a 17. června 2016 v Praze, byl mimořádný tím, že se tato asociace vůbec poprvé rozhodla uspořádat své zasedání mimo území Velké Británie nebo Německa. Podrobnosti zde

Konference se zúčastnili naši vyučující i magisterští a doktorští studenti, které můžete vidět na fotografii.


Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti

Ve dnech 23. - 25. června 2016 se v rámci našeho double-degree programu Německá a středoevropská studia v polském Krakově uskuteční letní škola "Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí" pořádaná Pedagogickou univerzitou a Univerzitou Karlovou s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Česko-polského fóra. Program: česky, německy


Druhý diplomový seminář naší katedry a Vídeňské univerzity

Již podruhé se konal společný workshop Katedry německých a rakouských studií a Vídeňské univerzity, který navazoval na první setkání magisterských studentů obou univerzit v listopadu 2015, tentokrát se však konal ve Vídni ve dnech 7. – 9. dubna 2016. Celý projekt se uskutečnil díky finanční podpoře AKTION Österreich – Tschechische Republik v rámci projektu „Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert“. Cílem projektu bylo představit práce magisterských studentů obou univerzit a navrhnout možnosti na jejich zlepšení. Kromě zajímavých prezentací se naši studenti a vyučující zúčastnili také historické procházky po Vídni, navštívili univerzitní pivovar a seznámili se s dalšími vídeňskými kolegy. Přečtěte si celou zprávu o česko-rakouském workshopu ve Vídni


Studijní pobyt v Bad Kissingen

Naše katedra uspořádala ve dnech 13.-18. března 2016 společný seminář pro studenty z Řezna, Pasova, Prahy a Krakova v lázních Bad Kissingen (SRN) na téma:

Nationale Identitäten im transnationalen Kontext: Deutschland, Polen und Tschechien / Národní identity v transnacionálním kontextu: Německo, Polsko a Česko


Beseda s Egbertem Jahnem

Egbert Jahn, který působil na naší katedře jako Gastdozent v rámci programu DAAD, byl 24. února 2016 hostem na Ústavu mezinárodních vztahů, kde nejprve přednesl příspěvek k aktuálním problémům německé a evropské migrační politiky a poté diskutoval s hosty. Zprávu z besedy s tímto expertem včetně videozáznamu najdete na webu ÚMV


Den německých studií - první ročník

Ve spolupráci s Goethe-Institutem jsme na 17. února 2016 připravili Den německých studií. Šlo o blok tří přednášek s následnou diskusí na aktuální témata z oblastí, kterým se věnuje i naše katedra: zahraniční politika Německa, německá kultura a moderní dějiny a otázky aktuálního hospodářského vývoje Německa. Přednášky v českém jazyce byly určeny široké veřejnosti, především bychom chtěli přivítat studenty posledního ročníku gymnázií a středních škol a studenty bakalářských oborů, kteří se zajímají o Německo. Zpráva a fotografie z Dne německých studií na našem FB


Diplomový seminář naší katedry a Vídeňské univerzity poprvé

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2015 proběhl v Praze "Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert", společný projekt naší katedry s Vídeňskou univerzitou (Institut für Geschichte) podpořený programem AKTION. Jeho cílem bylo představení a diskuse připravovaných prací pražských a vídeňských studentů. Na jaře 2016 proběhla druhá část semináře, tentokrát ve Vídni.

Na naší FB stránce si můžete prohlédnout fotografie z našeho diplomového semináře s Vídeňskou univerzitou "Seminar zur Zeitgeschichte und Zeitgeschehen in Mitteleuropa seit dem späten 19. Jahrhundert". Zpráva ve formátu pdf je ke stažení zde. Všem účastníkům semináře děkujeme a těšíme se na viděnou ve Vídni!


Předvánoční prohlídka Goethe-Institutu

Studenti a vyučující naší katedry se 17. prosince 2015 vydali na prohlídku Goethe-Institutu v Praze. Tereza Kaiserová je provedla i neznámými zákoutími, kde se mnoho nezměnilo od doby, kdy budova sloužila jako velvyslanectví NDR. Věděli jste, že v suterénu téhle budovy je rekonstruovaná sauna, nebo že kancelář velvyslance Německé demokratické republiky chránily vestavěné železné dveře? Prohlédněte si fotogalerii z akce na facebooku katedry.


Debata s Petrou Ernstberger, poslankyní Německého spolkového sněmu

Ve středu 18. listopadu 2015 se konala diskuze poslankyně Německého spolkového sněmu Petry Ernstberger (SPD) se studenty Institutu mezinárodních studí. Paní poslankyně přijala pozvání Vladimíra Handla a Miroslava Kunštáta do jejich kurzu Česká/československá zahraniční politika. Ernstberger na úvod představila současnou německou zahraniční politiku, která v posledních letech čelí několika důležitým výzvám (ekonomická krize v Evropě, válka na Ukrajině, migrační vlna, teroristické útoky), jejichž řešení je možné pouze ve spolupráci na bilaterální, evropské i mezinárodní úrovni. Dále zdůraznila, jak důležité je v současné situaci nevyvolávat strach a neřídit se v politických rozhodnutích populistickými názory. Součástí následné diskuze byla i vnitropolitická témata – například specifika bavorské politiky v migrační otázce, proměna veřejného mínění nebo nárůst popularity pravicově populistické strany AfD (Alternativa pro Německo). Fotogalerii ze setkání Petry Ernstberger s našimi studenty si můžete prohlédnout na facebooku.


Workshop k 25. výročí znovusjednocení Německa

U příležitosti 22. výročí německého znovusjednocení se v Praze uskutečnil třídenní workshop, který zorganizovala naše katedra za podpory Česko-německého fondu budoucnosti, Friedrich-Ebert-Stiftung a Goethe Institutu v Praze. K tématu vystoupili vyučují z našich partnerských univerzit v Düsseldorfu, Krakově a Regensburgu a další hosté. Fotogalerii a zprávu z akce najdete na facebooku katedry.


Panelová diskuze "Russland-Ukraine. Perspektiven aus Deutschland und Tschechien"

Naše katedra ve spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice, a Goethe Institutem v Praze uspořádala 29. října 2015 v pořadí již druhou diskusi o rusko-ukrajinských vztazích. Jako panelisté se o svou analýzu se studenty podělili přední němečtí experti Hans Joachim Spanger (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, HSFK), Volker Weichsel (redaktor časopisu Osteuropa) a rovněž Anastasia Kluter (referentka Friedrich-Ebert-Stiftung z Berlína). Českou akademickou sféru zastoupil Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií IMS FSV. Účastníci panelu se shodli, že se situaci nepřiznané agrese Ruska v Donbasu (hybridní válka) blíží „zamraženému konfliktu“, který ovšem bude Rusko moci kdykoli znovu „rozmrazit“, aby tak zabránilo skutečně transformaci Ukrajiny a jejímu přibližování EU. Zprávu a fotografii z diskuse najdete na facebooku naší katedry.


Exkurze na téma "Bonnská republika"

Naše katedra uspořádala ve dnech 2. - 6. listopadu 2015 ve spolupráci s Univerzitou v Düsseldorfu a za podpory DAAD exkurzi do Německa na téma "Bonnská republika". Účastníci během programu exkurze navštívili bývalou bonnskou vládní čtvrti a viděli místa, která hrála nejdůležitější roli při vzniku Německé spolkové republiky a západoněmeckého demokratického zřízení - od hlasování o Základním zákoně až po rozhodnutí o přesunu vlády do Berlína.


Mezinárodní konference "Beyond Defeat and Victory"

Institut mezinárodních studií FSV UK zastoupený naší katedrou uspořádal 17. - 19. září 2015 ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a s Imre Kertész Kolleg Jena mezinárodní konferenci Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914-1923. Konference byla součástí grantového projektu Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí.

ANOTACE ZDE Fotky z naší konference 


Kulatý stůl "Václav Havel a jeho domácí a zahraniční politika"

Katedra německých a rakouských studií ve čtvrtek 14. května 2015 uspořádala kulatý stůl na téma Václav Havel a jeho domácí a zahraniční politika. Václav Havel patří k osobnostem, které významně ovlivnily moderní dějiny nejenom českých zemí. Aktuální i nedávné spory o Havlovu vnitřní i zahraniční politiku svědčí o tom, že Havel nepatří a dlouho patřit nebude pouze minulosti. Do diskuze se jako panelisté zapojili novinář DANIEL KAISER (Echo24), autor dvoudílné monografie o Václavu Havlovi a rovněž absolvent Německých a rakouských studií, historik MIROSLAV KUNŠTÁT (IMS FSV UK), který se odborně věnuje zahraniční politice střední Evropy a v devadesátých letech patřil ke spolupracovníkům Václava Havla a politolog ONDŘEJ DITRYCH (IPS FSV UK), odborník na mezinárodní vztahy a českou zahraniční politiku. Debatu bude moderovat politolog VLADIMÍR HANDL (IMS FSV UK), zabývající se odborně mezinárodními vztahy, především zahraniční politikou Německa.


Prezentace knihy o nacistické rozhlasové politice v Protektorátu Čechy a Morava

Dne 12. května 2015 se na naší katedře uskutečnila prezentaci knihy Petera R. Pinarda Broadcast Policy in the Protectorate of Bohemia and Moravia: Power Structures, Programming, Collaboration and Resistance (Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2015). Autor na úvod představil svou práci a poté následovala diskuze s vyučujícími a studenty k problematice okupace a mediální politiky v období 2. světové války.


Přednáška německého velvyslance na naší katedře

Dne 1. dubna 2015 se na naší katedře uskutečnila přednáška na téma The New German European Policy: the Context of the Eurozone and Ukraine Crisis, se kterou vystoupil J.E. německý velvyslanec v ČR, Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven. Fotografie z přednášky si můžete prohlédnout zde.


Studijní pobyt v Bad Kissingen

Od 8. do 13. března proběhl ve spolupráci s KNRS pětidenní blokový seminář na téma „Znovusjednocené Německo, rozdělené Československo: Důsledky politického převratu 1989 na vzájemné vztahy.“ Tento rok vzpomínáme 25 let od pádu železné opony a od demokratizace zemí bývalého východního bloku, tak bylo zvoleno téma vhodné a aktuální.

Seminář se konal ve vzdělávacím centru „Der Heiligenhof“ v lázeňském městečku Bad Kissingen na severu Bavorska. Hlavní část tohoto týdenního semináře tvořily přednášky a diskuze s členy katedry a odborníky ze SRN. Seminářem prováděli jednak Gustav Binder za vzdělávací centrum „Der Heiligenhof“ a členové katedry NRS, dr. Kunštát a dr. Novotný. S příspěvky, které se dotýkaly jednak historických, jednak politologických aspektů problematiku znovusjednocení Německa, pak vystoupili ještě dr. Emler, dr. Handl, dr. Lorenz dr. Šafařík, dále pak dr. von Truetzchlerová z Erfurtu a příspěvky přednesli také oba průvodci seminářem, dr. Kunštát a dr. Novotný. Zazněl také příspěvek S. Hörtlera ze Sudetoněmeckého krajanského sdružení o činnosti organizace, kterou v rámci Bavorska reprezentuje. Po přednáškách vždy následovala diskuze.

Součástí semináře byla též prohlídka historického centra Bad Kissingenu s exkurzí do Bismarckova muzea, celodenní výlet do dvě hodiny vzdáleného Erfurtu, kde na studenty čekala beseda se zajímavými hosty, jako například s durynským mluvčím vlády Karlem-Echartem Hahnem z CDU nebo návštěva místních lázní.


Výzkumné semináře moderních dějin

V pondělí 2. března 2015 vystoupil při druhém setkání v rámci řady výzkumných seminářů moderních dějin IMS FSV UK a MÚA AV ČR člen naší katedry David Emler, aby představil svůj chystaný projekt "Střední Evropa jako objekt diskursu francouzských diplomatů, učenců a literátů ve 20. století". Zprávu a fotogalerii ze semináře najdete na facebooku naší katedry.


Sérii seminářů 16. února 2015 zahájil Jaroslav Kučera z naší katedry se svou přednáškou založenou na projektu "Dlouhá cesta k míru: Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po 2. světové válce". Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na facebooku.


Spuštění nového magisterského oboru Německá a středoevropská studia

Katedra německých a rakouských studií otevírá ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově (Polsko) magisterský obor Německá a středoevropská studia v režimu tzv. double degree – tedy souběžným studiem na dvou univerzitách. Uchazečům o magisterský stupeň studia tak nabízí výjimečnou možnost zapojit se do nového trendu vzdělávání.

Gazeta Wyborcza píše o našem novém oboru Německých a středoevropských studií!


Oslavy 20. výročí Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově

Ve dnech 24.-25. října 2014 se na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v Goethe Institutu Praha a ve Vile Lanna konaly slavnosti k výročí založení oboru německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově v Praze a k dvacetileté spolupráci s DAAD. Fotografie ze slavností jsou dostupné na facebooku katedry.


Zpráva o oslavách 20. výročí Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově (24.–25. 10. 2014, Praha)

Bericht über die Jubiläumsfeier zum 20. Jahrestag des Lehrstuhles für Deutsche und Österreichische Studien (24.–25. 10. 2014)