Annual Conference of the International Association for the Study of German Politics
Annual Conference of the International Association for the Study of German Politics
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Ve dnech 16. - 17. 6. spolupořádá Katedra německých a rakouskýchz studií v Goethe Institut výroční konferenci International Association for the Study of German Politics (IASGP), tedy jedné ze dvou hlavních mezinárodních oborových asociací, které slučují převážně anglosaské a německé akademiky a experty, zabývající se různými aspekty současného vývoje Německa.


Je to poprvé, kdy tato asociace pořádá své zasedání mimo území Velké Británie nebo Německa a tedy příležitost osobně zhlédnout akademiky-seniory stejně jako jejich následovníky (nastupující mladší generaci expertů), jejichž práce během studia a výzkumu Německa jsou pro nás známými pojmy, někdy i vůdčími inspirátory. Program zahrnuje jak výroční přednášku Hannse W. Maulla, vedoucího německého akademika v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, vystoupení velvyslance SRN von A. Loringhovena a rektora naší univerzity T. Zimy, tak panely, týkající se vývoje stranického systému, uprchlické krize, evropské a zahraniční politiky Německa či sociálních otázek.


PROGRAM KONFERENCE


REGISTRATION FORM

Annual Conference of the International Association for the Study of German PoliticsVe dnech 16. - 17. 6. spolupořádá Katedra německých a rakouskýchz studií v Goethe Institut výroční konferenci International Association for the Study of German Politics (IASGP), tedy jedné ze dvou hlavních mezinárodních oborových asociací, které slučují převážně anglosaské a německé akademiky a experty, zabývající se různými aspekty současného vývoje Německa.


Je to poprvé, kdy tato asociace pořádá své zasedání mimo území Velké Británie nebo Německa a tedy příležitost osobně zhlédnout akademiky-seniory stejně jako jejich následovníky (nastupující mladší generaci expertů), jejichž práce během studia a výzkumu Německa jsou pro nás známými pojmy, někdy i vůdčími inspirátory. Program zahrnuje jak výroční přednášku Hannse W. Maulla, vedoucího německého akademika v oblasti zahraniční politiky a mezinárodních vztahů, vystoupení velvyslance SRN von A. Loringhovena a rektora naší univerzity T. Zimy, tak panely, týkající se vývoje stranického systému, uprchlické krize, evropské a zahraniční politiky Německa či sociálních otázek.


PROGRAM KONFERENCE


REGISTRATION FORM