Petra Baštová - publikace
Petra Baštová - publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
PhDr. Petra Baštová, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

2016: FSV UK, Moderní dějiny (Ph.D.)

2011: FSV UK, Německá a rakouská studia (Mgr., PhDr.)

2008: FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia (Bc.)


Zaměstnání:

2010 – dosud: IMS FSV UK, koordinátorka jarních a letních škol pro zahraniční studenty


Badatelské zaměření:

Poválečné dějiny Německa; zahraniční kulturní politika Německa; vztahy mezi SRN a NDR; geografie německy mluvících zemí


Výzkumné projekty:

2013: Změny zahraniční kulturní politiky SRN v epoše Willyho Brandta a jejich iniciátoři, GA UK (řešitelka)


Publikační činnost:

BAŠTOVÁ, Petra: Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika a nová východní politika. In: Studia Territorialia AUC, roč. 14, č. 3-4, 2014, s. 11-45.


BAŠTOVÁ, Petra: Od nezištné kulturní výměny k prosazování národních zájmů: Koncepční proměny zahraniční kulturní politiky SRN a česko(slovensko)-německé vztahy. In: Soudobé dějiny, roč. 21, č. 1-2, 2014, s. 134-165.


BAŠTOVÁ, Petra: Proměny kulturní diplomacie Spolkové republiky Německo v epoše Willyho Brandta. In: Český časopis historický, roč. 112, č. 2, 2014, s. 261-286.


BAŠTOVÁ, Petra: Proměny a konstanty kulturní diplomacie Německa a Rakouska v 60. a 70. letech 20. století ve srovnání se zeměmi západní Evropy a USA. In: Historický časopis, roč. 62, č. 2, 2014, s. 275-302.


MATĚJŮ, Petra: Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního bloku v letech 1963–1966. Praha: Dokořán, 2012. 160 s. ISBN 978-80-7363-403-2.


MATĚJŮ, Petra: Německá a východní politika CDU/CSU za Erhardovy vlády. In: Český časopis historický, roč. 109, č. 3, 2011, s. 488-517


Petra Baštová - publikace

PhDr. Petra Baštová, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

2016: FSV UK, Moderní dějiny (Ph.D.)

2011: FSV UK, Německá a rakouská studia (Mgr., PhDr.)

2008: FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia (Bc.)


Zaměstnání:

2010 – dosud: IMS FSV UK, koordinátorka jarních a letních škol pro zahraniční studenty


Badatelské zaměření:

Poválečné dějiny Německa; zahraniční kulturní politika Německa; vztahy mezi SRN a NDR; geografie německy mluvících zemí


Výzkumné projekty:

2013: Změny zahraniční kulturní politiky SRN v epoše Willyho Brandta a jejich iniciátoři, GA UK (řešitelka)


Publikační činnost:

BAŠTOVÁ, Petra: Uvolnění napětí nebo sílící konfrontace? Dva německé státy, zahraniční kulturní politika a nová východní politika. In: Studia Territorialia AUC, roč. 14, č. 3-4, 2014, s. 11-45.


BAŠTOVÁ, Petra: Od nezištné kulturní výměny k prosazování národních zájmů: Koncepční proměny zahraniční kulturní politiky SRN a česko(slovensko)-německé vztahy. In: Soudobé dějiny, roč. 21, č. 1-2, 2014, s. 134-165.


BAŠTOVÁ, Petra: Proměny kulturní diplomacie Spolkové republiky Německo v epoše Willyho Brandta. In: Český časopis historický, roč. 112, č. 2, 2014, s. 261-286.


BAŠTOVÁ, Petra: Proměny a konstanty kulturní diplomacie Německa a Rakouska v 60. a 70. letech 20. století ve srovnání se zeměmi západní Evropy a USA. In: Historický časopis, roč. 62, č. 2, 2014, s. 275-302.


MATĚJŮ, Petra: Politika západoněmeckých parlamentních stran vůči zemím východního bloku v letech 1963–1966. Praha: Dokořán, 2012. 160 s. ISBN 978-80-7363-403-2.


MATĚJŮ, Petra: Německá a východní politika CDU/CSU za Erhardovy vlády. In: Český časopis historický, roč. 109, č. 3, 2011, s. 488-517