Soňa Mikulová - publikace
Soňa Mikulová - publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.Vzdělání:

2015: Ph.D., FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia

2006: Mgr., FSV UK, Německá a rakouská studia

2002: Bc., FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia


Badatelské zaměření:

Soudobé kulturní dějiny; paměťová studia; německé dějiny 20. a 21. století; italské dějiny po roce 1945; česko-německé vztahy.


Výzkumné projekty:

Spoluřešitelka projektu „Poválečná reflexe holocaustu. Případ Itálie, Řecka, Slovenska“, GA UK, 2007 – 2009.


Publikační činnost:

„Co zbylo z ‚napadených‘ tradic? Spolek bývalých horských myslivců a jeho péče o tradiční vojenské hodnoty v SRN po zhroucení mýtu o ‚čistém wehrmachtu‘“. Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 14, č. 3–4 (2014): 4784.


„Případ Kefalonia ve stínu legendy o „čistém“ wehrmachtu“, in: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století) 3, č. 1 (2012): 80118.


„Das zweite Gesicht der „guten Italiener“. Faschistische Verfolgung der Juden in Italien und ihre Reintegration nach dem Zweiten Weltkrieg“, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia 3–4 (2011): 11–57.


„Trauma let 1943/1944: Německo-italské vyrovnávání se s válečnou minulostí“, Český časopis historický 106 (2008): 651–657.


„Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933–1945“, in Mikulová, Soňa – Pešek, Jiří (ed.), Z kulturních a sociálních dějin Německa první poloviny 20. století, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, IX (2007), 151–265.


„Jubilejní výstava Metzner-Bundu 1914–1944“, Documenta Pragensia 20 (2002): 191–257.


Ediční činnost:


Pešek, Jiří – Mikulová, Soňa (ed.), Modernisierung der westdeutschen Gesellschaft nach 1945, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, XIV (2008).


Mikulová, Soňa – Pešek, Jiří (ed.), Z kulturních a sociálních dějin Německa první poloviny 20. století, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, IX (2007).


Soňa Mikulová - publikacePhDr. Soňa Mikulová, Ph.D.Vzdělání:

2015: Ph.D., FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia

2006: Mgr., FSV UK, Německá a rakouská studia

2002: Bc., FSV UK, Mezinárodní teritoriální studia


Badatelské zaměření:

Soudobé kulturní dějiny; paměťová studia; německé dějiny 20. a 21. století; italské dějiny po roce 1945; česko-německé vztahy.


Výzkumné projekty:

Spoluřešitelka projektu „Poválečná reflexe holocaustu. Případ Itálie, Řecka, Slovenska“, GA UK, 2007 – 2009.


Publikační činnost:

„Co zbylo z ‚napadených‘ tradic? Spolek bývalých horských myslivců a jeho péče o tradiční vojenské hodnoty v SRN po zhroucení mýtu o ‚čistém wehrmachtu‘“. Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 14, č. 3–4 (2014): 4784.


„Případ Kefalonia ve stínu legendy o „čistém“ wehrmachtu“, in: Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století) 3, č. 1 (2012): 80118.


„Das zweite Gesicht der „guten Italiener“. Faschistische Verfolgung der Juden in Italien und ihre Reintegration nach dem Zweiten Weltkrieg“, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia 3–4 (2011): 11–57.


„Trauma let 1943/1944: Německo-italské vyrovnávání se s válečnou minulostí“, Český časopis historický 106 (2008): 651–657.


„Nacistická kulturní politika v Düsseldorfu 1933–1945“, in Mikulová, Soňa – Pešek, Jiří (ed.), Z kulturních a sociálních dějin Německa první poloviny 20. století, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, IX (2007), 151–265.


„Jubilejní výstava Metzner-Bundu 1914–1944“, Documenta Pragensia 20 (2002): 191–257.


Ediční činnost:


Pešek, Jiří – Mikulová, Soňa (ed.), Modernisierung der westdeutschen Gesellschaft nach 1945, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, XIV (2008).


Mikulová, Soňa – Pešek, Jiří (ed.), Z kulturních a sociálních dějin Německa první poloviny 20. století, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, IX (2007).