Česko-rakouský seminář soudobých dějin střední Evropy od konce 19. století
Česko-rakouský seminář soudobých dějin střední Evropy od konce 19. století
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Projekt ve spolupráci Katedry německých a rakouských studií a Institut für Geschichte, Universität Wien prohlubuje již dlouholetou spolupráci obou institucí. Hlavním výstupem projektu budou dva workshopy – jeden již proběhl na podzim v Praze (19. – 21. listopadu 2015) a druhý se uskuteční na začátku dubna 2016 ve Vídni (7. – 9. dubna 2016). Jedná se již o druhý ročník úspěšného běhu studentských setkání mezi oběma univerzitami, kdy je hlavním cílem představit teze diplomových prací magisterských studentů a tyto pak diskutovat s kolegy. Výsledkem by mělo být jednak zlepšení absolventského profilu studentů a jejich prací, ale celkově posílení spolupráce obou univerzit.


Na prvním společném workshopu v Praze představilo svůj výzkum 5 českých a 4 rakouští studenti. Akce byla přístupná i ostatním studentům a zúčastnilo se jí nečekaně veliké množství zájemců.

Další setkání proběhne 7.-9.4. ve VídniČesko-rakouský seminář soudobých dějin střední Evropy od konce 19. století
Projekt ve spolupráci Katedry německých a rakouských studií a Institut für Geschichte, Universität Wien prohlubuje již dlouholetou spolupráci obou institucí. Hlavním výstupem projektu budou dva workshopy – jeden již proběhl na podzim v Praze (19. – 21. listopadu 2015) a druhý se uskuteční na začátku dubna 2016 ve Vídni (7. – 9. dubna 2016). Jedná se již o druhý ročník úspěšného běhu studentských setkání mezi oběma univerzitami, kdy je hlavním cílem představit teze diplomových prací magisterských studentů a tyto pak diskutovat s kolegy. Výsledkem by mělo být jednak zlepšení absolventského profilu studentů a jejich prací, ale celkově posílení spolupráce obou univerzit.


Na prvním společném workshopu v Praze představilo svůj výzkum 5 českých a 4 rakouští studenti. Akce byla přístupná i ostatním studentům a zúčastnilo se jí nečekaně veliké množství zájemců.

Další setkání proběhne 7.-9.4. ve Vídni