Identity a praktiky rozštěpeného aktéra
Identity a praktiky rozštěpeného aktéra
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Projekt se zaměřuje na interpretativní analýzu současné německé zahraniční politiky. Vychází z kritiky debaty mezi dvěma základními tezemi, které Německo chápou buď jako normativně orientovanou "civilní mocnost", nebo naopak jako pragmatický stát procházející procesem "normalizace". Analýza se opře o dva základní koncepty: identitu, chápanou jako soubor sociálně a diskurzivně konstruovaných rolí, a praktiky, definované jako strukturované a rutinní činnosti. Jejich pomocí pak projekt prozkoumá tři klíčové oblasti německé zahraniční politiky, tedy vztah k Rusku, zbrojní exporty a ekonomickou diplomacii, jakožto oblasti relativně méně zmapované, které navíc pojí obzvlášť silné pnutí mezi normativními a zájmovými faktory. Naší hypotézou je, že Německo není jednolitým aktérem, jehož by bylo možné charakterizovat pomocí jednoho určitého konceptu, ale že jeho identita je naopak hluboce rozštěpená: Spolková republika ve skutečnosti neustále osciluje mezi celou řadu různých, často protichůdných identit, které se odráží v její rozporuplné zahraniční politice.Identity a praktiky rozštěpeného aktéra
Projekt se zaměřuje na interpretativní analýzu současné německé zahraniční politiky. Vychází z kritiky debaty mezi dvěma základními tezemi, které Německo chápou buď jako normativně orientovanou "civilní mocnost", nebo naopak jako pragmatický stát procházející procesem "normalizace". Analýza se opře o dva základní koncepty: identitu, chápanou jako soubor sociálně a diskurzivně konstruovaných rolí, a praktiky, definované jako strukturované a rutinní činnosti. Jejich pomocí pak projekt prozkoumá tři klíčové oblasti německé zahraniční politiky, tedy vztah k Rusku, zbrojní exporty a ekonomickou diplomacii, jakožto oblasti relativně méně zmapované, které navíc pojí obzvlášť silné pnutí mezi normativními a zájmovými faktory. Naší hypotézou je, že Německo není jednolitým aktérem, jehož by bylo možné charakterizovat pomocí jednoho určitého konceptu, ale že jeho identita je naopak hluboce rozštěpená: Spolková republika ve skutečnosti neustále osciluje mezi celou řadu různých, často protichůdných identit, které se odráží v její rozporuplné zahraniční politice.