Jakub Eberle
Jakub Eberle
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jakub Eberle, Ph.D.Vzdělání


University of Warwick, Coventry, politologie a mezinárodní vztahy (Ph.D., termín dokončení: 2016)

University of St Andrews, St Andrews, mezinárodní bezpečnostní studia (MLitt.)

FSV UK Praha, mezinárodní teritoriální studia (Bc.)


Badatelské zaměření


Zahraniční politika Německa a ČR, teorie mezinárodních vztahů, teorie a metodologie společenských věd.


Výzkumné projekty


2016-2018: Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky, Grantová agentura ČR (člen výzkumného týmu FSV UK)

2015-2016: Zahraniční aktivity Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovni, Technologická agentura ČR (hlavní řešitel, Ústav mezinárodních vztahů)

2013-2014: Analýza možností třístranné spolupráce mezi ČR, SRN a Polskem, Technologická agentura ČR (člen výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky)

2012-2013: Zahraniční aktivity Bavorska na bilaterální, regionální a evropské úrovni, Technologická agentura ČR (člen výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky)

2010: Komplexní analýza německé zahraniční politiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (člen výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky)

2010: Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (člen výzkumného týmu Ústavu mezinárodních vztahů)


Publikační činnost:


Kapitoly v monografiích:

EBERLE, Jakub. Německá zahraničně politická kultura jako normativní a ideový základ zahraniční politiky Spolkové republiky Německo. In: Handl, Vladimír (ed.). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2012.

EBERLE, Jakub. Politika vůči NATO. In: Prášil, Jan (ed.). Zahraniční politika Německa na začátku 21. století, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2011, s. 47-72.


Studie a články v odborných publikacích a časopisech:

Eberle, Jakub. Obecnost i exkluzivita mezinárodní politické sociologie: Odpověď Janu Danielovi a Dagmar Rychnovské. Mezinárodní vztahy 50 (2015), č. 4, s. 49-57.


Jiné publikace:

DOSTÁL, Vít - EBERLE, Jakub (eds.). Agenda pro českou zahraniční politiku 2015, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2015

EBERLE, Jakub. Česko-bavorské vztahy 2008 – 2014: skutečně dobré sousedství? Policy Paper 4/2014, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2014

DOSTÁL, Vít -EBERLE, Jakub - KARÁSEK, Tomáš (eds.). Agenda pro českou zahraniční politiku 2014, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2014.

DOSTÁL, Vít - EBERLE, Jakub - KARÁSEK, Tomáš (eds.). Agenda pro českou zahraniční politiku 2013, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2013

KOPECKÝ, Václav - EBERLE, Jakub. Jak učit o změně klimatu? Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2011Jakub EberleJakub Eberle, Ph.D.Vzdělání


University of Warwick, Coventry, politologie a mezinárodní vztahy (Ph.D., termín dokončení: 2016)

University of St Andrews, St Andrews, mezinárodní bezpečnostní studia (MLitt.)

FSV UK Praha, mezinárodní teritoriální studia (Bc.)


Badatelské zaměření


Zahraniční politika Německa a ČR, teorie mezinárodních vztahů, teorie a metodologie společenských věd.


Výzkumné projekty


2016-2018: Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky, Grantová agentura ČR (člen výzkumného týmu FSV UK)

2015-2016: Zahraniční aktivity Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovni, Technologická agentura ČR (hlavní řešitel, Ústav mezinárodních vztahů)

2013-2014: Analýza možností třístranné spolupráce mezi ČR, SRN a Polskem, Technologická agentura ČR (člen výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky)

2012-2013: Zahraniční aktivity Bavorska na bilaterální, regionální a evropské úrovni, Technologická agentura ČR (člen výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky)

2010: Komplexní analýza německé zahraniční politiky, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (člen výzkumného týmu Asociace pro mezinárodní otázky)

2010: Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy, Ministerstvo zahraničních věcí ČR (člen výzkumného týmu Ústavu mezinárodních vztahů)


Publikační činnost:


Kapitoly v monografiích:

EBERLE, Jakub. Německá zahraničně politická kultura jako normativní a ideový základ zahraniční politiky Spolkové republiky Německo. In: Handl, Vladimír (ed.). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2012.

EBERLE, Jakub. Politika vůči NATO. In: Prášil, Jan (ed.). Zahraniční politika Německa na začátku 21. století, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2011, s. 47-72.


Studie a články v odborných publikacích a časopisech:

Eberle, Jakub. Obecnost i exkluzivita mezinárodní politické sociologie: Odpověď Janu Danielovi a Dagmar Rychnovské. Mezinárodní vztahy 50 (2015), č. 4, s. 49-57.


Jiné publikace:

DOSTÁL, Vít - EBERLE, Jakub (eds.). Agenda pro českou zahraniční politiku 2015, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2015

EBERLE, Jakub. Česko-bavorské vztahy 2008 – 2014: skutečně dobré sousedství? Policy Paper 4/2014, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2014

DOSTÁL, Vít -EBERLE, Jakub - KARÁSEK, Tomáš (eds.). Agenda pro českou zahraniční politiku 2014, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2014.

DOSTÁL, Vít - EBERLE, Jakub - KARÁSEK, Tomáš (eds.). Agenda pro českou zahraniční politiku 2013, Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2013

KOPECKÝ, Václav - EBERLE, Jakub. Jak učit o změně klimatu? Praha: Asociace pro mezinárodní otázky 2011