Informace pro uchazeče
Informace pro uchazeče
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Jak se přihlásit


Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení do specializace Německá a rakouská studia v rámci oboru Mezinárodní teritoriální studia (6702T005)


Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá písemnou formou.

Skládá se ze tří částí:

1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů)

2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné specializace (max. 60 bodů).

3. Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stránce


V případě, že byla esej psána v němčině, volí uchazeč pro test z druhého cizího jazyka mezi mezi angličtinou, francouzštinou, italštinou a ruštinou. Pokud byla esej v prvnim kole psána v angličtině, je ve druhém kole jako jediný jazyk závazná němčina.


Uchazečům doporučujeme před přijímací zkouškou sledovat v horizontu několika měsíců denní tisk a zpravodajství se zřetelem k aktuálnímu politickému dění v německy mluvících zemích. Seznam odkazů týkajících se německy mluvících zemí, je dostupný na webových stránkách KNRS.


Doporučená literatura:


KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.


RUDZIO, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 2008.


SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.


WOLFRUM, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny SRN od jejich počátků až po dnešek, Brno 2008.Informace pro uchazeče

Jak se přihlásit


Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení do specializace Německá a rakouská studia v rámci oboru Mezinárodní teritoriální studia (6702T005)


Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá písemnou formou.

Skládá se ze tří částí:

1. Odborně zaměřený test (v českém jazyce) (max. 30 bodů)

2. Písemnou práci/esej na zadané téma v cizím jazyce (prvním jazyce) zvoleném z výběru daným podmínkami příslušné specializace (max. 60 bodů).

3. Test z druhého jazyka (max. 10 bodů) založený na pochopení psaného textu a zodpovězení otázek souvisejících s textem po jazykové stránce


V případě, že byla esej psána v němčině, volí uchazeč pro test z druhého cizího jazyka mezi mezi angličtinou, francouzštinou, italštinou a ruštinou. Pokud byla esej v prvnim kole psána v angličtině, je ve druhém kole jako jediný jazyk závazná němčina.


Uchazečům doporučujeme před přijímací zkouškou sledovat v horizontu několika měsíců denní tisk a zpravodajství se zřetelem k aktuálnímu politickému dění v německy mluvících zemích. Seznam odkazů týkajících se německy mluvících zemí, je dostupný na webových stránkách KNRS.


Doporučená literatura:


KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha 2005.


RUDZIO, Wolfgang: Das politische System der Bundesrepublik Deutschland, 2008.


SEIBT, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha 1996.


WOLFRUM, Edgar: Zdařilá demokracie. Dějiny SRN od jejich počátků až po dnešek, Brno 2008.