O programu Deutschprachige Studiengänge
O programu Deutschprachige Studiengänge
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Nedlouho po historických změnách roku 1989 se Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) rozhodla podpořit kvalitu vysokoškolského vzdělávání ve střední a východní Evropě. V rámci programu Německojazyčných studijních oborů (Deutschsprachige Studiengänge - DSG) byly podpořeny vybrané vysoké školy v regionu. Naše katedra a její tehdy jediný magisterský studijní obor Německá a rakouská studia patřily mezi první podpořená vysokoškolská pracoviště.


U zrodu spolupráce stáli prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., významný český historik, zabývající se moderními dějinami střední Evropy a problematikou česko-německých vztahů, a Univ.-Prof. i.R. Dr. phil. Dr. h.c. Detlef Brandes, přední německý odborník na dějiny Němců ve střední a východní Evropě. V současné době je projekt institucionálně zastřešen na německé straně Katedrou dějin a kultury východní Evropy na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Koordinátory projektu jsou Univ.-Prof. Dr. Beate Fieseler a doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


V roce 2014 oslavil tento program dvacáté výročí své existence. Během těchto let úspěšně absolvovalo obor Německá a rakouská studia 199 studentů, z nichž mnozí patří mezi přední představitele veřejného i soukromého sektoru.


Od první poloviny devadesátých let se mnohé změnilo, proměnil se i region střední a východní Evropy. Podpory v rámci projektu DSG se dnes netěší jenom obor Německých a rakouských studií, ale i studenti dalších oborů, zajišťovaných katedrou. Proměnilo se i zaměření DAAD a programu DSG, stejně tak i postavení naší katedry. Z příjemce podpory se stal rovnoprávný partner spolupráce.


Přes tyto změny zůstává program DSG stále jedním z pilířů naší katedry a studijních oborů, které katedra zajišťuje. O jeho úspěšnosti vědčí i to, že podpora DAAD byla naší katedře poskytována kontinuálně a po celou dobu své existence byly naše katedra a studijní obor Německá a rakouská studia vždy hodnoceny mezi TOP 10 německými studijními programy podporovanými DAAD v rámci Deutschsprachige Studiengänge in MOE/GUS. V roce 2018 byl program opětovně prodloužen o další dva roky.

Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.Tato spolupráce nabízí celou řadu výhod a příležitostí pro studenty i pedagogy.


  • pravidelná výuka německých vyučujících v Praze

  • stipendia

  • exkurze

  • německý tutor

  • knižní fond

  • kolokvia


Pravidelná výuka německých vyučujících v Praze


Studenti mají jedinečnou příležitost absolvovat celou řadu zajímavých a aktuálních přednášek a seminářů v německém jazyce rodilých mluvčí přímo v Praze.


Díky podpoře DAAD do Prahy pravidelně jezdí se svými blokovými přednáškami a semináři přední akademici ze SRN. Magisterští studenti tak absolvují minimálně polovinu svých přednášek a seminářů v německém jazyce, což jim umožní nejen zlepšit své jazykové znalosti, ale zároveň si vyzkoušet to, jak obstojí na akademické půdě v zahraničí.

Kvalitu výuky dále zvyšuje místo stálého německého docenta (DAAD-Langzeitdozent), které v současné době zastává Prof. Dr. Boris Barth.


Stipendia


Studenti mají možnost se ucházet o celou řadu stipendií, která jim umožní krátkodobé i dlouhodobé pobyty v SRN. K dispozici jsou i stipendia podporující vynikající studenty a mladé vědce v jejich vědecké práci, jakož i stipendia pro pedagogy:


  • Semestrální stipendium pro magisterské studenty

Toto stipendium umožňuje studentům magisterského programu absolvovat semestr na partnerské univerzitě v Düsseldorfu. Tento čas mohou věnovat jak výuce, tak sběru materiálů pro svou magisterskou práci. Stipendium pokrývá základní náklady (kolejné, strava, MHD, cestovné).


  • Krátkodobá stipendia pro doktorandy

Tato stipendia umožňují jedno-  až dvouměsíční pobyt na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu. Doktorandi se mohou nejen zúčastnit výuky, ale také mají možnost využít rozsáhlou síť knihoven a archivu, které centrální poloha Düsseldorfu nabízí (blízkost Bonnu, Kolínu nad Rýnem, Dortmundu atd.). Stipendium pokrývá základní náklady (kolejné, strava, MHD, cestovné).


  • SurPlace stipendia

Tato stipendia finančně podporují výborné magisterské studenty a doktorandy v jejich vědecké práci v Praze.


  • Krátkodobá stipendia pro vyučující

Tato stipendia umožňují vyučujícím pokračovat v jejich badatelské činnosti (možnost využít německé archivy, knihovny, konzultace s kolegy), připravovat nové kurzy pro studenty i vypisovat semináře a přednášky na partnerské univerzitě v Düsseldorfu.


Tutor


Na katedře každý semestr působí německý tutor, který studentům poskytuje informace o nejrůznějších aspektech akademického života v SRN (možnosti dalšího studia, stipendia, jazykové kurzy, knihovny), zároveň se na něj mohou obrátit při jazykových problémech (korektury kratších textů, doporučení atd.). Tutor zároveň spoluorganizuje exkurze do SRN a vede semináře. V ZS 2018/2019 zastává místo tutorky Laura Mentsches.


Exkurze


Pravidelně jsou organizovány vícedenní exkurze do SRN (v posledních letech do Berlína, Lipska či Porýní a Porúří), při nichž se studenti seznámí nejen s reáliemi SRN, ale jejichž součástí je i bohatý doprovodný program (návštěvy muzeí, galerií, divadel, politických institucí, diskuze, přednášky). Exkurzí se mohou účastnit studenti bakalářských, magisterských i doktorandských programů IMS FSV UK.


Knižní fond


Podpora DAAD umožňuje pravidelně doplňovat knižní fond Knihovny T. G. Masaryka v Jinonicích o nové publikace zabývající se Německem. Studenti tak mají k dispozici zázemí kvalitní a aktuální literatury pro své diplomové práce.


Kolokvium pro doktorandy


Doktorandi mají možnost účastnit se díky programu DSG pravidelných doktorandských kolokvií v Düsseldorfu, při nichž mohou o svých tématech diskutovat s německými kolegy a prezentovat výsledky svého výzkumu před mezinárodním publikem na zahraniční akademické půdě.


O programu Deutschprachige StudiengängeNedlouho po historických změnách roku 1989 se Německá akademická výměnná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD) rozhodla podpořit kvalitu vysokoškolského vzdělávání ve střední a východní Evropě. V rámci programu Německojazyčných studijních oborů (Deutschsprachige Studiengänge - DSG) byly podpořeny vybrané vysoké školy v regionu. Naše katedra a její tehdy jediný magisterský studijní obor Německá a rakouská studia patřily mezi první podpořená vysokoškolská pracoviště.


U zrodu spolupráce stáli prof. PhDr. Jan Křen, DrSc., významný český historik, zabývající se moderními dějinami střední Evropy a problematikou česko-německých vztahů, a Univ.-Prof. i.R. Dr. phil. Dr. h.c. Detlef Brandes, přední německý odborník na dějiny Němců ve střední a východní Evropě. V současné době je projekt institucionálně zastřešen na německé straně Katedrou dějin a kultury východní Evropy na Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Koordinátory projektu jsou Univ.-Prof. Dr. Beate Fieseler a doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


V roce 2014 oslavil tento program dvacáté výročí své existence. Během těchto let úspěšně absolvovalo obor Německá a rakouská studia 199 studentů, z nichž mnozí patří mezi přední představitele veřejného i soukromého sektoru.


Od první poloviny devadesátých let se mnohé změnilo, proměnil se i region střední a východní Evropy. Podpory v rámci projektu DSG se dnes netěší jenom obor Německých a rakouských studií, ale i studenti dalších oborů, zajišťovaných katedrou. Proměnilo se i zaměření DAAD a programu DSG, stejně tak i postavení naší katedry. Z příjemce podpory se stal rovnoprávný partner spolupráce.


Přes tyto změny zůstává program DSG stále jedním z pilířů naší katedry a studijních oborů, které katedra zajišťuje. O jeho úspěšnosti vědčí i to, že podpora DAAD byla naší katedře poskytována kontinuálně a po celou dobu své existence byly naše katedra a studijní obor Německá a rakouská studia vždy hodnoceny mezi TOP 10 německými studijními programy podporovanými DAAD v rámci Deutschsprachige Studiengänge in MOE/GUS. V roce 2018 byl program opětovně prodloužen o další dva roky.

Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.Tato spolupráce nabízí celou řadu výhod a příležitostí pro studenty i pedagogy.Pravidelná výuka německých vyučujících v Praze


Studenti mají jedinečnou příležitost absolvovat celou řadu zajímavých a aktuálních přednášek a seminářů v německém jazyce rodilých mluvčí přímo v Praze.


Díky podpoře DAAD do Prahy pravidelně jezdí se svými blokovými přednáškami a semináři přední akademici ze SRN. Magisterští studenti tak absolvují minimálně polovinu svých přednášek a seminářů v německém jazyce, což jim umožní nejen zlepšit své jazykové znalosti, ale zároveň si vyzkoušet to, jak obstojí na akademické půdě v zahraničí.

Kvalitu výuky dále zvyšuje místo stálého německého docenta (DAAD-Langzeitdozent), které v současné době zastává Prof. Dr. Boris Barth.


Stipendia


Studenti mají možnost se ucházet o celou řadu stipendií, která jim umožní krátkodobé i dlouhodobé pobyty v SRN. K dispozici jsou i stipendia podporující vynikající studenty a mladé vědce v jejich vědecké práci, jakož i stipendia pro pedagogy:


Toto stipendium umožňuje studentům magisterského programu absolvovat semestr na partnerské univerzitě v Düsseldorfu. Tento čas mohou věnovat jak výuce, tak sběru materiálů pro svou magisterskou práci. Stipendium pokrývá základní náklady (kolejné, strava, MHD, cestovné).


Tato stipendia umožňují jedno-  až dvouměsíční pobyt na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu. Doktorandi se mohou nejen zúčastnit výuky, ale také mají možnost využít rozsáhlou síť knihoven a archivu, které centrální poloha Düsseldorfu nabízí (blízkost Bonnu, Kolínu nad Rýnem, Dortmundu atd.). Stipendium pokrývá základní náklady (kolejné, strava, MHD, cestovné).


Tato stipendia finančně podporují výborné magisterské studenty a doktorandy v jejich vědecké práci v Praze.


Tato stipendia umožňují vyučujícím pokračovat v jejich badatelské činnosti (možnost využít německé archivy, knihovny, konzultace s kolegy), připravovat nové kurzy pro studenty i vypisovat semináře a přednášky na partnerské univerzitě v Düsseldorfu.


Tutor


Na katedře každý semestr působí německý tutor, který studentům poskytuje informace o nejrůznějších aspektech akademického života v SRN (možnosti dalšího studia, stipendia, jazykové kurzy, knihovny), zároveň se na něj mohou obrátit při jazykových problémech (korektury kratších textů, doporučení atd.). Tutor zároveň spoluorganizuje exkurze do SRN a vede semináře. V ZS 2018/2019 zastává místo tutorky Laura Mentsches.


Exkurze


Pravidelně jsou organizovány vícedenní exkurze do SRN (v posledních letech do Berlína, Lipska či Porýní a Porúří), při nichž se studenti seznámí nejen s reáliemi SRN, ale jejichž součástí je i bohatý doprovodný program (návštěvy muzeí, galerií, divadel, politických institucí, diskuze, přednášky). Exkurzí se mohou účastnit studenti bakalářských, magisterských i doktorandských programů IMS FSV UK.


Knižní fond


Podpora DAAD umožňuje pravidelně doplňovat knižní fond Knihovny T. G. Masaryka v Jinonicích o nové publikace zabývající se Německem. Studenti tak mají k dispozici zázemí kvalitní a aktuální literatury pro své diplomové práce.


Kolokvium pro doktorandy


Doktorandi mají možnost účastnit se díky programu DSG pravidelných doktorandských kolokvií v Düsseldorfu, při nichž mohou o svých tématech diskutovat s německými kolegy a prezentovat výsledky svého výzkumu před mezinárodním publikem na zahraniční akademické půdě.