Mikuláš Zvánovec
Mikuláš Zvánovec
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
Vzdělání:

FSV UK Praha, Moderní dějiny (Ph.D., termín dokončení 2019)

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)

FF JČU, Mezinárodní teritoriální studia – ČR a německy mluvící země (Bc.)


Badatelské zaměření:

Moderní dějiny s těžištěm v historii Němců v Českých zemích, Dějiny českého a německého nacionalismu


Výzkumné projekty:

2017 - 2020: Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, Česko-bavorská vysokoškolská agentura

2017 - 2019: Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1913-1914, GA ČR

2016 - 2019: PhotoStruk - Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí, spolupráce PřF JČU a TH Deggendorf

2016: Biografický slovník poslanců českých zemí, Masarykův Ústav AV ČR


Publikační činnost:

ZVÁNOVEC MIKULÁŠ. Die SdP im Parlament. Eine Kollektivbiographie der Mitglieder des parlamentarischen Klubs der Sudetendeutschen und der Karpatendeutschen Partei. In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 58 (2017), München: R. Oldenbourg (v tisku).

Recenze k titulu GRAF-WILMS, Helga. Raimund Graf – ein deutschböhmischer Demokrat zwischen den politischen Fronten. Verlagsbuchhandlung Sabat, 2016. In: Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 57 (2017) (v tisku).

Recenze k titulu: SCHWARTZ, Michael. Funktionäre mit Vergangenheit: das Gründungspräsidium des Bundes der Vertriebenen und das "Dritte Reich". München: Oldenbourg, 2013. x, 594 s. In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 55 (2015).

Recenze k titulu: VIERLING, Birgit. Kommunikation als Mittel politischer Mobilisierung: die Sudetendeutsche Partei (SdP) auf ihrem Weg zur Einheitsbewegung in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1933-1938). Marburg: Herder-Institut, 2014. x, 592 s. Studien zur Ostmitteleuropaforschung; 27. In: Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století = Centre: journal for interdisciplinary studies of Central Europe in the 19th and 20th centuries, 2015/1.


Pedagogická činnost:

IMS FSV UK - Dějiny německy mluvících zemí, satelitní seminář: Nacionalismus a vznik moderní občanské společnosti
Mikuláš Zvánovec

Vzdělání:

FSV UK Praha, Moderní dějiny (Ph.D., termín dokončení 2019)

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)

FF JČU, Mezinárodní teritoriální studia – ČR a německy mluvící země (Bc.)


Badatelské zaměření:

Moderní dějiny s těžištěm v historii Němců v Českých zemích, Dějiny českého a německého nacionalismu


Výzkumné projekty:

2017 - 2020: Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern, Česko-bavorská vysokoškolská agentura

2017 - 2019: Promarněná šance. Edice dokumentů k česko-německému vyrovnání před první světovou válkou. Korespondence a protokoly 1913-1914, GA ČR

2016 - 2019: PhotoStruk - Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí, spolupráce PřF JČU a TH Deggendorf

2016: Biografický slovník poslanců českých zemí, Masarykův Ústav AV ČR


Publikační činnost:

ZVÁNOVEC MIKULÁŠ. Die SdP im Parlament. Eine Kollektivbiographie der Mitglieder des parlamentarischen Klubs der Sudetendeutschen und der Karpatendeutschen Partei. In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 58 (2017), München: R. Oldenbourg (v tisku).

Recenze k titulu GRAF-WILMS, Helga. Raimund Graf – ein deutschböhmischer Demokrat zwischen den politischen Fronten. Verlagsbuchhandlung Sabat, 2016. In: Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 57 (2017) (v tisku).

Recenze k titulu: SCHWARTZ, Michael. Funktionäre mit Vergangenheit: das Gründungspräsidium des Bundes der Vertriebenen und das "Dritte Reich". München: Oldenbourg, 2013. x, 594 s. In: Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, Band 55 (2015).

Recenze k titulu: VIERLING, Birgit. Kommunikation als Mittel politischer Mobilisierung: die Sudetendeutsche Partei (SdP) auf ihrem Weg zur Einheitsbewegung in der Ersten Tschechoslowakischen Republik (1933-1938). Marburg: Herder-Institut, 2014. x, 592 s. Studien zur Ostmitteleuropaforschung; 27. In: Střed: časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století = Centre: journal for interdisciplinary studies of Central Europe in the 19th and 20th centuries, 2015/1.


Pedagogická činnost:

IMS FSV UK - Dějiny německy mluvících zemí, satelitní seminář: Nacionalismus a vznik moderní občanské společnosti