Petr Šafařík - Publikace
Petr Šafařík - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Petr Šafařík


Kontakt


Vzdělání:

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr., PhDr.)

FF UK Praha, historie – český jazyk a literatura (Mgr.)


Badatelské zaměření:

soudobé kulturní dějiny; česko-německé vztahy; média a politika


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd, vědeckých společnostech a

komisích, v redakčních radách:

2004– dosud: člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny


Publikační činnost:

studie a články v odborných publikacích a časopisech:

ŠAFAŘÍK, Petr. Mýty a legendy o nuceném vysídlení Němců. Soudobé dějiny, 2013, roč. 20, č. 3, s. 415-444. 

PEŠEK, Jiří – ŠAFAŘÍK, Petr. Německý historický institut v Římě. In: PEŠEK, Jiří – FILIPOVÁ, Lucie  et al., Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). Praha: Karolinum 2013, s. 53-97.

ŠAFAŘÍK, Petr. Die Edvard Beneš-Bücher der Publizistin Sidonia Dedina: Von einem Ausdruck des problematischen Kanons im Diskurs über den tschechisch-(sudeten)deutschen Themenkomplex. Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia, 2012,  roč. 12, č. 3-4,   s. 71-106.

ŠAFAŘÍK, Petr. West Germany conservatism in 1945-1963 and modernity (v tisku ve sborníku chystaném pro nakl. Peter Lang Publishing Group, ed. Jiří Vykoukal; 27 nrs).

ŠAFAŘÍK, Petr. Die Legende eines gewissen Herrn Dolchstoß, ein geheimnisvoller Fragebogen und weitere Freuden, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 10 (2010), 3-4, s. 178-189.

ŠAFAŘÍK, Petr. Hirtenbriefe als Spiegel der konkurrierenden Loyalitäten der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei 1948-1950. In: Zimmermann, Volker (ed.), Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder Institut 2010, s. 305-327.

ŠAFAŘÍK, Petr. Federalismus a systém veřejnoprávních médií ve Spolkové republice Německo. In: Mlsna, Petr a kol. (edd.), Německá centra – německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 70-92.

ŠAFAŘÍK, Petr. Veřejná diskuse o vlivu vlastnických poměrů českého tisku na mediální obraz česko-německých vztahů, Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-052. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008, 46 s.

ŠAFAŘÍK, Petr. Die Rolle der Frankfurter Schule bei der Entwicklung der Sozialwissenschaften und der intellektuellen Landschaft der BRD in den Jahren 1948-1968, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 8 (2008), 14, s. 125-162.

ŠAFAŘÍK, Petr. Česká autorská dokumentaristika a mezinárodní koprodukce. In: Slováková, A. (ed.), Do: revue pro dokumentární film. Praha: JSAF 2007, s. 97-117.

ŠAFAŘÍK, Petr. Německá politická a společenská diskuse o postavení a roli médií veřejné služby v SRN po roce 1990, Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-030. Praha: FSV UK, 2006. 36 s.

ŠAFAŘÍK, Petr. Časopis „Böhmen und Mähren“ (1940-1945) v kontextu soudobé sudetoněmecké historiografie a publicistiky, Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis Carolinae Pragensis 44 (2005), 1-2, s. 147-211.Petr Šafařík - PublikacePhDr. Petr Šafařík


Kontakt


Vzdělání:

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr., PhDr.)

FF UK Praha, historie – český jazyk a literatura (Mgr.)


Badatelské zaměření:

soudobé kulturní dějiny; česko-německé vztahy; média a politika


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd, vědeckých společnostech a

komisích, v redakčních radách:

2004– dosud: člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny


Publikační činnost:

studie a články v odborných publikacích a časopisech:

ŠAFAŘÍK, Petr. Mýty a legendy o nuceném vysídlení Němců. Soudobé dějiny, 2013, roč. 20, č. 3, s. 415-444. 

PEŠEK, Jiří – ŠAFAŘÍK, Petr. Německý historický institut v Římě. In: PEŠEK, Jiří – FILIPOVÁ, Lucie  et al., Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). Praha: Karolinum 2013, s. 53-97.

ŠAFAŘÍK, Petr. Die Edvard Beneš-Bücher der Publizistin Sidonia Dedina: Von einem Ausdruck des problematischen Kanons im Diskurs über den tschechisch-(sudeten)deutschen Themenkomplex. Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia, 2012,  roč. 12, č. 3-4,   s. 71-106.

ŠAFAŘÍK, Petr. West Germany conservatism in 1945-1963 and modernity (v tisku ve sborníku chystaném pro nakl. Peter Lang Publishing Group, ed. Jiří Vykoukal; 27 nrs).

ŠAFAŘÍK, Petr. Die Legende eines gewissen Herrn Dolchstoß, ein geheimnisvoller Fragebogen und weitere Freuden, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 10 (2010), 3-4, s. 178-189.

ŠAFAŘÍK, Petr. Hirtenbriefe als Spiegel der konkurrierenden Loyalitäten der katholischen Kirche in der Tschechoslowakei 1948-1950. In: Zimmermann, Volker (ed.), Loyalitäten im Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder Institut 2010, s. 305-327.

ŠAFAŘÍK, Petr. Federalismus a systém veřejnoprávních médií ve Spolkové republice Německo. In: Mlsna, Petr a kol. (edd.), Německá centra – německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 70-92.

ŠAFAŘÍK, Petr. Veřejná diskuse o vlivu vlastnických poměrů českého tisku na mediální obraz česko-německých vztahů, Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-052. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2008, 46 s.

ŠAFAŘÍK, Petr. Die Rolle der Frankfurter Schule bei der Entwicklung der Sozialwissenschaften und der intellektuellen Landschaft der BRD in den Jahren 1948-1968, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia 8 (2008), 14, s. 125-162.

ŠAFAŘÍK, Petr. Česká autorská dokumentaristika a mezinárodní koprodukce. In: Slováková, A. (ed.), Do: revue pro dokumentární film. Praha: JSAF 2007, s. 97-117.

ŠAFAŘÍK, Petr. Německá politická a společenská diskuse o postavení a roli médií veřejné služby v SRN po roce 1990, Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-030. Praha: FSV UK, 2006. 36 s.

ŠAFAŘÍK, Petr. Časopis „Böhmen und Mähren“ (1940-1945) v kontextu soudobé sudetoněmecké historiografie a publicistiky, Acta Universitatis Carolinae-Historia Universitatis Carolinae Pragensis 44 (2005), 1-2, s. 147-211.