Torsten Lorenz - publikace
Torsten Lorenz - publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Dr. Torsten Lorenz


Kontakt


Vzdělání:

Evropská Univerzita Viadrina, Frankfurt nad Odrou (Dr. phil.)

Univerzita v Kolíně (M.A.)


Badatelské zaměření:

Hospodářské a sociální dějiny střední a středovýchodní Evropy v 19. a 20. století; dějiny družstevnictví; mezietnické vztahy ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století; sociální dějiny šlechty; dějiny měst střední a východní Evropy a střední Asie


Výzkumné projekty:

Hospodářská družstva ve středovýchodní Evropě 1850-1940 (Habilitace)

Agrarismus ve střední a středovýchodní Evropě v 19. a 20. století

„Company towns“ ve střední a východní Evropě v „dlouhém 20. století“ (1880-1970). Srovnání měst Wolfsburg, Łódź, Zlín, Borysław a Donec’k


Členství v vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách:

2016-dosud: Oborový posuzovatel pro časopis "Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen";

2016-dosud: Člen vědecké rady časopisu "Wadowiana" (Wadowice, Polsko);

2015-dosud: Člen vědecké rady časopisu "Galicja – Studia i Materiały" (Rzeszów, Polsko);

2013-dosud: Člen Herder-Forschungsrat (Výzkumná rada Johanna Gottfrieda Herdera);

2012-dosud: Člen redakční rady časopisu "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku" (Studia z sociálních a hospodářských dějin 19. a 20. století), Historický institut, Univerzita Łódź, Polsko;

2011-dosud: Oborový posuzovatel pro DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst);

2009-dosud: Oborový posuzovatel pro GAČR (Grantová agentura ČR);

2007-dosud: Člen vědecké rady pro publikační sérii "Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas" (Studia z hospodářských a sociálních dějin střední a východní Evropy, Harrassowitz-Verlag, Wiesbaden);

2005-dosud: Redaktor a spoluvydavatel vědeckého periodika ,,Nowa Ukraina“, Krakov, Polsko.


Publikační činnost:

monografie:

LORENZ, Torsten. Von Birnbaum nach Międzychód. Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, vol. 10).


vydavatel:

LORENZ, Torsten, STOKŁOSA, Katarzyna (edd.). Aleksander Hertz. Skizzen über den Totalitarismus (překlad: T. Lorenz; úvod: T. Lorenz/Katarzyna Stokłosa), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 (= Wege der Totalitarismusforschung).

KUBŮ, Eduard-LORENZ, Torsten-MÜLLER, Uwe-ŠOUŠA, Jiři (edd.). Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, Praha: Dokořán 2013.

LORENZ, Torsten. Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 15).

JAJEŚNIAK-Quast, Dagmara-LORENZ, Torsten-MÜLLER, Uwe-STOKŁOSA, Katarzyna (edd.). Sozialwirtschaftliche Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Festschrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag, Wałbrzych/Berlin: WIND, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

LORENZ, Torsten, Genossenschaften und die Entwicklung des ländlichen Raums bis 1914. Galizien im ostmitteleuropäischen Kontext, v: Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek (edd.). Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów, Kraków: Historia Iagellonica 2014, s. 47-60.

LORENZ, Torsten. Komunikacja a kwestia narodowa, czyli: jak wielkopolskie miasteczko Międzychód walczyło o linie kolejowe (przełom XIX i XX w.), v: Tomasz Głowiński, Robert Klementowski (Hg.): Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, Wrocław: Wydawnictwo Gajt 2014, s. 329-336.

LORENZ, Torsten. Changing Social Roles in a Polish-German Border Town: The Case of Międzychód/ Birnbaum, v: Acta Poloniae Historica 109 (2014), s. 157-171.

LORENZ, Torsten. Družstevnictví střední a východní Evropy v procesu utváření národních společností 1850-1940. Pokus o periodizaci, v: Moderní dějiny 21 (2013), č. 1, S. 1-18.

LORENZ, Torsten. Der deutsch-polnische Optantenstreit und das Zerbrechen der übernationalen Kooperation. Migration und Kommunalpolitik in Międzychód (Birnbaum) nach dem Ersten Weltkrieg, v: Johannes Frackowiak (ed.). Nationalistische Politik und Ressentiments. Deutsche und Polen von 1871 bis zur Gegenwart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s. 147-164.

LORENZ, Torsten. Agrarismus und Agrareliten im östlichen Mitteleuropa. Forschungsstand, Kontextualisierung, Thesen (s Eduard Kubů, Uwe Müller, Jiři Šouša), v: Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša (ed.). Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, Prag: Dokořan, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2013, s. 15-116.

LORENZ, Torsten. Die polnische Genossenschaftselite am Beginn der Zweiten Republik, in: Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša (ed.). Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, Prag: Dokořan, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2013, s. 299-325.

LORENZ, Torsten. Die politische Mobilisierung im Westen Großpolens vor dem Januaraufstand und ihr Bild in der deutschen Historiographie, in: Mariola Hoszowska, Agnieszka Kawalec, Leonid Zaszkilniak (ed.). Galicja a Powstanie Styczniowe (Galizien und der Januaraufstand), Warszawa: DiG 2013, s. 435-448.

LORENZ, Torsten. Nationalismus, Paternalismus und Demokratie. Werte und Praxis der Zivilgesellschaft im polnischen Genossenschaftswesen der Provinz Posen vor dem Ersten Weltkrieg, v: Jörg Hackmann (ed.): Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa. Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge, Köln: Böhlau 2012, s. 653-675.

LORENZ, Torsten. Die Stadtgeschichte Taschkents, v: Philipp Meuser (ed.). Architekturführer Taschkent, Berlin: DOM Publishers 2012, s. 95-119.

LORENZ, Torsten. Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913, v: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 11-12 (2010), s. 163-175.

LORENZ, Torsten. Razem i osobno. Miasteczka na pograniczu galicyjsko-wołyńsko-podolskim, v: Kwartalnik Historyczny 117 (2010), č. 3, s. 51-69 (s Paulus Adelsgruber, Laurie Cohen a Börries Kuzmany).

LORENZ, Torsten. Introduction: Cooperatives in Ethnic Conflicts, in: Torsten Lorenz (ed.). Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 9-44.

LORENZ, Torsten. National Segregation and Mass Mobilization: Polish Cooperatives in the Posen Province before the First World War (zusammen mit Uwe Müller), in: Torsten Lorenz (ed.). Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 183-200.

LORENZ, Torsten. Cooperatives as a Basic Tool of Economic Nationalism, v: Helga Schultz, Eduard Kubů (ed.): Economic nationalism in East Central Europe: 19th and 20th Centuries, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 127-139.

LORENZ, Torsten. Genossenschaften und Nation-Building in Osteuropa 1850-1940, v: Dagmara Jajeśniak-Quast, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Katarzyna Stokłosa (ed.). Sozialwirtschaftliche Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Festschrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag, s. 157-169;

LORENZ, Torsten. Genossenschaften im Nationalitätenkampf, v: Eduard Kubu, Helga Schultz (ed.). Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Prag, Berlin: Ales Skřívan, Berliner Wissenschafts-Verlag 2004, s. 121-133.

LORENZ, Torsten. Miedzychód optiert: Behördenpolitik, Migration und Wandel in einem westpolnischen Landkreis, in: Schultz, Helga (ed.): Preußens Osten – Polens Westen. Das Zerbrechen einer Nachbarschaft, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2001, s. 145-182.

Torsten Lorenz - publikace
Dr. Torsten Lorenz


Kontakt


Vzdělání:

Evropská Univerzita Viadrina, Frankfurt nad Odrou (Dr. phil.)

Univerzita v Kolíně (M.A.)


Badatelské zaměření:

Hospodářské a sociální dějiny střední a středovýchodní Evropy v 19. a 20. století; dějiny družstevnictví; mezietnické vztahy ve střední a východní Evropě v 19. a 20. století; sociální dějiny šlechty; dějiny měst střední a východní Evropy a střední Asie


Výzkumné projekty:

Hospodářská družstva ve středovýchodní Evropě 1850-1940 (Habilitace)

Agrarismus ve střední a středovýchodní Evropě v 19. a 20. století

„Company towns“ ve střední a východní Evropě v „dlouhém 20. století“ (1880-1970). Srovnání měst Wolfsburg, Łódź, Zlín, Borysław a Donec’k


Členství v vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách:

2016-dosud: Oborový posuzovatel pro časopis "Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen";

2016-dosud: Člen vědecké rady časopisu "Wadowiana" (Wadowice, Polsko);

2015-dosud: Člen vědecké rady časopisu "Galicja – Studia i Materiały" (Rzeszów, Polsko);

2013-dosud: Člen Herder-Forschungsrat (Výzkumná rada Johanna Gottfrieda Herdera);

2012-dosud: Člen redakční rady časopisu "Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku" (Studia z sociálních a hospodářských dějin 19. a 20. století), Historický institut, Univerzita Łódź, Polsko;

2011-dosud: Oborový posuzovatel pro DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst);

2009-dosud: Oborový posuzovatel pro GAČR (Grantová agentura ČR);

2007-dosud: Člen vědecké rady pro publikační sérii "Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas" (Studia z hospodářských a sociálních dějin střední a východní Evropy, Harrassowitz-Verlag, Wiesbaden);

2005-dosud: Redaktor a spoluvydavatel vědeckého periodika ,,Nowa Ukraina“, Krakov, Polsko.


Publikační činnost:

monografie:

LORENZ, Torsten. Von Birnbaum nach Międzychód. Bürgergesellschaft und Nationalitätenkampf in Großpolen bis zum Zweiten Weltkrieg, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, vol. 10).


vydavatel:

LORENZ, Torsten, STOKŁOSA, Katarzyna (edd.). Aleksander Hertz. Skizzen über den Totalitarismus (překlad: T. Lorenz; úvod: T. Lorenz/Katarzyna Stokłosa), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2014 (= Wege der Totalitarismusforschung).

KUBŮ, Eduard-LORENZ, Torsten-MÜLLER, Uwe-ŠOUŠA, Jiři (edd.). Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, Praha: Dokořán 2013.

LORENZ, Torsten. Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006 (Frankfurter Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd. 15).

JAJEŚNIAK-Quast, Dagmara-LORENZ, Torsten-MÜLLER, Uwe-STOKŁOSA, Katarzyna (edd.). Sozialwirtschaftliche Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Festschrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag, Wałbrzych/Berlin: WIND, Berliner Wissenschafts-Verlag 2006.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

LORENZ, Torsten, Genossenschaften und die Entwicklung des ländlichen Raums bis 1914. Galizien im ostmitteleuropäischen Kontext, v: Tomasz Kargol, Krzysztof Ślusarek (edd.). Społeczeństwo i gospodarka Galicji w latach 1772–1867. Źródła i perspektywy badań. Zbiór studiów, Kraków: Historia Iagellonica 2014, s. 47-60.

LORENZ, Torsten. Komunikacja a kwestia narodowa, czyli: jak wielkopolskie miasteczko Międzychód walczyło o linie kolejowe (przełom XIX i XX w.), v: Tomasz Głowiński, Robert Klementowski (Hg.): Mkną po szynach... Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, Wrocław: Wydawnictwo Gajt 2014, s. 329-336.

LORENZ, Torsten. Changing Social Roles in a Polish-German Border Town: The Case of Międzychód/ Birnbaum, v: Acta Poloniae Historica 109 (2014), s. 157-171.

LORENZ, Torsten. Družstevnictví střední a východní Evropy v procesu utváření národních společností 1850-1940. Pokus o periodizaci, v: Moderní dějiny 21 (2013), č. 1, S. 1-18.

LORENZ, Torsten. Der deutsch-polnische Optantenstreit und das Zerbrechen der übernationalen Kooperation. Migration und Kommunalpolitik in Międzychód (Birnbaum) nach dem Ersten Weltkrieg, v: Johannes Frackowiak (ed.). Nationalistische Politik und Ressentiments. Deutsche und Polen von 1871 bis zur Gegenwart, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s. 147-164.

LORENZ, Torsten. Agrarismus und Agrareliten im östlichen Mitteleuropa. Forschungsstand, Kontextualisierung, Thesen (s Eduard Kubů, Uwe Müller, Jiři Šouša), v: Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša (ed.). Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, Prag: Dokořan, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2013, s. 15-116.

LORENZ, Torsten. Die polnische Genossenschaftselite am Beginn der Zweiten Republik, in: Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiři Šouša (ed.). Agrarismus und Agrareliten in Mittel- und Ostmitteleuropa, Prag: Dokořan, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2013, s. 299-325.

LORENZ, Torsten. Die politische Mobilisierung im Westen Großpolens vor dem Januaraufstand und ihr Bild in der deutschen Historiographie, in: Mariola Hoszowska, Agnieszka Kawalec, Leonid Zaszkilniak (ed.). Galicja a Powstanie Styczniowe (Galizien und der Januaraufstand), Warszawa: DiG 2013, s. 435-448.

LORENZ, Torsten. Nationalismus, Paternalismus und Demokratie. Werte und Praxis der Zivilgesellschaft im polnischen Genossenschaftswesen der Provinz Posen vor dem Ersten Weltkrieg, v: Jörg Hackmann (ed.): Vereinskultur und Zivilgesellschaft in Nordosteuropa. Regionale Spezifik und europäische Zusammenhänge, Köln: Böhlau 2012, s. 653-675.

LORENZ, Torsten. Die Stadtgeschichte Taschkents, v: Philipp Meuser (ed.). Architekturführer Taschkent, Berlin: DOM Publishers 2012, s. 95-119.

LORENZ, Torsten. Michał Bobrzyński, die „ukrainische Frage” und die polnischen Nationaldemokraten 1908–1913, v: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze 11-12 (2010), s. 163-175.

LORENZ, Torsten. Razem i osobno. Miasteczka na pograniczu galicyjsko-wołyńsko-podolskim, v: Kwartalnik Historyczny 117 (2010), č. 3, s. 51-69 (s Paulus Adelsgruber, Laurie Cohen a Börries Kuzmany).

LORENZ, Torsten. Introduction: Cooperatives in Ethnic Conflicts, in: Torsten Lorenz (ed.). Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 9-44.

LORENZ, Torsten. National Segregation and Mass Mobilization: Polish Cooperatives in the Posen Province before the First World War (zusammen mit Uwe Müller), in: Torsten Lorenz (ed.). Cooperatives in Ethnic Conflicts. Eastern Europe from the late 19th until the mid 20th Century, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 183-200.

LORENZ, Torsten. Cooperatives as a Basic Tool of Economic Nationalism, v: Helga Schultz, Eduard Kubů (ed.): Economic nationalism in East Central Europe: 19th and 20th Centuries, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2006, s. 127-139.

LORENZ, Torsten. Genossenschaften und Nation-Building in Osteuropa 1850-1940, v: Dagmara Jajeśniak-Quast, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Katarzyna Stokłosa (ed.). Sozialwirtschaftliche Konflikte und nationale Grenzen in Ostmitteleuropa. Festschrift für Helga Schultz zum 65. Geburtstag, s. 157-169;

LORENZ, Torsten. Genossenschaften im Nationalitätenkampf, v: Eduard Kubu, Helga Schultz (ed.). Wirtschaftsnationalismus als Entwicklungsstrategie ostmitteleuropäischer Eliten, Prag, Berlin: Ales Skřívan, Berliner Wissenschafts-Verlag 2004, s. 121-133.

LORENZ, Torsten. Miedzychód optiert: Behördenpolitik, Migration und Wandel in einem westpolnischen Landkreis, in: Schultz, Helga (ed.): Preußens Osten – Polens Westen. Das Zerbrechen einer Nachbarschaft, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2001, s. 145-182.