Profil absolventa
Profil absolventa
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Po dokončení studia budou studenti schopni samostatně analyzovat nejrůznější oblasti společenského života německy mluvících zemí a Střední Evropy v jejich historických a aktuálních souvislostech i vzájemné provázanosti.


Obor má multidisciplinární charakter a využívá metody a přístupy především soudobých dějin, politických věd a kulturních dějin. Předmětem jeho zájmu je politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj Německa a Střední Evropy. V tomto rámci je systematická pozornost věnována i překonávání důsledků leckdy bolestné minulosti ve vztazích německy mluvících zemí, zejména Německa samotného, k jeho východním sousedům, tedy také k Československu, České republice a Polsku.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě, v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství, v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru, v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice a v médiích. Jsou připraveni na vědecký výzkum na českých i zahraničních univerzitách a výzkumných institucí. Jejich výhodou je flexibilní aplikace získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů. Nadstandardní je také profil absolventa v počtu ovládaných cizích jazyků – němčina, polština (resp. čeština) a angličtina.


Úspěšní absolventi o studiu na katedřeProfil absolventaPo dokončení studia budou studenti schopni samostatně analyzovat nejrůznější oblasti společenského života německy mluvících zemí a Střední Evropy v jejich historických a aktuálních souvislostech i vzájemné provázanosti.


Obor má multidisciplinární charakter a využívá metody a přístupy především soudobých dějin, politických věd a kulturních dějin. Předmětem jeho zájmu je politický, právní, hospodářský, sociální a kulturní vývoj Německa a Střední Evropy. V tomto rámci je systematická pozornost věnována i překonávání důsledků leckdy bolestné minulosti ve vztazích německy mluvících zemí, zejména Německa samotného, k jeho východním sousedům, tedy také k Československu, České republice a Polsku.


Absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění ve státní správě, v odborných sekcích i politických odděleních zahraničních zastupitelství, v mezinárodních organizacích a institucích, v neziskovém sektoru, v nadnárodních i domácích firmách, v poradenských firmách i v odborné žurnalistice a v médiích. Jsou připraveni na vědecký výzkum na českých i zahraničních univerzitách a výzkumných institucí. Jejich výhodou je flexibilní aplikace získaných znalostí, dovedností a pracovních návyků v široké paletě oborů. Nadstandardní je také profil absolventa v počtu ovládaných cizích jazyků – němčina, polština (resp. čeština) a angličtina.


Úspěšní absolventi o studiu na katedře