Vladimír Handl - Publikace
Vladimír Handl - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


JUDr. Vladimír Handl, CSc.


Kontakt


Vzdělání:

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO), Moskva, moderní dějiny (CSc.)

MGIMO, Moskva, Praha, mezinárodní vztahy (na PF UK přiznán titul JUDr.)


Badatelské zaměření:

Zahraninční politika SRN, ČR, česko-německé vztahy, transformace KS ve střední Evropě (hlavně ČR)


Výzkumné projekty (posledních 5 let):

Běžící:

2014-2016: „Czech Foreign Policy and the “Post-Western” Global Order”, Project of the Grant Agency GAČR, (nositel grantu: Michal Kořan), spoluřešitel

2013-2015: Szenarios of the international Environment, Grant Agency TAČR 7664/2013, (nositel grantu: Ondřej Ditrych), spoluřešitel

2014: Project on populist parties in Europe, Faculty of Social Sciences, Prague, (nositel grantu: Martin Mejsřík), spoluřešitel


Uzavřené:

2014: „10 years of Czech memberhip in the EU, Project funded by the EU Delegation in Prague, (nositel grantu: Petr Kratochvíl), spoluřešitel

2012-2013: New role of Germany in the EU, the future of the Berlin-Paris axis, and the perspective of a multispeed Europe from the point of view of the interests opf the Czech government . Projekt TAČR, (nositel grantu Filip Černoch, MUNI), spoluřešitel a koordinátor za ÚMV

2010-2013: Security multilateralism as an institution. Theorizing and implications for Central and Eastern Europe. GAČR (Nositel grantu: Michal Kořan), spoluřešitel

2010: Differentiated proces of German foreign policy making: institutions, actors, norms and interests, strategies. Projekt MZV ČR, nositel a koordinátor.

2008-2010: National research project II. Rady pro výzkum a vývoj (RVV) "European Intengration and the Interests of the Czech Republic“ (nositel grantu: Petr Drulák), spoluřešitel


Publikační činnost 2009-2014:

Vydavatel 2009-2014:

HANDL, Vladimír (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011, ISBN 978-80-87558-03-4.


Studie a články v odborných publikacích a časopisech 2009-2014:

BENEŠ, Vít – HANDL, Vladimír. Der tschechischer „Zuschauer“ und der deutsche „Anführer“: Tschechische Rollenkonzeption in der EU. In: Harnisch, Sebastian – Schild, Joachim (eds). Deutsche Außenpolitik und internationale Führung. Ressourcen, Praktiken und Politiken in einer veränderten Europäische Union. Baden-Baden: Nomos 2014, s. 223-250.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2014. ISBN: 978-80-87558-19-5, s. 97-115.

HANDL, Vladimír  - PATERSON, William. E. The continuing relevance of Germany´s engine for Central Europe and the EU. In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46., No. 3,  September 2013, s. 327-337.

DITRYCH, Ondřej - HANDL, Vladimír - HYNEK, Nikola – STŘÍTECKÝ, Vít. Understanding Havel? In: Communist Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, No. 3, September 2013, s. 407-417.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2013, ISBN: 978-80-87558-12-6, s. 85-106.

DIETER, Segert, HANDL, Vladimír : Perestroika, alternativer oder moderner Sozialismus? Konzepte der intellektuellen Dienstklasse in der Krise des Staatssozialismus in der DDR und in der Tschechoslowakei. In: Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann (eds). Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Essen 2013, ISBN: 978-3-8375-1009-6, s. 169-188. 

HANDL, Vladimír  -  Helwig, Daniel. Deutsche Hegemonie in Osteuropa? Prager Ansichten, in Crome, Erhard – Krämer, Raimund (eds). Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21. Jahrhundert. Potsdam: WeltTrends 2013, ISBN: 978-3-941880-74-0, s. 215-226.

HANDL, Vladimír. Germany and Central Europe 2011. A Differentiated Dynamic Instead of Mitteleuropa. In: Drulák, Petr – Šabič, Zlatko (eds.). Regional and International Relations of Central Europe, Houndsmills: Palgrave Macmillan 2012, ISBN: 978-0-230-36-67-9, s. 104-124.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2012, ISBN: 978-80-87558-05-8, s. 111-131. 

HANDL, Vladimír. German and Central Europe: New Normality and Seeking Extended Common Ground for Foreign Policy Action. In: Barbora Veselá (ed.). The EU, Germany, Central Europe and Russia: Determinants of the EU’s Foreign Policy Towards Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung 2011, s. 5–13.

HANDL, Vladimír – EHLER, Tomáš. German policy Towards Russia – the Meaning of the Context of the European Union, in: Veselá, Barbora (ed.). The EU, Germany, Central Europe and Russia: determinants of the EU´s Foreing Policy towards Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung 2011, ISBN: 978-80-904827-6-0, s. 169-198

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011, ISBN: 978-80-86506-95-1, s. 109-127.

HANDL, Vladimír. Rámec zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa. In:  Handl,  Vladimír (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011. ISBN: 978-80-87558-03-4, s. 13-75.

HANDL, Vladimír. Německá politika vůči Československu/ČR po roce 1990. In: Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová, Volker Zimmermann (eds). Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem: Albis International 2011, s. 213-250.

HANDL, Vladimír. Závěr. In: Handl, Vladimír (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011. ISBN: 978-80-87558-03-4, s. -319-331.

HANDL, Vladimír. Česko-německá spolupráce: význam mezistranických vztahů a bilaterálního konsensu. In: Vít Střítecký (ed). Česká zahraniční politika mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011. ISBN: 978-80-86506-93-7, s. 158-177. 

HANDL, Vladimír. Česko-německá vojenská spolupráce, in: Drulák, Petr – Střítecký, Vít (eds). Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010. ISBN: 978-80-86506-86-9, s. 126-150.

HANDL, Vladimír. Germany in the Czech Foreign Policy, in Koran, Michal (ed). Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations, 2010, ISBN: 978-80-86506-90-6, s. 148-162.

HANDL, Vladimír. Die Politik des wiedervereinigten Deutschland gegenüber der Tschechischen Republik". In: Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová und Volker Zimmermann (eds). Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag 2010, s. 219-259.

HANDL, Vladimír. Česká republika a Německo: jak se vnímají? In: Drulák, Petr – Handl, Vladimír (eds). Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, ISBN: 978-80-86506-88-3, s. 152-173.

HANDL, Vladimír  – Drulák, Petr. Závěr. In:  Drulák, Petr – Handl, Vladimír (eds) (2010): Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, ISBN: 978-80-86506-88-3, s. 218-230.

HANDL, Vladimír. Living with or in the Past? Czech Communists between Canonisation and Coming to Terms wit their History. In: Hofmann, Birgit u.a. (eds). Diktaturüberwidnung in Europa. Neue nationale und transnationale Perspektive, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2010, ISBN: 978-3-8253-5670-5, s. 84-102.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2009, ISBN: 978-80-86506-78-4, s. 141-156.

HANDL, Vladimír - KUNŠTÁT, Miroslav. Mitteleuropa in der Außenpolitik der Tschechischen Republik. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří  - Rathkolb (eds.). Tschechien und „Österreich nach dem Ende des kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa. 1 vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová - Albis international 2009, ISBN 978-80-86971-91-9, s. 287-204.

HANDL, Vladimír. Die Tschechische Republik in EU und NATO: von der Rückkehr nach Europa zu einer differenzierten Europäisierung. In: tamtéž, s.305-340.

HYNEK, Nik - STRITECKY, Vit - HANDL, Vladimir - KORAN, Michal. The U.S.-Russian Security ‘Reset’: Implications for Central Eastern Europe and Germany. In: European Security, Vol. 18. (2009), ISSN 0966-2839, s. 263-285.Vladimír Handl - PublikaceJUDr. Vladimír Handl, CSc.


Kontakt


Vzdělání:

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů (MGIMO), Moskva, moderní dějiny (CSc.)

MGIMO, Moskva, Praha, mezinárodní vztahy (na PF UK přiznán titul JUDr.)


Badatelské zaměření:

Zahraninční politika SRN, ČR, česko-německé vztahy, transformace KS ve střední Evropě (hlavně ČR)


Výzkumné projekty (posledních 5 let):

Běžící:

2014-2016: „Czech Foreign Policy and the “Post-Western” Global Order”, Project of the Grant Agency GAČR, (nositel grantu: Michal Kořan), spoluřešitel

2013-2015: Szenarios of the international Environment, Grant Agency TAČR 7664/2013, (nositel grantu: Ondřej Ditrych), spoluřešitel

2014: Project on populist parties in Europe, Faculty of Social Sciences, Prague, (nositel grantu: Martin Mejsřík), spoluřešitel


Uzavřené:

2014: „10 years of Czech memberhip in the EU, Project funded by the EU Delegation in Prague, (nositel grantu: Petr Kratochvíl), spoluřešitel

2012-2013: New role of Germany in the EU, the future of the Berlin-Paris axis, and the perspective of a multispeed Europe from the point of view of the interests opf the Czech government . Projekt TAČR, (nositel grantu Filip Černoch, MUNI), spoluřešitel a koordinátor za ÚMV

2010-2013: Security multilateralism as an institution. Theorizing and implications for Central and Eastern Europe. GAČR (Nositel grantu: Michal Kořan), spoluřešitel

2010: Differentiated proces of German foreign policy making: institutions, actors, norms and interests, strategies. Projekt MZV ČR, nositel a koordinátor.

2008-2010: National research project II. Rady pro výzkum a vývoj (RVV) "European Intengration and the Interests of the Czech Republic“ (nositel grantu: Petr Drulák), spoluřešitel


Publikační činnost 2009-2014:

Vydavatel 2009-2014:

HANDL, Vladimír (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011, ISBN 978-80-87558-03-4.


Studie a články v odborných publikacích a časopisech 2009-2014:

BENEŠ, Vít – HANDL, Vladimír. Der tschechischer „Zuschauer“ und der deutsche „Anführer“: Tschechische Rollenkonzeption in der EU. In: Harnisch, Sebastian – Schild, Joachim (eds). Deutsche Außenpolitik und internationale Führung. Ressourcen, Praktiken und Politiken in einer veränderten Europäische Union. Baden-Baden: Nomos 2014, s. 223-250.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2013: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2014. ISBN: 978-80-87558-19-5, s. 97-115.

HANDL, Vladimír  - PATERSON, William. E. The continuing relevance of Germany´s engine for Central Europe and the EU. In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46., No. 3,  September 2013, s. 327-337.

DITRYCH, Ondřej - HANDL, Vladimír - HYNEK, Nikola – STŘÍTECKÝ, Vít. Understanding Havel? In: Communist Communist and Post-Communist Studies, Vol. 46, No. 3, September 2013, s. 407-417.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2013, ISBN: 978-80-87558-12-6, s. 85-106.

DIETER, Segert, HANDL, Vladimír : Perestroika, alternativer oder moderner Sozialismus? Konzepte der intellektuellen Dienstklasse in der Krise des Staatssozialismus in der DDR und in der Tschechoslowakei. In: Edita Ivaničková, Miloš Řezník und Volker Zimmermann (eds). Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Essen 2013, ISBN: 978-3-8375-1009-6, s. 169-188. 

HANDL, Vladimír  -  Helwig, Daniel. Deutsche Hegemonie in Osteuropa? Prager Ansichten, in Crome, Erhard – Krämer, Raimund (eds). Hegemonie und Multipolarität. Weltordnungen im 21. Jahrhundert. Potsdam: WeltTrends 2013, ISBN: 978-3-941880-74-0, s. 215-226.

HANDL, Vladimír. Germany and Central Europe 2011. A Differentiated Dynamic Instead of Mitteleuropa. In: Drulák, Petr – Šabič, Zlatko (eds.). Regional and International Relations of Central Europe, Houndsmills: Palgrave Macmillan 2012, ISBN: 978-0-230-36-67-9, s. 104-124.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2012, ISBN: 978-80-87558-05-8, s. 111-131. 

HANDL, Vladimír. German and Central Europe: New Normality and Seeking Extended Common Ground for Foreign Policy Action. In: Barbora Veselá (ed.). The EU, Germany, Central Europe and Russia: Determinants of the EU’s Foreign Policy Towards Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung 2011, s. 5–13.

HANDL, Vladimír – EHLER, Tomáš. German policy Towards Russia – the Meaning of the Context of the European Union, in: Veselá, Barbora (ed.). The EU, Germany, Central Europe and Russia: determinants of the EU´s Foreing Policy towards Russia. Prague: Friedrich Ebert Stiftung 2011, ISBN: 978-80-904827-6-0, s. 169-198

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2010: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011, ISBN: 978-80-86506-95-1, s. 109-127.

HANDL, Vladimír. Rámec zahraniční politiky a rolí sjednoceného Německa. In:  Handl,  Vladimír (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011. ISBN: 978-80-87558-03-4, s. 13-75.

HANDL, Vladimír. Německá politika vůči Československu/ČR po roce 1990. In: Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová, Volker Zimmermann (eds). Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem: Albis International 2011, s. 213-250.

HANDL, Vladimír. Závěr. In: Handl, Vladimír (ed). Německo v čele Evropy? SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011. ISBN: 978-80-87558-03-4, s. -319-331.

HANDL, Vladimír. Česko-německá spolupráce: význam mezistranických vztahů a bilaterálního konsensu. In: Vít Střítecký (ed). Česká zahraniční politika mezi politickým (ne)zájmem a byrokratickou efektivitou, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011. ISBN: 978-80-86506-93-7, s. 158-177. 

HANDL, Vladimír. Česko-německá vojenská spolupráce, in: Drulák, Petr – Střítecký, Vít (eds). Hledání českých zájmů. Mezinárodní bezpečnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010. ISBN: 978-80-86506-86-9, s. 126-150.

HANDL, Vladimír. Germany in the Czech Foreign Policy, in Koran, Michal (ed). Czech Foreign Policy in 2007-2009. Analysis. Prague: Institute of International Relations, 2010, ISBN: 978-80-86506-90-6, s. 148-162.

HANDL, Vladimír. Die Politik des wiedervereinigten Deutschland gegenüber der Tschechischen Republik". In: Christoph Buchheim, Edita Ivaničková, Kristina Kaiserová und Volker Zimmermann (eds). Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag 2010, s. 219-259.

HANDL, Vladimír. Česká republika a Německo: jak se vnímají? In: Drulák, Petr – Handl, Vladimír (eds). Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, ISBN: 978-80-86506-88-3, s. 152-173.

HANDL, Vladimír  – Drulák, Petr. Závěr. In:  Drulák, Petr – Handl, Vladimír (eds) (2010): Hledání českých zájmů. Vnitřní rozmanitost a vnější akceschopnost. Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2010, ISBN: 978-80-86506-88-3, s. 218-230.

HANDL, Vladimír. Living with or in the Past? Czech Communists between Canonisation and Coming to Terms wit their History. In: Hofmann, Birgit u.a. (eds). Diktaturüberwidnung in Europa. Neue nationale und transnationale Perspektive, Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2010, ISBN: 978-3-8253-5670-5, s. 84-102.

HANDL, Vladimír. Spolková republika Německo v české zahraniční politice. In: Kořan, Michal (ed). Česká zahraniční politika v roce 2008: Analýza ÚMV, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2009, ISBN: 978-80-86506-78-4, s. 141-156.

HANDL, Vladimír - KUNŠTÁT, Miroslav. Mitteleuropa in der Außenpolitik der Tschechischen Republik. In: Heiss, Gernot – Králová, Kateřina – Pešek, Jiří  - Rathkolb (eds.). Tschechien und „Österreich nach dem Ende des kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa. 1 vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová - Albis international 2009, ISBN 978-80-86971-91-9, s. 287-204.

HANDL, Vladimír. Die Tschechische Republik in EU und NATO: von der Rückkehr nach Europa zu einer differenzierten Europäisierung. In: tamtéž, s.305-340.

HYNEK, Nik - STRITECKY, Vit - HANDL, Vladimir - KORAN, Michal. The U.S.-Russian Security ‘Reset’: Implications for Central Eastern Europe and Germany. In: European Security, Vol. 18. (2009), ISSN 0966-2839, s. 263-285.