Anita Pelánová - Publikace
Anita Pelánová - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FF UK (dějiny umění, germanistika)


Zaměstnání:

1974– 1993: redakce výtvarného umění nakladatelství Odeon

1994– dosud: IMS FSV UK


Badatelské zaměření:

problematika výtvarného umění zemí, jimiž se zabývá IMS


Publikační činnost (výběr):

monografie:

PELÁNOVÁ, Anita. Výtvarné avantgardy 20 století. 1900-1945, Praha: Karolinum 2010, 144

s., ISBN: 978-80-246-1783-1.

studie, články, překlady, doslovy:

PELÁNOVÁ, Anita. Bildende Kunst zwischen Prag und Wien in den Jahren 1918-1939. In:

Edelmeyer, Freidrich–Grandner, Margarete–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Über die

österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, Wien:

Verlag Aschendorff 2012, s. 121-136.

PELÁNOVÁ, Anita. Mystik Paul Klee na funkcionalistické škole Bauhaus, Umění a

řemeslo 3 (2010), 1, s. 4-6.

PELÁNOVÁ, Anita. V umění se nic neztratí. Pavel Piekar: metamorfózy linorytu, Umění a

řemeslo 3 (2009), 4, s. 10-12.

PELÁNOVÁ, Anita. Die Kultur der 1990er Jahre in der Tschechischen Republik. In: Heiss,

Gernot–Králová, Kateřina–Pešek, Jiří–Rathkolb, Olivek (edd.), Tschechien und Österreich

nach dem Ende des Kalten Krieges, Ústí nad Labem: Albis International 2009, s. 491-498.

PELÁNOVÁ, Anita. Kultura 90. let v Československé/České republice. In: Heiss, Gernot–

Králová, Kateřina–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Česko a Rakousko po konci studené

války. Různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem: Albis international 2008, s. 283-

291.

KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Přel. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 2009.

PELÁNOVÁ, Anita. Ostdeutsche Galerie Regensburg, Acta Universitatis Carolinae. Studia

territorialia 14 (2008), s. 201-208.

PELÁNOVÁ, Anita. Armory Show 1913. Vpád moderního umění do USA, Dějiny a

současnost 16 (2005), 1, s. 14-17.

PELÁNOVÁ, Anita. Adolf Hoelzel. In: Kaiserová, Kristina – Pešek, Jiří (edd.), „Viribus

unitis. Nedosti bylo Jana Křena.“ Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem: Albis

international 2005, s. 183-193.

PELÁNOVÁ, Anita. Jan Cihla: Okamžiky - malé přírodní senzace. Obrazy, kresby, ilustrace.

(Text pro katalog výstavy), České Budějovice: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad

Vltavou 2004.

PELÁNOVÁ, Anita. Max Beckmann v historickém vákuu, Revolver revue 28 (2004), s. 77-

80.

HILDESHEIMER, Wolfgang. Marbot. Přel. Pelánová, Anita, Praha: Paseka 2002. ISBN: 80-

7185-419-0

PELÁNOVÁ, Anita. Životopis velkého neznámého (doslov). In: Hildesheimer, Wolfgang,

Marbot, Praha: Paseka 2002.

MOHOLY-NAGY, László Moholy-Nagy. Od materiálu k architektuře. Přel. Pelánová, Anita,

Praha: Triáda 2002.

PELÁNOVÁ, Anita. Miloslav Chlupáč, Revolver Revue 24 (2002), s. 79-84.

HOCKE, Gustav René. Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Přel. Pelánová, Anita,

Praha: Triáda 2001, s. 9-120 a s. 287-289.

PELÁNOVÁ, Anita. Ludmila Vachtová: Roswitha Hartmann, Revolver Revue 20 (2001), s.

79-84.

SCHMARSOW, August. Nástupní přednáška z 8. listopadu 1893 v aule lipské univerzity.

Přel. Pelánová, Anita, Umění/Art 49 (2001), 6, s. 562-568.

PELÁNOVÁ, Anita. Vnitřní paradoxy avantgardy, Literární noviny 28 (5.7. 2000), s. 13.

KANDINSKY, Wassily. Bod – linie – plocha. Překl. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 2000.

PELÁNOVÁ, Anita. František Kupka - Wassily Kandinsky, Ateliér (2000), 6, s. 2.

PELÁNOVÁ, Anita. Ludwig Mies van der Rohe aneb nastupuje nová generace starožitností,

Literární noviny 41 (4.10. 2000), s. 13.

PELÁNOVÁ, Anita. Ad vocem William Blake, Literární noviny 46 (8.11. 2000), s. 13.

PELÁNOVÁ, Anita. Doslov. In: Klee, Paul, Pedagogický náčrtník, Praha: Triáda 1999.

ISBN: 80-86138-15-1

KLEE, Paul. Pedagogický náčrtník. Překl. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 1999.

Anita Pelánová - PublikacePhDr. Anita Pelánová, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FF UK (dějiny umění, germanistika)


Zaměstnání:

1974– 1993: redakce výtvarného umění nakladatelství Odeon

1994– dosud: IMS FSV UK


Badatelské zaměření:

problematika výtvarného umění zemí, jimiž se zabývá IMS


Publikační činnost (výběr):

monografie:

PELÁNOVÁ, Anita. Výtvarné avantgardy 20 století. 1900-1945, Praha: Karolinum 2010, 144

s., ISBN: 978-80-246-1783-1.

studie, články, překlady, doslovy:

PELÁNOVÁ, Anita. Bildende Kunst zwischen Prag und Wien in den Jahren 1918-1939. In:

Edelmeyer, Freidrich–Grandner, Margarete–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Über die

österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, Wien:

Verlag Aschendorff 2012, s. 121-136.

PELÁNOVÁ, Anita. Mystik Paul Klee na funkcionalistické škole Bauhaus, Umění a

řemeslo 3 (2010), 1, s. 4-6.

PELÁNOVÁ, Anita. V umění se nic neztratí. Pavel Piekar: metamorfózy linorytu, Umění a

řemeslo 3 (2009), 4, s. 10-12.

PELÁNOVÁ, Anita. Die Kultur der 1990er Jahre in der Tschechischen Republik. In: Heiss,

Gernot–Králová, Kateřina–Pešek, Jiří–Rathkolb, Olivek (edd.), Tschechien und Österreich

nach dem Ende des Kalten Krieges, Ústí nad Labem: Albis International 2009, s. 491-498.

PELÁNOVÁ, Anita. Kultura 90. let v Československé/České republice. In: Heiss, Gernot–

Králová, Kateřina–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Česko a Rakousko po konci studené

války. Různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem: Albis international 2008, s. 283-

291.

KANDINSKY, Wassily. O duchovnosti v umění. Přel. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 2009.

PELÁNOVÁ, Anita. Ostdeutsche Galerie Regensburg, Acta Universitatis Carolinae. Studia

territorialia 14 (2008), s. 201-208.

PELÁNOVÁ, Anita. Armory Show 1913. Vpád moderního umění do USA, Dějiny a

současnost 16 (2005), 1, s. 14-17.

PELÁNOVÁ, Anita. Adolf Hoelzel. In: Kaiserová, Kristina – Pešek, Jiří (edd.), „Viribus

unitis. Nedosti bylo Jana Křena.“ Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Ústí nad Labem: Albis

international 2005, s. 183-193.

PELÁNOVÁ, Anita. Jan Cihla: Okamžiky - malé přírodní senzace. Obrazy, kresby, ilustrace.

(Text pro katalog výstavy), České Budějovice: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad

Vltavou 2004.

PELÁNOVÁ, Anita. Max Beckmann v historickém vákuu, Revolver revue 28 (2004), s. 77-

80.

HILDESHEIMER, Wolfgang. Marbot. Přel. Pelánová, Anita, Praha: Paseka 2002. ISBN: 80-

7185-419-0

PELÁNOVÁ, Anita. Životopis velkého neznámého (doslov). In: Hildesheimer, Wolfgang,

Marbot, Praha: Paseka 2002.

MOHOLY-NAGY, László Moholy-Nagy. Od materiálu k architektuře. Přel. Pelánová, Anita,

Praha: Triáda 2002.

PELÁNOVÁ, Anita. Miloslav Chlupáč, Revolver Revue 24 (2002), s. 79-84.

HOCKE, Gustav René. Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře. Přel. Pelánová, Anita,

Praha: Triáda 2001, s. 9-120 a s. 287-289.

PELÁNOVÁ, Anita. Ludmila Vachtová: Roswitha Hartmann, Revolver Revue 20 (2001), s.

79-84.

SCHMARSOW, August. Nástupní přednáška z 8. listopadu 1893 v aule lipské univerzity.

Přel. Pelánová, Anita, Umění/Art 49 (2001), 6, s. 562-568.

PELÁNOVÁ, Anita. Vnitřní paradoxy avantgardy, Literární noviny 28 (5.7. 2000), s. 13.

KANDINSKY, Wassily. Bod – linie – plocha. Překl. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 2000.

PELÁNOVÁ, Anita. František Kupka - Wassily Kandinsky, Ateliér (2000), 6, s. 2.

PELÁNOVÁ, Anita. Ludwig Mies van der Rohe aneb nastupuje nová generace starožitností,

Literární noviny 41 (4.10. 2000), s. 13.

PELÁNOVÁ, Anita. Ad vocem William Blake, Literární noviny 46 (8.11. 2000), s. 13.

PELÁNOVÁ, Anita. Doslov. In: Klee, Paul, Pedagogický náčrtník, Praha: Triáda 1999.

ISBN: 80-86138-15-1

KLEE, Paul. Pedagogický náčrtník. Překl. Pelánová, Anita, Praha: Triáda 1999.