Lucie Filipová - Publikace
Lucie Filipová - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FSV UK Praha, Mezinárodní teritoriální studia (Ph.D.)

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)

FSV UK Praha, Mezinárodní teritoriální studia (Bc.)


Badatelské zaměření:

francouzsko-německé vztahy; německé dějiny po roce 1945; aktuální vývoj v SRN;

socioekonomická geografie Německa, Rakouska a Švýcarska


Výzkumné projekty:

2010– 2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, GAČR, č. P410/10/1302

(člen řešitelského týmu)

2010: Základní dimenze dějin: čas a prostor. Časoprostor v tradiční a soudobé historiografii a

filozofii, SVV 261 504 (člen řešitelského týmu)

2005– 2006: Komunální partnerství jako nástroj německo-francouzského sbližování v letech

1950 až 2000, GAUK, č. 366/2005/A-HN//FSV (hlavní řešitel)


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd ČR, vědeckých společnostech

a komisích, v redakčních radách:

2012–dosud: výkonná redaktorka, Acta Universitatis Carolinae – Studie Territorialia

2006: Bolzanova cena za rigorózní práci „Školská a univerzitní politika převýchovy ve

francouzské okupační zóně v Německu (1945–1949)“

2013: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy


Publikační činnost:

monografie:

FILIPOVÁ Lucie. Erfüllte Hoffnung: Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015. – v tisku

FILIPOVÁ, Lucie. Francouzi a Němci na cestě ke sblížení. Partnerství měst a obcí (1950–

2000), Praha: Academia 2013, ISBN: 978-80-200-2217-2.

PEŠEK, Jiří – FILIPOVÁ, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní

ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karolinum 2013, ISBN: 978-80-246-2175-3.

studie a články v odborných publikacích a časopisech:

FILIPOVÁ, Lucie. Nacistická vina a (ne)možnost jejího odčinění. In: Skálová, Barbora a kol.,

Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Praha: Matfyzpress

2011, s. 19-29.

FILIPOVÁ, Lucie. Německo-francouzské vztahy z perspektivy německého federalismu. In:

Mlsna, Petr a kol. (edd.), Německá centra, německé periferie. Federalismus – regionalismus –

subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 193-220.

FILIPOVÁ, Lucie. Francouzi nebo Němci? Otázka státní loajality Daniela Cohn-Bendita,

Alfreda Grossera a Josepha Rovana, Studia Territorialia – Acta Universitatis Carolinae 9

(2009), 1, s. 11-36.

FILIPOVÁ, Lucie. Cesta k německo-francouzskému sblížení. Úloha nestátních subjektů

v bilaterální spolupráci v letech 1945-1963, Soudobé dějiny 15 (2008), 1, s. 84-104.

FILIPOVÁ, Lucie. Univerzity ve francouzské okupační zóně v Německu (1945–1948). In:

Pešek, Jiří–Nigrin, Tomáš (edd.), Ostrovy občanské autonomie. Studia Territorialia – Acta

Universitatis Carolinae (2008), 13, s. 55-75.

FILIPOVÁ, Lucie. Die Beziehungen zwischen der BRD und Frankreich (1949–1974).

Demokratisierung als Weg zu modernen bilateralen Beziehungen. In: Pešek, Jiří–Mikulová,

Soňa (edd.), Modernisierung der Nachkriegsgesellschaft – BRD der vierziger bis sechziger

Jahre. AUC–ST (2008), 14, s. 39-72.

FILIPOVÁ, Lucie. Die Universitäten in der französischen Besatzungszone in Deutschland

1945-1948. In: Pešek, Jiří–Nigrin, Tomáš (edd.), Insel der bürgerlichen Autonomie?

Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90,

Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, s. 55-74.

FILIPOVÁ, Lucie. Německo-francouzská partnerství měst a obcí. Příklad soupeření SRN a

NDR (1950-1990), Český časopis historický 105 (2007), 3, s. 585-608.

MRÁZKOVÁ, Marie – PÁNKOVÁ, Lucie. Rekonstrukce Evropy a severní Ameriky po

druhé světové válce (1944–1949) z pohledu současné historiografie, Studia Territorialia –

Acta Universitatis Carolinae (2004), 6, s. 309-393.

PÁNKOVÁ, Lucie. Německá emigrace ve třicátých letech. Příklad meziválečné Paříže a

Prahy (1933–1938/1939), Documenta Pragensia 20 (2002), s. 259-296.

PÁNKOVÁ, Lucie. Německé výzkumy o historii NDR v posledních pěti letech (1997–2001),

Soudobé dějiny 8 (2001), 4, s. 776-789.

Lucie Filipová - PublikacePhDr. Lucie Filipová, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FSV UK Praha, Mezinárodní teritoriální studia (Ph.D.)

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)

FSV UK Praha, Mezinárodní teritoriální studia (Bc.)


Badatelské zaměření:

francouzsko-německé vztahy; německé dějiny po roce 1945; aktuální vývoj v SRN;

socioekonomická geografie Německa, Rakouska a Švýcarska


Výzkumné projekty:

2010– 2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, GAČR, č. P410/10/1302

(člen řešitelského týmu)

2010: Základní dimenze dějin: čas a prostor. Časoprostor v tradiční a soudobé historiografii a

filozofii, SVV 261 504 (člen řešitelského týmu)

2005– 2006: Komunální partnerství jako nástroj německo-francouzského sbližování v letech

1950 až 2000, GAUK, č. 366/2005/A-HN//FSV (hlavní řešitel)


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd ČR, vědeckých společnostech

a komisích, v redakčních radách:

2012–dosud: výkonná redaktorka, Acta Universitatis Carolinae – Studie Territorialia

2006: Bolzanova cena za rigorózní práci „Školská a univerzitní politika převýchovy ve

francouzské okupační zóně v Německu (1945–1949)“

2013: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy


Publikační činnost:

monografie:

FILIPOVÁ Lucie. Erfüllte Hoffnung: Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung, 1950–2000, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015. – v tisku

FILIPOVÁ, Lucie. Francouzi a Němci na cestě ke sblížení. Partnerství měst a obcí (1950–

2000), Praha: Academia 2013, ISBN: 978-80-200-2217-2.

PEŠEK, Jiří – FILIPOVÁ, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní

ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karolinum 2013, ISBN: 978-80-246-2175-3.

studie a články v odborných publikacích a časopisech:

FILIPOVÁ, Lucie. Nacistická vina a (ne)možnost jejího odčinění. In: Skálová, Barbora a kol.,

Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Praha: Matfyzpress

2011, s. 19-29.

FILIPOVÁ, Lucie. Německo-francouzské vztahy z perspektivy německého federalismu. In:

Mlsna, Petr a kol. (edd.), Německá centra, německé periferie. Federalismus – regionalismus –

subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 193-220.

FILIPOVÁ, Lucie. Francouzi nebo Němci? Otázka státní loajality Daniela Cohn-Bendita,

Alfreda Grossera a Josepha Rovana, Studia Territorialia – Acta Universitatis Carolinae 9

(2009), 1, s. 11-36.

FILIPOVÁ, Lucie. Cesta k německo-francouzskému sblížení. Úloha nestátních subjektů

v bilaterální spolupráci v letech 1945-1963, Soudobé dějiny 15 (2008), 1, s. 84-104.

FILIPOVÁ, Lucie. Univerzity ve francouzské okupační zóně v Německu (1945–1948). In:

Pešek, Jiří–Nigrin, Tomáš (edd.), Ostrovy občanské autonomie. Studia Territorialia – Acta

Universitatis Carolinae (2008), 13, s. 55-75.

FILIPOVÁ, Lucie. Die Beziehungen zwischen der BRD und Frankreich (1949–1974).

Demokratisierung als Weg zu modernen bilateralen Beziehungen. In: Pešek, Jiří–Mikulová,

Soňa (edd.), Modernisierung der Nachkriegsgesellschaft – BRD der vierziger bis sechziger

Jahre. AUC–ST (2008), 14, s. 39-72.

FILIPOVÁ, Lucie. Die Universitäten in der französischen Besatzungszone in Deutschland

1945-1948. In: Pešek, Jiří–Nigrin, Tomáš (edd.), Insel der bürgerlichen Autonomie?

Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90,

Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007, s. 55-74.

FILIPOVÁ, Lucie. Německo-francouzská partnerství měst a obcí. Příklad soupeření SRN a

NDR (1950-1990), Český časopis historický 105 (2007), 3, s. 585-608.

MRÁZKOVÁ, Marie – PÁNKOVÁ, Lucie. Rekonstrukce Evropy a severní Ameriky po

druhé světové válce (1944–1949) z pohledu současné historiografie, Studia Territorialia –

Acta Universitatis Carolinae (2004), 6, s. 309-393.

PÁNKOVÁ, Lucie. Německá emigrace ve třicátých letech. Příklad meziválečné Paříže a

Prahy (1933–1938/1939), Documenta Pragensia 20 (2002), s. 259-296.

PÁNKOVÁ, Lucie. Německé výzkumy o historii NDR v posledních pěti letech (1997–2001),

Soudobé dějiny 8 (2001), 4, s. 776-789.