Projekty řešené na katedře
Projekty řešené na katedře
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Nejdůležitější projekty aktuálně řešené na katedře:Poskytovatel

Název

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


2017-2020


GA ČR 16-17670S


Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky

JUDr. Vladimír Handl, CSc.,Jakub Eberle, MLitt.

2016-2018

GA ČR 16-10625S


Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2018

Visegrad Fund

Strategic Grant Project No. 31510026

Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


2016-2018

GA ČR 14-16260S

Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

2014-2016

GA ČR 14-14612S projekt ve spolupráci s MÚ AV ČR, v.v.i.

Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

(IMS FSV UK)

Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

(MÚA AV ČR, v.v.i.)

2014-2016

Aktion Österreich 73p5Česko-rakouský seminář soudobých dějin střední Evropy od konce 19. století

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2015-2016

Česko-polské fórum


Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2016


Projekty řešené na katedře
Nejdůležitější projekty aktuálně řešené na katedře:Poskytovatel

Název

Hlavní řešitel

Doba trvání

BTHA_FV-3


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.


2017-2020


GA ČR 16-17670S


Identity a praktiky rozštěpeného aktéra: Interpretace současné německé zahraniční politiky

JUDr. Vladimír Handl, CSc.,Jakub Eberle, MLitt.

2016-2018

GA ČR 16-10625S


Role Československých drah v československé dopravní politice, 1970-1989

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

2016-2018

Visegrad Fund

Strategic Grant Project No. 31510026

Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


2016-2018

GA ČR 14-16260S

Československo, střední Evropa a mírové uspořádání s Německem po druhé světové válce

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

2014-2016

GA ČR 14-14612S projekt ve spolupráci s MÚ AV ČR, v.v.i.

Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

(IMS FSV UK)

Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

(MÚA AV ČR, v.v.i.)

2014-2016

Aktion Österreich 73p5Česko-rakouský seminář soudobých dějin střední Evropy od konce 19. století

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2015-2016

Česko-polské fórum


Česko a Polsko v proměnách moderní doby a v současnosti: politické, hospodářské a kulturní výzvy dvou středoevropských zemí

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

2016