prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. - osobní profil
prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. - osobní profil
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Prof. PhDr Jan Křen, DrSc


Kontakt


Bibliografie


Nar. 22. 8. 1930


1941-1949: reálné gymnázium, maturita 1949


1949-1953: Vysoká škola politických a hospodářských věd, obor historie


1953-1968: Vysoká škola politická, katedra dějin Československa, asistent


1963: CSc


1964: docent


1968: vedoucí katedry


1963-1968: místopředseda Výboru pro dějiny národně osvobozeneckého boje


1967-1969: předseda Sdružení českých historiků


1968-1969: předseda Městského výboru Národní fronty Praha


1969: Filozofická fakulta UK


1969: DrSc


1969: zákaz povolání


1970-1990: dělník v hydrologickém podniku Vodní zdroje


1976: signatář Charty 77


1978-1989: spoluredaktor samizdatu Historické studie


1983-1984: hostující profesor Universität Bremen


1987-1989: vyučující na ilegální univerzitě Praha


1989-1990: předseda Historické komise Občanského fóra


1990: Filozofická fakulta UK, profesor


1990-2003: spolupředseda Česko-slovensko-německé komise historiků


2003-2007: člen komise


1990-1991: Institute for Advance Studies Berlin, fellow


1992-2007: Fakulta sociálních věd UK, profesor


1993-1995: předseda Klubu (Sdružení) českých historiků


1994-1997: Institut mezinárodních teritoriálních studií, ředitel


1994: Institut für die Wissenschaften vom Menschen Wien, fellow


1994: Goethe-Medaille


1994: zakládající člen Učené společnosti ČR


1996: Palackého medaile Akademie věd ČR


2000: Das grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland


1996: hostující profesor Freie Universität Berlin


1998: Medaile Univerzity Karlovy


1998: hostující profesor Universität Marburg


2000-2005: člen Správní rady Česko-německého fondu budoucnosti


2002: Medaile České republiky za zásluhy II. stupně


2006: Cena Josefa Hlávky za Dvě století střední Evropy


2006: Cena Magnesia litera za naučnou literaturu za Dvě století střední Evropy


2007: Nagroda Glówna Polskiego Towarzystwa historicznego i Universytetu Jagiellońskiego


2006-2008: Dozorčí rada projektu historie antifašistů (ÚSD AV ČR, Nár. archiv, Muzeum Ústí n/L), místopředseda


2008: důchod, externí přednášky na IMS FSV
***


Occursus, Setkání, Begegnung. Sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena, eds. Zdeněk Pousta, Pavel Seifter, Jiří Pešek, Nakl. Historický klub, IMS FSV, Karolinum 1996
O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám, eds. Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Pavel Zeman, Nakladatelství albis international Ústí n/L. 2001
Viribus unitis. Nedosti byla Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, eds. Kristina Kaiserová, Jiří Pešek, Nakl. Historický ústav AV Čr, Institut mezinárodních studií FSV UK, Sdružení historiků ČR – HK, Ústav slovansko-germánských studií UJEP, Ústav soudobých dějin AV ČR, Nakl. albis international Ústí n/L., 2005
prof. PhDr. Jan Křen, DrSc. - osobní profilProf. PhDr Jan Křen, DrSc


Kontakt


Bibliografie


Nar. 22. 8. 1930


1941-1949: reálné gymnázium, maturita 1949


1949-1953: Vysoká škola politických a hospodářských věd, obor historie


1953-1968: Vysoká škola politická, katedra dějin Československa, asistent


1963: CSc


1964: docent


1968: vedoucí katedry


1963-1968: místopředseda Výboru pro dějiny národně osvobozeneckého boje


1967-1969: předseda Sdružení českých historiků


1968-1969: předseda Městského výboru Národní fronty Praha


1969: Filozofická fakulta UK


1969: DrSc


1969: zákaz povolání


1970-1990: dělník v hydrologickém podniku Vodní zdroje


1976: signatář Charty 77


1978-1989: spoluredaktor samizdatu Historické studie


1983-1984: hostující profesor Universität Bremen


1987-1989: vyučující na ilegální univerzitě Praha


1989-1990: předseda Historické komise Občanského fóra


1990: Filozofická fakulta UK, profesor


1990-2003: spolupředseda Česko-slovensko-německé komise historiků


2003-2007: člen komise


1990-1991: Institute for Advance Studies Berlin, fellow


1992-2007: Fakulta sociálních věd UK, profesor


1993-1995: předseda Klubu (Sdružení) českých historiků


1994-1997: Institut mezinárodních teritoriálních studií, ředitel


1994: Institut für die Wissenschaften vom Menschen Wien, fellow


1994: Goethe-Medaille


1994: zakládající člen Učené společnosti ČR


1996: Palackého medaile Akademie věd ČR


2000: Das grosse Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland


1996: hostující profesor Freie Universität Berlin


1998: Medaile Univerzity Karlovy


1998: hostující profesor Universität Marburg


2000-2005: člen Správní rady Česko-německého fondu budoucnosti


2002: Medaile České republiky za zásluhy II. stupně


2006: Cena Josefa Hlávky za Dvě století střední Evropy


2006: Cena Magnesia litera za naučnou literaturu za Dvě století střední Evropy


2007: Nagroda Glówna Polskiego Towarzystwa historicznego i Universytetu Jagiellońskiego


2006-2008: Dozorčí rada projektu historie antifašistů (ÚSD AV ČR, Nár. archiv, Muzeum Ústí n/L), místopředseda


2008: důchod, externí přednášky na IMS FSV
***


Occursus, Setkání, Begegnung. Sborník ku poctě 65. narozenin prof. dr. Jana Křena, eds. Zdeněk Pousta, Pavel Seifter, Jiří Pešek, Nakl. Historický klub, IMS FSV, Karolinum 1996
O dějinách a politice. Janu Křenovi k sedmdesátinám, eds. Jiří Pešek, Oldřich Tůma, Pavel Zeman, Nakladatelství albis international Ústí n/L. 2001
Viribus unitis. Nedosti byla Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, eds. Kristina Kaiserová, Jiří Pešek, Nakl. Historický ústav AV Čr, Institut mezinárodních studií FSV UK, Sdružení historiků ČR – HK, Ústav slovansko-germánských studií UJEP, Ústav soudobých dějin AV ČR, Nakl. albis international Ústí n/L., 2005