Vznik
Vznik
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Vznik a vývoj Katedry německých a rakouských studií


Bezprostředně po převratu v roce 1989 vyšly najevo deficity, které existovaly v dřívejším Československu v oblasti organizace vědy a vyučování o problematice německy mluvících zemí. To se týkalo především zanedbávané a interdisciplinární oblasti mezi tradiční germanistikou, o kterou se již tradičně starala pražská Filozofická fakulta, a historickými vědami, tedy především oblastí politicko-vědní, hospodářské-vědní spolu se sociologickou reflexí německy mluvících zemí. Čeští a slovenští členové společné Československo-německé komise historiků, která vznikla na počátku roku 1990 z iniciativy tehdejších ministrů zahraničí Jiřího Dienstbiera a H.-D. Genschera, poprávu poukazovali na nutnost zaplnit tyto mezery. Po roce 1993 byli v tomto úsilí podpořeni reprezentanty veřejného života (mimo jiné prezidentem Václavem Havlem a bývalým ministrem zahraničních věcí prof. Josefem Zieleniencem).


Ve skromných podmínkách vzniklo v roce 1993 nejprve Centrum pro německá a rakouská studia, původně v rámci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1994 poskytlo finanční prostředky, které Centru - od roku 1994 bylo přeměněno na katedru, resp. Oddělení německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií, který byl založen ve stejném roce - umožnily zajistit základní vybavení (české Ministerstvo zahraničních věcí umožnilo katedře využívat prostory historické budovy bývalého karmelitského kláštera Sv. Havla na pražském Starém Městě). Z těchto finančních prostředků mohli být v době, kdy nebylo k dispozici normální financování, zaplaceni vyučující a vědečtí pracovníci katedry. Financování prostřednictvím regulérních rozpočtových prostředků mohlo začít v okamžiku, kdy byl na Institutu mezinárodních studií otevřen kompletní program pro oba stupně studia (bakalářské a magisterské studium), to znamená v letech 1995 a 1996. Od roku 1997 nabízí Institut také možnost absolvovat tříleté doktorské studium v oborech Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny.


V následujících letech došlo ke stabilizaci činnosti katedry a k navázání široké spolupráce se zahraničními partnery - především ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice (univerzity v Düsseldorfu, Řeznu a ve Vídni). Výzkumnou a badatelskou činnost vyvíjela katedra v rámci výzkumného záměru UK FSV a řady bilaterálních grantových projektů. V roce 2008 dospěl k akreditaci nový bakalářský studijní obor Česko-německá studia, na kterém se podílí stejným dílem Univerzita v Řezně. Jedná se o první binacionální bakalářský studijní obor v oblasti společenských věd na Univerzitě Karlově v Praze.
VznikVznik a vývoj Katedry německých a rakouských studií


Bezprostředně po převratu v roce 1989 vyšly najevo deficity, které existovaly v dřívejším Československu v oblasti organizace vědy a vyučování o problematice německy mluvících zemí. To se týkalo především zanedbávané a interdisciplinární oblasti mezi tradiční germanistikou, o kterou se již tradičně starala pražská Filozofická fakulta, a historickými vědami, tedy především oblastí politicko-vědní, hospodářské-vědní spolu se sociologickou reflexí německy mluvících zemí. Čeští a slovenští členové společné Československo-německé komise historiků, která vznikla na počátku roku 1990 z iniciativy tehdejších ministrů zahraničí Jiřího Dienstbiera a H.-D. Genschera, poprávu poukazovali na nutnost zaplnit tyto mezery. Po roce 1993 byli v tomto úsilí podpořeni reprezentanty veřejného života (mimo jiné prezidentem Václavem Havlem a bývalým ministrem zahraničních věcí prof. Josefem Zieleniencem).


Ve skromných podmínkách vzniklo v roce 1993 nejprve Centrum pro německá a rakouská studia, původně v rámci Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v roce 1994 poskytlo finanční prostředky, které Centru - od roku 1994 bylo přeměněno na katedru, resp. Oddělení německých a rakouských studií na Institutu mezinárodních studií, který byl založen ve stejném roce - umožnily zajistit základní vybavení (české Ministerstvo zahraničních věcí umožnilo katedře využívat prostory historické budovy bývalého karmelitského kláštera Sv. Havla na pražském Starém Městě). Z těchto finančních prostředků mohli být v době, kdy nebylo k dispozici normální financování, zaplaceni vyučující a vědečtí pracovníci katedry. Financování prostřednictvím regulérních rozpočtových prostředků mohlo začít v okamžiku, kdy byl na Institutu mezinárodních studií otevřen kompletní program pro oba stupně studia (bakalářské a magisterské studium), to znamená v letech 1995 a 1996. Od roku 1997 nabízí Institut také možnost absolvovat tříleté doktorské studium v oborech Mezinárodní teritoriální studia a Moderní dějiny.


V následujících letech došlo ke stabilizaci činnosti katedry a k navázání široké spolupráce se zahraničními partnery - především ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice (univerzity v Düsseldorfu, Řeznu a ve Vídni). Výzkumnou a badatelskou činnost vyvíjela katedra v rámci výzkumného záměru UK FSV a řady bilaterálních grantových projektů. V roce 2008 dospěl k akreditaci nový bakalářský studijní obor Česko-německá studia, na kterém se podílí stejným dílem Univerzita v Řezně. Jedná se o první binacionální bakalářský studijní obor v oblasti společenských věd na Univerzitě Karlově v Praze.