Věda a výzkum
Projekty řešené na katedře


Oddělení vědy FSV UK

Aktuální nabídka grantů


Specifický vysokoškolský výzkum

Annual Conference of the International Association for the Study of German Politics


Výzkumné semináře moderních a soudobých dějin