Absolventi
Absolventi
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Co říkají absolventi o studiu na naší katedře?

Absolventi katedry německých a rakouských studií se díky cílenému geografickému zaměření nejčastěji uplatňují jako analytici a experti v oblasti česko-německé a česko-rakouské spolupráce. Nachází však také zaměstnání v širším kontextu mezinárodních vztahů a evropských záležitostí. Pracují v diplomacii a státní správě, nadnárodních společnostech, médiích i nevládních organizacích.


Mgr. Tereza Kaiserová, B.A.

„Za studium na KNRS jsem moc vděčná a čerpám z něj dodnes. Velkou výhodou byly povinná stáž, roční pobyt na univerzitě v Regensburgu, individuální přístup vyučujících, výuka formou seminářů (z velké části v němčině), čtení a psaní textů v cizích jazycích, Gastdozenti a mnoho mimoškolních aktivit všeho druhu. Získala jsem rozhled a naučila se kriticky přistupovat k informacím a vidět svět v souvislostech. A také, že vzdělávání je celoživotní proces.“


Tereza Kaiserová pracuje v kulturním a protokolárním oddělení na Německém velvyslanectví v Praze. V roce 2016 absolvovala magisterský obor Německá a rakouská studia, předtím získala bakalářský titul v oboru Česko-německá studia (2013). Během studia strávila rok na Univerzitě v Řezně a zaměřovala se na oblast přeshraniční spolupráce ve střední Evropě. První pracovní zkušenosti získala jako stážistka v Kontaktní kanceláři hlavního města Vídně v Praze, později v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře nebo v programovém oddělení Goethe-Institutu v Praze, kde mj. pomáhala organizovat festival „Das Filmfest 2015“. Vedle toho se Tereza Kaiserová angažovala i v neziskových projektech na podporu česko-německé výměny mládeže (Česko-německé fórum mládeže nebo projekt Do Německa na zkušenou).PhDr. Ondřej Picka

„Studium na KNRS mě naučilo vnímat politické a hospodářské dění v Německu a Rakousku v jeho kulturních a historických souvislostech. Studijní obor zaměřený na politickou kulturu, hospodářský systém a sociální vývoj německy mluvících zemí a na problematiku česko-německých a česko-rakouských vztahů se pro mě stal dobrým základem pro profesní dráhu v oblasti zahraniční politiky. Na katedře jsem měl také možnost seznámit se s řadou odborníků, kteří se německy mluvícími zeměmi zabývají. Německá a rakouská studia posluchačům otevírají cestu do komunity expertů na Německo a Rakousko.“


Ondřej Picka pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 2012–2016 působil na Úřadu vlády ČR, kde vedl Oddělení zahraničních vztahů. Studium na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK zakončil v roce 2011 rigorózní prací o proměnách programu německé politické strany CDU na počátku 70. let. Během studia na Fakultě sociálních věd absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Řezně a Bonnu a pracovní stáž v Německém spolkovém sněmu. Je členem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).


PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

„Studium na IMS a KNRS mi ukázalo, že české hranice nejsou na Šumavě a v Krkonoších. Naučilo mě hledat kulturní a historické souvislosti aktuálního dění a třídit důležité informace od podružných. Především mi ale umožnilo poznat kus Evropy a spoustu zajímavých lidí, kteří chodí po světě s otevřenýma očima. Je mi ctí, že mě s řadou z nich dodnes pojí dobré pracovní a přátelské vztahy.“


Zuzana Lizcová působí jako novinářka a analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Zaměřuje se na německy mluvící země, jejich politický a společenský vývoj, působení v mezinárodním kontextu a vztahy s Českou republikou. V roce 2005 absolvovala na FSV UK magisterský obor Německá a rakouská studia, o šest let později ukončila disertační prací “Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století” doktorský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia. Během studií absolvovala s podporou stipendia DAAD stáž na Humboldtově univerzitě v Berlíně a letní kurz na univerzitě v Řezně. V letech 2004–2013 pracovala v dokumentační redakci České tiskové kanceláře (ČTK), kde se specializovala na německy mluvící země a státy středovýchodní Evropy. Díky stipendiu Média – prostředníci mezi národy, které jí poskytla v roce 2007 nadace Robert Bosch Stiftung, získala profesní zkušenosti také v berlínské redakci německé zpravodajské agentury dpa. V současné době spolupracuje s přílohou Orientace Lidových novin a dalšími periodiky. Na IMS nadále působí jako externí vyučující.


PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.

„Studium německých a rakouských studií, resp. šířeji na IMS FSV UK mě vybavilo především dvěma základními kompetencemi, nezbytnými pro přežití na současném trhu práce: schopností se učit a chutí se učit. Nad rámec tohoto univerzálního základu stále těžím ze schopnosti kritického akademického nadhledu na dění okolo sebe. V neposlední řadě jsou to skvělí lidé, vztahy, které přetrvávají dodnes, a neskutečné obohacení díky zahraničním pobytům. Studium IMS doporučuji proto, že dá základ ke kariéře (téměř) v jakémkoli odvětví.“


Jan Ryjáček absolvoval obor Německá a rakouská studia v roce 2008. Během studia aktivně působil v mládežnických politických organizacích. V letech 2003–2005 byl mluvčím Česko-německého fóra mládeže. Studijně pobýval v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Düsseldorfu. Jeho doktorská práce na téma participace německého parlamentu při schvalování zahraničních vojenských misí vyšla knižně v roce 2012 v nakladatelství Karolinum. Po ukončení studia našel Jan Ryjáček uplatnění v oblasti systémové integrace a IT consultingu. Podílel se na dodávce systémů péče o zákazníky pro přední české telekomunikační společnosti. Od roku 2015 pečuje na pozici Business Relationship Manager ve společnosti O2 o vztahy mezi IT a komerčními útvary společnosti.


Mgr. Kateřina Boťová, B.A.

„Studium na KRNS mě naučilo, jak vnímat svět, ve kterém žijeme, s otevřenou myslí a přemýšlet o věcech v souvislostech. Zaměření studia na Německo se sice může jevit jako velmi úzké, mně to ale vždy nabízelo zajímavou a dobře uchopitelnou perspektivu rovněž v úvahách o České republice, Evropě a celém světě. Na samotném studiu hodnotím kladně zejména příjemnou atmosféru, malý přátelský kolektiv, formát výuky a četné možnosti, jak se podívat do Německa nebo být s 'Německem' v kontaktu i tady v Praze. V neposlední řadě bylo studium na KNRS dobrým odrazovým můstkem do profesního života. Pomohlo mi dostat se na stáž do Německého spolkového sněmu nebo získat práci v německé politické nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung.“


Kateřina Boťová po absolvování Německých a rakouských studií v roce 2016 nastoupila do zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice na pozici vědecké pracovnice. V roce 2015 absolvovala stáž v Německém spolkovém sněmu v Berlíně v kanceláři poslance Josefa Riefa, a to díky programu Mezinárodního parlamentního stipendia. Předtím vystudovala bakalářský double-degree program Česko-německá studia, v rámci něhož strávila akademický rok 2012/2013 na Univerzitě v Řezně. Během studií absolvovala také stáže v Českých centrech, Pražském literárním domě německy píšících autorů nebo v Prager Zeitung a překládala články pro česko-německý web Poznat sousedy.


Akce pro absolventy katedry

Na Katedře německých a rakouských studií je koordinátorem programu Alumni PhDr. David Emler, Ph.D., .


Setkání absolventů naší katedry v roce 2016

Ve čtvrtek 20. října 2016 se v historickém sklepení Karolina uskutečnilo slavnostní setkání absolventů a studentů všech oborů vyučovaných na Katedře německých a rakouských studií. Pozvání přijalo více než šedesát hostů a mezi nimi nechyběli ani současní vyučující a zástupci partnerských organizací Katedry německých a rakouských studií.

Na úvod setkání přivítal účastníky zástupce vedoucího katedry PhDr. David Emler, Ph. D. Poté předal slovo Ing. Janu Sechterovi, českému velvyslanci ve Vídni, který pronesl slavnostní řeč. V ní zdůraznil význam katedry pro vzdělávání expertů na přeshraniční spolupráci a mezinárodní vztahy zejména v kontextu střední Evropy.

Fotogalerii ze setkání absolventů si můžete prohlédnout na facebooku naší katedry.Setkání absolventů IMS FSV UK v roce 2015

Ve čtvrtek 14. května 2015 proběhlo tradiční setkání všech absolventů Institutu mezinárodních studií FSV UK v kavárně Grébovka v Havlíčkových sadech.Setkání absolventů naší katedry v roce 2014

Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií se konalo dne 27. května 2014 v restauraci Nebozízek v Petřínském parku. Úvodní slovo pronesl vedoucí katedry PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a Keynote speech absolvent KNRS, současný ředitel Bontonfilmu Mgr. Martin Palán.

Setkání absolventů IMS FSV UK v roce 2011

V červnu 2011 proběhlo první z řady každoročních setkání absolventů všech oborů Institutu mezinárodních studií UK FSV.Setkání absolventů naší katedry v roce 2007

Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií se uskutečnilo 6. října 2007 v Praze.Absolventi

Co říkají absolventi o studiu na naší katedře?

Absolventi katedry německých a rakouských studií se díky cílenému geografickému zaměření nejčastěji uplatňují jako analytici a experti v oblasti česko-německé a česko-rakouské spolupráce. Nachází však také zaměstnání v širším kontextu mezinárodních vztahů a evropských záležitostí. Pracují v diplomacii a státní správě, nadnárodních společnostech, médiích i nevládních organizacích.


Mgr. Tereza Kaiserová, B.A.

„Za studium na KNRS jsem moc vděčná a čerpám z něj dodnes. Velkou výhodou byly povinná stáž, roční pobyt na univerzitě v Regensburgu, individuální přístup vyučujících, výuka formou seminářů (z velké části v němčině), čtení a psaní textů v cizích jazycích, Gastdozenti a mnoho mimoškolních aktivit všeho druhu. Získala jsem rozhled a naučila se kriticky přistupovat k informacím a vidět svět v souvislostech. A také, že vzdělávání je celoživotní proces.“


Tereza Kaiserová pracuje v kulturním a protokolárním oddělení na Německém velvyslanectví v Praze. V roce 2016 absolvovala magisterský obor Německá a rakouská studia, předtím získala bakalářský titul v oboru Česko-německá studia (2013). Během studia strávila rok na Univerzitě v Řezně a zaměřovala se na oblast přeshraniční spolupráce ve střední Evropě. První pracovní zkušenosti získala jako stážistka v Kontaktní kanceláři hlavního města Vídně v Praze, později v Česko-německé obchodní a průmyslové komoře nebo v programovém oddělení Goethe-Institutu v Praze, kde mj. pomáhala organizovat festival „Das Filmfest 2015“. Vedle toho se Tereza Kaiserová angažovala i v neziskových projektech na podporu česko-německé výměny mládeže (Česko-německé fórum mládeže nebo projekt Do Německa na zkušenou).PhDr. Ondřej Picka

„Studium na KNRS mě naučilo vnímat politické a hospodářské dění v Německu a Rakousku v jeho kulturních a historických souvislostech. Studijní obor zaměřený na politickou kulturu, hospodářský systém a sociální vývoj německy mluvících zemí a na problematiku česko-německých a česko-rakouských vztahů se pro mě stal dobrým základem pro profesní dráhu v oblasti zahraniční politiky. Na katedře jsem měl také možnost seznámit se s řadou odborníků, kteří se německy mluvícími zeměmi zabývají. Německá a rakouská studia posluchačům otevírají cestu do komunity expertů na Německo a Rakousko.“


Ondřej Picka pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. V letech 2012–2016 působil na Úřadu vlády ČR, kde vedl Oddělení zahraničních vztahů. Studium na Katedře německých a rakouských studií IMS FSV UK zakončil v roce 2011 rigorózní prací o proměnách programu německé politické strany CDU na počátku 70. let. Během studia na Fakultě sociálních věd absolvoval studijní pobyty na univerzitách v Řezně a Bonnu a pracovní stáž v Německém spolkovém sněmu. Je členem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO).


PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

„Studium na IMS a KNRS mi ukázalo, že české hranice nejsou na Šumavě a v Krkonoších. Naučilo mě hledat kulturní a historické souvislosti aktuálního dění a třídit důležité informace od podružných. Především mi ale umožnilo poznat kus Evropy a spoustu zajímavých lidí, kteří chodí po světě s otevřenýma očima. Je mi ctí, že mě s řadou z nich dodnes pojí dobré pracovní a přátelské vztahy.“


Zuzana Lizcová působí jako novinářka a analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Zaměřuje se na německy mluvící země, jejich politický a společenský vývoj, působení v mezinárodním kontextu a vztahy s Českou republikou. V roce 2005 absolvovala na FSV UK magisterský obor Německá a rakouská studia, o šest let později ukončila disertační prací “Kulturní vztahy mezi ČSSR a SRN v 60. letech 20. století” doktorský studijní obor Mezinárodní teritoriální studia. Během studií absolvovala s podporou stipendia DAAD stáž na Humboldtově univerzitě v Berlíně a letní kurz na univerzitě v Řezně. V letech 2004–2013 pracovala v dokumentační redakci České tiskové kanceláře (ČTK), kde se specializovala na německy mluvící země a státy středovýchodní Evropy. Díky stipendiu Média – prostředníci mezi národy, které jí poskytla v roce 2007 nadace Robert Bosch Stiftung, získala profesní zkušenosti také v berlínské redakci německé zpravodajské agentury dpa. V současné době spolupracuje s přílohou Orientace Lidových novin a dalšími periodiky. Na IMS nadále působí jako externí vyučující.


PhDr. Jan Ryjáček, Ph.D.

„Studium německých a rakouských studií, resp. šířeji na IMS FSV UK mě vybavilo především dvěma základními kompetencemi, nezbytnými pro přežití na současném trhu práce: schopností se učit a chutí se učit. Nad rámec tohoto univerzálního základu stále těžím ze schopnosti kritického akademického nadhledu na dění okolo sebe. V neposlední řadě jsou to skvělí lidé, vztahy, které přetrvávají dodnes, a neskutečné obohacení díky zahraničním pobytům. Studium IMS doporučuji proto, že dá základ ke kariéře (téměř) v jakémkoli odvětví.“


Jan Ryjáček absolvoval obor Německá a rakouská studia v roce 2008. Během studia aktivně působil v mládežnických politických organizacích. V letech 2003–2005 byl mluvčím Česko-německého fóra mládeže. Studijně pobýval v Berlíně, Frankfurtu nad Mohanem a Düsseldorfu. Jeho doktorská práce na téma participace německého parlamentu při schvalování zahraničních vojenských misí vyšla knižně v roce 2012 v nakladatelství Karolinum. Po ukončení studia našel Jan Ryjáček uplatnění v oblasti systémové integrace a IT consultingu. Podílel se na dodávce systémů péče o zákazníky pro přední české telekomunikační společnosti. Od roku 2015 pečuje na pozici Business Relationship Manager ve společnosti O2 o vztahy mezi IT a komerčními útvary společnosti.


Mgr. Kateřina Boťová, B.A.

„Studium na KRNS mě naučilo, jak vnímat svět, ve kterém žijeme, s otevřenou myslí a přemýšlet o věcech v souvislostech. Zaměření studia na Německo se sice může jevit jako velmi úzké, mně to ale vždy nabízelo zajímavou a dobře uchopitelnou perspektivu rovněž v úvahách o České republice, Evropě a celém světě. Na samotném studiu hodnotím kladně zejména příjemnou atmosféru, malý přátelský kolektiv, formát výuky a četné možnosti, jak se podívat do Německa nebo být s 'Německem' v kontaktu i tady v Praze. V neposlední řadě bylo studium na KNRS dobrým odrazovým můstkem do profesního života. Pomohlo mi dostat se na stáž do Německého spolkového sněmu nebo získat práci v německé politické nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung.“


Kateřina Boťová po absolvování Německých a rakouských studií v roce 2016 nastoupila do zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice na pozici vědecké pracovnice. V roce 2015 absolvovala stáž v Německém spolkovém sněmu v Berlíně v kanceláři poslance Josefa Riefa, a to díky programu Mezinárodního parlamentního stipendia. Předtím vystudovala bakalářský double-degree program Česko-německá studia, v rámci něhož strávila akademický rok 2012/2013 na Univerzitě v Řezně. Během studií absolvovala také stáže v Českých centrech, Pražském literárním domě německy píšících autorů nebo v Prager Zeitung a překládala články pro česko-německý web Poznat sousedy.


Akce pro absolventy katedry

Na Katedře německých a rakouských studií je koordinátorem programu Alumni PhDr. David Emler, Ph.D., .


Setkání absolventů naší katedry v roce 2016

Ve čtvrtek 20. října 2016 se v historickém sklepení Karolina uskutečnilo slavnostní setkání absolventů a studentů všech oborů vyučovaných na Katedře německých a rakouských studií. Pozvání přijalo více než šedesát hostů a mezi nimi nechyběli ani současní vyučující a zástupci partnerských organizací Katedry německých a rakouských studií.

Na úvod setkání přivítal účastníky zástupce vedoucího katedry PhDr. David Emler, Ph. D. Poté předal slovo Ing. Janu Sechterovi, českému velvyslanci ve Vídni, který pronesl slavnostní řeč. V ní zdůraznil význam katedry pro vzdělávání expertů na přeshraniční spolupráci a mezinárodní vztahy zejména v kontextu střední Evropy.

Fotogalerii ze setkání absolventů si můžete prohlédnout na facebooku naší katedry.Setkání absolventů IMS FSV UK v roce 2015

Ve čtvrtek 14. května 2015 proběhlo tradiční setkání všech absolventů Institutu mezinárodních studií FSV UK v kavárně Grébovka v Havlíčkových sadech.Setkání absolventů naší katedry v roce 2014

Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií se konalo dne 27. května 2014 v restauraci Nebozízek v Petřínském parku. Úvodní slovo pronesl vedoucí katedry PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a Keynote speech absolvent KNRS, současný ředitel Bontonfilmu Mgr. Martin Palán.

Setkání absolventů IMS FSV UK v roce 2011

V červnu 2011 proběhlo první z řady každoročních setkání absolventů všech oborů Institutu mezinárodních studií UK FSV.Setkání absolventů naší katedry v roce 2007

Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií se uskutečnilo 6. října 2007 v Praze.