Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.
Aktuality

Kurzy hostujících vyučujících na naší katedře v ZS 2019/2020

Naše katedra bude v zimním semestru 2019/2020 hostit dva uznávané německé historiky, kteří přijedou do Prahy díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů.

Nabídku předmětů rozšíří Prof. Dr. Günter Wollstein z Kolína nad Rýnem, který vypisuje pro studenty filmový seminář na téma „Auferstanden aus Ruinen“. Spielfilme ebnen nach 1945 den Weg zu Frieden und Demokratie (JTM324). Vedle něj bude u nás učit také Prof. Dr. Volker Zimmermann z Mnichova, který zve do svého kurzu Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (JTM305).


Dovolujeme si upozornit také na výuku Prof. Dr. Borise Bartha, který na IMS FSV UK působí na místě stálého docenta DAAD (DAAD-Langzeitdozent). V tomto semestru otevírá semináře Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert (JTM304) a Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert (JTM306).


Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy. Výuka hostujících vyučujících probíhá blokově, semináře Prof. Dr. Borise Bartha se konají každý týden. Aktuální přehled všech kurzů včetně termínů


Nabídka stipendia pro doktorandy do Düsseldorfu v ZS 2019/2020

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na stipendium pro doktorandy. Jedná se o financování čtrnáctidenního pobytu na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu ve výši 602 EUR s možností prodloužení až na jeden měsíc a tomu odpovídajícího navýšení stipendia. Stipendista dále získá i jednorázový příspěvek 200 EUR na úhradu cestovních nákladů.


Nabídka je určená pro zájemce z řad doktorandů, kteří se ve své disertaci věnují dějinám střední Evropy a/nebo německy mluvících zemí v 19.-20. století. Podmínkou k udělení stipendia je realizace výjezdu během zimního semestru 2019/2020 (od října 2019 do ledna 2020) a představení konceptu disertace na doktorandském kolokviu partnerské katedry.


Přihlášky obsahující anotaci dizertační práce, CV a plánovaný termín pobytu je třeba poslat doc. Otu Konrádovi (ota.konrad@fsv.cuni.cz) v elektronické podobě do 2. srpna 2019. Kompletní vypsání výběrového řízení ke stažení


Stipendium je udělováno díky zapojení naší katedry do programu DAAD Německojazyčné studijní obory, který studentům umožňuje čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Česko-rakouský seminář v Třebíči

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK ve spolupráci s Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien uspořádala již po šesté seminář pro magisterské studenty a doktorandy zaměřující se na moderní dějiny střední Evropy. Letošní ročník se uskutečnil od 28. do 30. května v Třebíči.

Účastníci v jeho průběhu měli i tentokrát možnost představit své diplomové a disertační práce a získat od ostatních cennou zpětnou vazbu ke svému tématu i postupu zpracování. Studentské referáty doplnily přednášky vyučujících vycházející z aktuálních projektů řešených na obou partnerských institutech.

Nejprve prof. Boris Barth (Praha) otevřel diskuzi o počátcích moderního antisemitismu srovnáním situace v Německu a ve Francii v 19. století. Část své úspěšně obhájené disertace věnované vlivu výstavby železnice na politiku a hospodářství v haličském městě Lvov představila dr. Nadja Weck (Vídeň). Při svém vystoupení doc. Ota Konrád (Praha) vzbudil mimořádný zájem prezentací s řadou názorných ukázek věnovaných tématu násilí v Evropě po druhé světové válce. Dále posluchačům dr. Borbala Zsuzsanna Török (Vídeň) přiblížila postupy předchůdců moderní statistiky v habsburské monarchii. V závěru věnovala dr. Alena Zelená (Praha) svou prezentaci nejvýznamnějším pracím německojazyčného novináře židovského původu Ernsta Sommera, který pocházel z nedaleké Jihlavy, a prof. Peter Becker vystoupil s příspěvkem o zavedení používání cestovních pasů a následných pokusech o jejich zrušení při jednání Společnosti národů v první polovině 20. století.

Součástí programu semináře byla také prohlídka města, během které se studenti a vyučující mohli seznámit s historií místní židovské čtvrti a dozvědět se více o dřívějším soužití židovského a křesťanského obyvatelstva.

Projekt byl realizován díky podpoře z programu AKTION Česká republika-Rakousko.

Fotogalerii z průběhu semináře si můžete prohlédnout na facebooku katedry.Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2018

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK vydala nové číslo svého zpravodaje RÜCKBLICK 2018, který dokumentuje akce a projekty proběhlé v minulém roce.


CfP: Workshop ‘The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s’

20. září 2019 pořádá Katedra německých a rakouských studií v rámci výzkumného konsorcia "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" workshop na téma The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s.

Přihlášky je možné zasílat do 30. května 2019. Call for Papers

Kontaktní osoba: Kateřina Vnoučková, katerina.vnouckova@fsv.cuni.cz


What Future for the Norms-Based International Order? Czech and German perspectives

Institut mezinárodních studií FSV UK uspořádal v pondělí 13. května 2019 debatu na téma What Future for the Norms-Based International Order? Czech and German perspectives, při které se představili zahraniční hosté Hanns Maull a Gernot Erler spolu s členem naší katedry Jakubem Eberlem (IMS FSV UK). Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde.


The norm-based international order has been challenged by the complex agenda of the globalised world and by the three competing great powers – the disruptive power of Russia and the two ordering powers, the United States and the People's Republic of China. The existing multilateral institutions and their member states, the EU and Germany in the first place, are in search of an answer to the challenges. Responding to the new situation needs both deep practical and academic knowledge. The panel discussion will offer both with Gernot Erler introducing the event with a paper based on his newest book on world order and Hanns Maull as well as Jakub Eberle discussing the topic and bringing in their own thoughts and ideas in this regard. Pozvánka na konferenci "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48"

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zorganizovala ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů mezinárodní konferenci "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48", která se konala 16. a 17. května 2019 v prostorách Karolina. Jejím cílem bylo analyzovat spolu s panelisty legitimizující funkci nacionalismu a jeho vztah k násilí na konci druhé světové války a k znovuutváření poválečných společností. Jako hlavní řečník vystoupil americký historik Norman Naimark (Stanford University).

Program s podrobnými informacemi najdete ke stažení pod tímto odkazem.CfA: Projekt ‘InKoNa’ – Interkulturní kompetence bavorských a českých doktorandů

Naše katedra se zapojila do výzkumného projektu"InKoNa – Intercultural Competences of Doctoral Students from Bavaria and the Czech Republic" zaměřeného na interkulturní kompetence doktorandů z Bavorska a České republiky, kteří se ve svém studiu věnují kultuře sousední země. Právě teď hledáme účastníky, kteří by měli zájem otestovat své dovednosti a chtěli se v oblasti interkulturní komunikace dále vzdělávat.


Projekt s finanční podporou Česko-bavorské vysokoškolské agentury realizuje Magdalena Burger, M.A. pod vedením Prof. Dr. Jörga Wolsteina (Professur für Pathopsychologie, Fakultät Humanwissenschaften, Universität Bamberg) ve spolupráci s doc. PhDr. Otou Konrádem, Ph.D. a Mgr. Šárkou Navrátilovou.


Pozvánka na přednášku Germany, the Still “Civilian” Power, and its Troubles - prof. Hanns W. Maull

Ve středu 27. 3. ve 12:30 v Jinonicích, místnost 2080 proběhne veřejná přednáška prof. Hannse W. Maulla "Germany, the Still “Civilian” Power, and its Troubles". Přednášky se mohou zúčastnit všichni zájemci, tzn. i ti, kteří se nezapsali na návazný seminář prof. Maulla (viz níže). Další informace zde.


Blokový seminář odborníka na mezinárodní vztahy Hannse W. Maulla

Naše katedra připravila na LS 2019 blokový seminář Hannse W. Maulla German Foreign Policy: Still a Civilian Power?

Seminář proběhne ve dnech 27. – 28. března 2019 a 13. – 14. května 2019. Studentí se mohou zapisovat ještě do 10. března, resp. do vyčerpání kapacity kurzu.


Další stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy na univerzitě v Düsseldorfu

Více informací zde


Rozvrh SKS na LS 2019

Rozvrh SKS na LS ke stažení zde


Kurzy hostujících vyučujících na naší katedře v LS 2019

Naše katedra přivítá i v tomto semestru přední odborníky z Německa, kteří obohatí nabídku vyučovaných kurzů. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů budou v Praze působit historici Prof. Dr. Jörg Vögele, který nabízí seminář Bevölkerung und Gesellschaft - Deutschland nach 1945 (JMMZ377), a Dr. Jan Vondráček, který bude učit kurz Herrschaft, Verwaltung und Alltag im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945 (JMMZ378). Naše pozvání přijal také Prof. Dr. Günter Wollstein, který na letní semestr vypisuje filmový seminář Die Filmfront in der Zwischenkriegszeit 1918–1939 (JMMZ376).


Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy. Výuka všech tří vyučujících probíhá blokově. Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících včetně termínu


Vánoční večírek naší katedry

V pondělí 17. prosince se konalo již tradiční každoroční předvánoční setkání studentů a pedagogů, tentokrát v Literární kavárně Řetězová. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.


Debata s poslancem Německého spolkového sněmu Stefanem Schwartzem (SPD)

Poslanec Německého spolkového sněmu Stefan Schwartze (SPD) byl hostem na Institutu mezinárodních studií FSV UK ve čtvrtek 6. prosince 2018. Studentům představil zejména mezinárodní stipendijní program Internationales Parlaments-Stipendium, který účastníkům vedle stáže v parlamentu nabízí i možnost studia na berlínských univerzitách. O své zkušenosti se podělila také bývalá účastnice IPS programu. Následně proběhla debata o současných otázkách německé politiky. Fotogalerii si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Setkání absolventů KNRS 2018

V pondělí 19. listopadu proběhlo v prostorách Goethe Institutu v Praze setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK. Na úvod hosty přivítal vedoucí katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. V programu pokračovali vyučující představením svých nejnovějších monografií: Cesta z apokalypsy: Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922 (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.), Mírové uspořádání s Německem: Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci (prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.) a Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen (PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.). Večer završila neformální diskuze mezi absolventy a členy katedry. Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Den německých studií 2018

Katedra německých a rakouských studií pozvala 19. listopadu zájemce o německy mluvící země, jejich domácí a zahraniční politiku, historii, kulturu a společnost do pražského Goethe Institutu na třetí ročník Dne německých studií. Účastníci získali nejen informace o možnostech studia v bakalářských a magisterských programech, ale také se dozvěděli řadu zajímavostí o zemích regionu střední Evropy. Vedoucí katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. vystoupil s krátkou přednáškou o moderních dějinách Rakouska. Na politiku Československa vůči Německu se ve svém příspěvku zaměřil prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. Program uzavřel PhDr. David Emler, Ph.D. představením vývoje německo-francouzských vztahů. Pozvánka ke stažení


DAAD podpořila pokračování spolupráce s Düsseldorfem

Katedra německých a rakouských studií společně s Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich Heine Universität Düsseldorf získaly grant z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů na období 2019-2020. Díky tomu bude moct mezi Prahou a Düsseldorfem pokračovat spolupráce, která začala již v roce 1994.

Naši studenti a vyučující tak budou moct nadále využívat řadu výhod a příležitostí, mimo jiné financování pobytů v Düsseldorfu a exkurzí v SRN, rozsáhlého knižního fondu nebo pravidelné výuky německých hostujících profesorů a jazykového tutora. Podrobnosti o programu najdete na této stránce.


Nová kniha Oty Konráda a Rudolfa Kučera "Cesty z apokalypsy"

V nakladatelství Academia vyšla v červenci 2018 nová kniha Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922, jejíž autory jsou členové naší katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. V monografii se zaměřují na kulturní dějiny fyzického násilí během první světové války a následné poválečné obnovy v českých a rakouských zemích a Jižním Tyrolsku. Podrobnosti o knize najdete na webu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Ve středu 7. listopadu proběhla v Literární kavárně Řetězová prezentace knihy a diskuze s oběma autory. Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na Facebooku.


Přednáška Volkera Zimmermanna

Ve čtvrtek 1. listopadu se v prostorách pražského pracoviště Collegia Carolina konala přednáška Prof. Dr. Volkera Zimmermanna na téma „Böhmischer Zirkel“ und „typischer Charakterzeug der slavischen Kriminalität“. Zur Ethnisierung von Kriminalitätsdiskursen im Deutschen Kaiserreich und in der Habsburgermonarchie.


Konference "The Local and the Regional Dimensions of 1918/19"

Institut mezinárodních studií FSV UK společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Free University of Bozen-Bolzano a Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung uspořádal mezinárodní konferenci The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison. Její program byl věnován diskuzi o různých aspektech každodennosti života v roce 1918 se zvláštním zřetelem na regionální a lokální kontext, kontinuity a změny lokálních loajalit a identit, projevy násilí na regionální úrovni, situaci a problémy minorit, uprchlíků a vysídlenců z pohraničních území a otázky legitimity a intepretací radikálních změn ve 20. letech 20. století.

Program konference ke stažení | Fotogalerii z průběhu konference si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce. Webové stránky projektu


Cena za vynikající diplomovou práci

Výzkumné konsorcium „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ vybralo z došlých návrhů tři vítězné diplomové práce, které obdrží cenu za vynikající diplomovou práci vztahující se tematicky k výzkumnému konsorciu.

Autorkami dvou oceněných prací jsou studentky naší katedry, které v roce 2018 úspěšně absolvovaly studijní obor Německá a středoevropská studia. Anežka Fojtíková uspěla se svojí prací na téma Hlučíňané ve wehrmachtu – konfliktní narativ v české kultuře vzpomínání, Michaela Ďurková byla oceněna za práci Holokaust v politickom diškurze postkomunistických krajín: prejavy prezidentov Českej republiky a Poľska. Třetí oceněnou je Elena Bös z Universität Regensburg se svojí prací Filmische Erinnerung an das Private im Spatsozialismus in Deutschland und Tschechien.

Studentky převezmou cenu v rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra, které se koná 28.–30. listopadu 2018 v Mnichově. Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci


Workshop GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE

Katedra německých a rakouských studií uspořádala ve dnech 26.-27. září 2018 v Praze mezinárodní workshop na téma "GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE" zabývající se místy paměti, kulturou vzpomínání i praktickou péčí o památky se zvláštním důrazem na problematiku hřbitovů.

Tato událost proběhla v rámci výzkumného konsorcia "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který sdružuje Karlovu Univerzitu, Univerzitu v Řezně, Univerzitu v Pasově, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolek Adalbert Stifter Verein v Mnichově.


Nová kniha Jaroslava Kučery "Mírové uspořádání s Německem"

V září 2018 vydalo nakladatelství Dokořán knihu historika a člena naší katedry Prof. PhDr. Jaroslava Kučery, CSc. Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci. Hlavním tématem analýzy jsou česko(-slovensko)-německé vztahy a jejich proměna v procesu mírového uspořádání po druhé světové válce. Podrobnosti o knize najdete na těchto webových stránkách Dokořán.


Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2016–2017

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK představuje dvojčíslo zpravodaje RÜCKBLICK 2016–2017 - JAHRESBERICHT DES LEHRSTUHLS FÜR DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE STUDIEN který nabízí ohlednutí za akcemi uspořádanými v letech 2016 a 2017.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.

Aktuality

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.
Aktuality

Kurzy hostujících vyučujících na naší katedře v ZS 2019/2020

Naše katedra bude v zimním semestru 2019/2020 hostit dva uznávané německé historiky, kteří přijedou do Prahy díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů.

Nabídku předmětů rozšíří Prof. Dr. Günter Wollstein z Kolína nad Rýnem, který vypisuje pro studenty filmový seminář na téma „Auferstanden aus Ruinen“. Spielfilme ebnen nach 1945 den Weg zu Frieden und Demokratie (JTM324). Vedle něj bude u nás učit také Prof. Dr. Volker Zimmermann z Mnichova, který zve do svého kurzu Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (JTM305).


Dovolujeme si upozornit také na výuku Prof. Dr. Borise Bartha, který na IMS FSV UK působí na místě stálého docenta DAAD (DAAD-Langzeitdozent). V tomto semestru otevírá semináře Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert (JTM304) a Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte im 20. Jahrhundert (JTM306).


Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy. Výuka hostujících vyučujících probíhá blokově, semináře Prof. Dr. Borise Bartha se konají každý týden. Aktuální přehled všech kurzů včetně termínů


Nabídka stipendia pro doktorandy do Düsseldorfu v ZS 2019/2020

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na stipendium pro doktorandy. Jedná se o financování čtrnáctidenního pobytu na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu ve výši 602 EUR s možností prodloužení až na jeden měsíc a tomu odpovídajícího navýšení stipendia. Stipendista dále získá i jednorázový příspěvek 200 EUR na úhradu cestovních nákladů.


Nabídka je určená pro zájemce z řad doktorandů, kteří se ve své disertaci věnují dějinám střední Evropy a/nebo německy mluvících zemí v 19.-20. století. Podmínkou k udělení stipendia je realizace výjezdu během zimního semestru 2019/2020 (od října 2019 do ledna 2020) a představení konceptu disertace na doktorandském kolokviu partnerské katedry.


Přihlášky obsahující anotaci dizertační práce, CV a plánovaný termín pobytu je třeba poslat doc. Otu Konrádovi (ota.konrad@fsv.cuni.cz) v elektronické podobě do 2. srpna 2019. Kompletní vypsání výběrového řízení ke stažení


Stipendium je udělováno díky zapojení naší katedry do programu DAAD Německojazyčné studijní obory, který studentům umožňuje čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Česko-rakouský seminář v Třebíči

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK ve spolupráci s Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Universität Wien uspořádala již po šesté seminář pro magisterské studenty a doktorandy zaměřující se na moderní dějiny střední Evropy. Letošní ročník se uskutečnil od 28. do 30. května v Třebíči.

Účastníci v jeho průběhu měli i tentokrát možnost představit své diplomové a disertační práce a získat od ostatních cennou zpětnou vazbu ke svému tématu i postupu zpracování. Studentské referáty doplnily přednášky vyučujících vycházející z aktuálních projektů řešených na obou partnerských institutech.

Nejprve prof. Boris Barth (Praha) otevřel diskuzi o počátcích moderního antisemitismu srovnáním situace v Německu a ve Francii v 19. století. Část své úspěšně obhájené disertace věnované vlivu výstavby železnice na politiku a hospodářství v haličském městě Lvov představila dr. Nadja Weck (Vídeň). Při svém vystoupení doc. Ota Konrád (Praha) vzbudil mimořádný zájem prezentací s řadou názorných ukázek věnovaných tématu násilí v Evropě po druhé světové válce. Dále posluchačům dr. Borbala Zsuzsanna Török (Vídeň) přiblížila postupy předchůdců moderní statistiky v habsburské monarchii. V závěru věnovala dr. Alena Zelená (Praha) svou prezentaci nejvýznamnějším pracím německojazyčného novináře židovského původu Ernsta Sommera, který pocházel z nedaleké Jihlavy, a prof. Peter Becker vystoupil s příspěvkem o zavedení používání cestovních pasů a následných pokusech o jejich zrušení při jednání Společnosti národů v první polovině 20. století.

Součástí programu semináře byla také prohlídka města, během které se studenti a vyučující mohli seznámit s historií místní židovské čtvrti a dozvědět se více o dřívějším soužití židovského a křesťanského obyvatelstva.

Projekt byl realizován díky podpoře z programu AKTION Česká republika-Rakousko.

Fotogalerii z průběhu semináře si můžete prohlédnout na facebooku katedry.Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2018

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK vydala nové číslo svého zpravodaje RÜCKBLICK 2018, který dokumentuje akce a projekty proběhlé v minulém roce.


CfP: Workshop ‘The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s’

20. září 2019 pořádá Katedra německých a rakouských studií v rámci výzkumného konsorcia "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern" workshop na téma The Environmental History of the Central European Borderlands Since the 1980s.

Přihlášky je možné zasílat do 30. května 2019. Call for Papers

Kontaktní osoba: Kateřina Vnoučková, katerina.vnouckova@fsv.cuni.cz


What Future for the Norms-Based International Order? Czech and German perspectives

Institut mezinárodních studií FSV UK uspořádal v pondělí 13. května 2019 debatu na téma What Future for the Norms-Based International Order? Czech and German perspectives, při které se představili zahraniční hosté Hanns Maull a Gernot Erler spolu s členem naší katedry Jakubem Eberlem (IMS FSV UK). Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout zde.


The norm-based international order has been challenged by the complex agenda of the globalised world and by the three competing great powers – the disruptive power of Russia and the two ordering powers, the United States and the People's Republic of China. The existing multilateral institutions and their member states, the EU and Germany in the first place, are in search of an answer to the challenges. Responding to the new situation needs both deep practical and academic knowledge. The panel discussion will offer both with Gernot Erler introducing the event with a paper based on his newest book on world order and Hanns Maull as well as Jakub Eberle discussing the topic and bringing in their own thoughts and ideas in this regard. Pozvánka na konferenci "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48"

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zorganizovala ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů mezinárodní konferenci "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48", která se konala 16. a 17. května 2019 v prostorách Karolina. Jejím cílem bylo analyzovat spolu s panelisty legitimizující funkci nacionalismu a jeho vztah k násilí na konci druhé světové války a k znovuutváření poválečných společností. Jako hlavní řečník vystoupil americký historik Norman Naimark (Stanford University).

Program s podrobnými informacemi najdete ke stažení pod tímto odkazem.CfA: Projekt ‘InKoNa’ – Interkulturní kompetence bavorských a českých doktorandů

Naše katedra se zapojila do výzkumného projektu"InKoNa – Intercultural Competences of Doctoral Students from Bavaria and the Czech Republic" zaměřeného na interkulturní kompetence doktorandů z Bavorska a České republiky, kteří se ve svém studiu věnují kultuře sousední země. Právě teď hledáme účastníky, kteří by měli zájem otestovat své dovednosti a chtěli se v oblasti interkulturní komunikace dále vzdělávat.


Projekt s finanční podporou Česko-bavorské vysokoškolské agentury realizuje Magdalena Burger, M.A. pod vedením Prof. Dr. Jörga Wolsteina (Professur für Pathopsychologie, Fakultät Humanwissenschaften, Universität Bamberg) ve spolupráci s doc. PhDr. Otou Konrádem, Ph.D. a Mgr. Šárkou Navrátilovou.


Pozvánka na přednášku Germany, the Still “Civilian” Power, and its Troubles - prof. Hanns W. Maull

Ve středu 27. 3. ve 12:30 v Jinonicích, místnost 2080 proběhne veřejná přednáška prof. Hannse W. Maulla "Germany, the Still “Civilian” Power, and its Troubles". Přednášky se mohou zúčastnit všichni zájemci, tzn. i ti, kteří se nezapsali na návazný seminář prof. Maulla (viz níže). Další informace zde.


Blokový seminář odborníka na mezinárodní vztahy Hannse W. Maulla

Naše katedra připravila na LS 2019 blokový seminář Hannse W. Maulla German Foreign Policy: Still a Civilian Power?

Seminář proběhne ve dnech 27. – 28. března 2019 a 13. – 14. května 2019. Studentí se mohou zapisovat ještě do 10. března, resp. do vyčerpání kapacity kurzu.


Další stipendijní pobyty pro studenty a doktorandy na univerzitě v Düsseldorfu

Více informací zde


Rozvrh SKS na LS 2019

Rozvrh SKS na LS ke stažení zde


Kurzy hostujících vyučujících na naší katedře v LS 2019

Naše katedra přivítá i v tomto semestru přední odborníky z Německa, kteří obohatí nabídku vyučovaných kurzů. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů budou v Praze působit historici Prof. Dr. Jörg Vögele, který nabízí seminář Bevölkerung und Gesellschaft - Deutschland nach 1945 (JMMZ377), a Dr. Jan Vondráček, který bude učit kurz Herrschaft, Verwaltung und Alltag im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945 (JMMZ378). Naše pozvání přijal také Prof. Dr. Günter Wollstein, který na letní semestr vypisuje filmový seminář Die Filmfront in der Zwischenkriegszeit 1918–1939 (JMMZ376).


Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy. Výuka všech tří vyučujících probíhá blokově. Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících včetně termínu


Vánoční večírek naší katedry

V pondělí 17. prosince se konalo již tradiční každoroční předvánoční setkání studentů a pedagogů, tentokrát v Literární kavárně Řetězová. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.


Debata s poslancem Německého spolkového sněmu Stefanem Schwartzem (SPD)

Poslanec Německého spolkového sněmu Stefan Schwartze (SPD) byl hostem na Institutu mezinárodních studií FSV UK ve čtvrtek 6. prosince 2018. Studentům představil zejména mezinárodní stipendijní program Internationales Parlaments-Stipendium, který účastníkům vedle stáže v parlamentu nabízí i možnost studia na berlínských univerzitách. O své zkušenosti se podělila také bývalá účastnice IPS programu. Následně proběhla debata o současných otázkách německé politiky. Fotogalerii si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Setkání absolventů KNRS 2018

V pondělí 19. listopadu proběhlo v prostorách Goethe Institutu v Praze setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK. Na úvod hosty přivítal vedoucí katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. V programu pokračovali vyučující představením svých nejnovějších monografií: Cesta z apokalypsy: Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922 (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.), Mírové uspořádání s Německem: Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci (prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.) a Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen (PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.). Večer završila neformální diskuze mezi absolventy a členy katedry. Fotogalerii ze setkání si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Den německých studií 2018

Katedra německých a rakouských studií pozvala 19. listopadu zájemce o německy mluvící země, jejich domácí a zahraniční politiku, historii, kulturu a společnost do pražského Goethe Institutu na třetí ročník Dne německých studií. Účastníci získali nejen informace o možnostech studia v bakalářských a magisterských programech, ale také se dozvěděli řadu zajímavostí o zemích regionu střední Evropy. Vedoucí katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. vystoupil s krátkou přednáškou o moderních dějinách Rakouska. Na politiku Československa vůči Německu se ve svém příspěvku zaměřil prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. Program uzavřel PhDr. David Emler, Ph.D. představením vývoje německo-francouzských vztahů. Pozvánka ke stažení


DAAD podpořila pokračování spolupráce s Düsseldorfem

Katedra německých a rakouských studií společně s Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich Heine Universität Düsseldorf získaly grant z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů na období 2019-2020. Díky tomu bude moct mezi Prahou a Düsseldorfem pokračovat spolupráce, která začala již v roce 1994.

Naši studenti a vyučující tak budou moct nadále využívat řadu výhod a příležitostí, mimo jiné financování pobytů v Düsseldorfu a exkurzí v SRN, rozsáhlého knižního fondu nebo pravidelné výuky německých hostujících profesorů a jazykového tutora. Podrobnosti o programu najdete na této stránce.


Nová kniha Oty Konráda a Rudolfa Kučera "Cesty z apokalypsy"

V nakladatelství Academia vyšla v červenci 2018 nová kniha Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922, jejíž autory jsou členové naší katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. V monografii se zaměřují na kulturní dějiny fyzického násilí během první světové války a následné poválečné obnovy v českých a rakouských zemích a Jižním Tyrolsku. Podrobnosti o knize najdete na webu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Ve středu 7. listopadu proběhla v Literární kavárně Řetězová prezentace knihy a diskuze s oběma autory. Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na Facebooku.


Přednáška Volkera Zimmermanna

Ve čtvrtek 1. listopadu se v prostorách pražského pracoviště Collegia Carolina konala přednáška Prof. Dr. Volkera Zimmermanna na téma „Böhmischer Zirkel“ und „typischer Charakterzeug der slavischen Kriminalität“. Zur Ethnisierung von Kriminalitätsdiskursen im Deutschen Kaiserreich und in der Habsburgermonarchie.


Konference "The Local and the Regional Dimensions of 1918/19"

Institut mezinárodních studií FSV UK společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Free University of Bozen-Bolzano a Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung uspořádal mezinárodní konferenci The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison. Její program byl věnován diskuzi o různých aspektech každodennosti života v roce 1918 se zvláštním zřetelem na regionální a lokální kontext, kontinuity a změny lokálních loajalit a identit, projevy násilí na regionální úrovni, situaci a problémy minorit, uprchlíků a vysídlenců z pohraničních území a otázky legitimity a intepretací radikálních změn ve 20. letech 20. století.

Program konference ke stažení | Fotogalerii z průběhu konference si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce. Webové stránky projektu


Cena za vynikající diplomovou práci

Výzkumné konsorcium „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ vybralo z došlých návrhů tři vítězné diplomové práce, které obdrží cenu za vynikající diplomovou práci vztahující se tematicky k výzkumnému konsorciu.

Autorkami dvou oceněných prací jsou studentky naší katedry, které v roce 2018 úspěšně absolvovaly studijní obor Německá a středoevropská studia. Anežka Fojtíková uspěla se svojí prací na téma Hlučíňané ve wehrmachtu – konfliktní narativ v české kultuře vzpomínání, Michaela Ďurková byla oceněna za práci Holokaust v politickom diškurze postkomunistických krajín: prejavy prezidentov Českej republiky a Poľska. Třetí oceněnou je Elena Bös z Universität Regensburg se svojí prací Filmische Erinnerung an das Private im Spatsozialismus in Deutschland und Tschechien.

Studentky převezmou cenu v rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra, které se koná 28.–30. listopadu 2018 v Mnichově. Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci


Workshop GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE

Katedra německých a rakouských studií uspořádala ve dnech 26.-27. září 2018 v Praze mezinárodní workshop na téma "GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE" zabývající se místy paměti, kulturou vzpomínání i praktickou péčí o památky se zvláštním důrazem na problematiku hřbitovů.

Tato událost proběhla v rámci výzkumného konsorcia "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který sdružuje Karlovu Univerzitu, Univerzitu v Řezně, Univerzitu v Pasově, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolek Adalbert Stifter Verein v Mnichově.


Nová kniha Jaroslava Kučery "Mírové uspořádání s Německem"

V září 2018 vydalo nakladatelství Dokořán knihu historika a člena naší katedry Prof. PhDr. Jaroslava Kučery, CSc. Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci. Hlavním tématem analýzy jsou česko(-slovensko)-německé vztahy a jejich proměna v procesu mírového uspořádání po druhé světové válce. Podrobnosti o knize najdete na těchto webových stránkách Dokořán.


Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2016–2017

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK představuje dvojčíslo zpravodaje RÜCKBLICK 2016–2017 - JAHRESBERICHT DES LEHRSTUHLS FÜR DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE STUDIEN který nabízí ohlednutí za akcemi uspořádanými v letech 2016 a 2017.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.