Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.Aktuality

Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2016–2017

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK představuje dvojčíslo zpravodaje RÜCKBLICK 2016–2017 - JAHRESBERICHT DES LEHRSTUHLS FÜR DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE STUDIEN který nabízí ohlednutí za akcemi uspořádanými v letech 2016 a 2017.


Nová kniha Aleny Zelené "Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur"

V květnu 2018 vydalo nakladatelství Peter-Lang-Verlag knihu členky naší katedry PhDr. et Mgr. Aleny Zelené, Ph.D. Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur, která je věnována studiu autobiografických fragmentů v dílech předních německých autorů působících v Německu na přelomu 19. a 20. století. Podrobnosti o knize najdete na těchto webových stránkách Peter-Lang-Verlag.


Workshop GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE

V rámci výzkumného konsorcia Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern pořádá 27. září 2018 Katedra německých a rakouských studií ve spolupráci s Bavorským zastoupením v Praze workshop na téma Grenze - Gedächtnis - Friedhöfe.

Podrobnosti k workshopu: CfP

Příspěvky je možné přihlásit do 31. května 2018, kontakt: zvanovec.m@gmail.com


Doktorandská stipendia na podporu pobytů v Düsseldorfu

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na následující doktorandská stipendia na kalendářní rok 2018:

  • Jedno dvouměsíční stipendium (1500 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) a dvě měsíční stipendia (à 750 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu pro doktorandy z oblasti společenských a humanitních věd studující v ČR

  • Dvě desetidenní stipendia, jejichž součástí bude účast na doktorském semináři na HHU Düsseldorf, pro studenty s historicky zaměřenými tématy

U všech stipendií se předpokládá alespoň základní znalost němčiny (B2). Zájemci se mohou hlásit do 27. dubna u pověřeného vedoucího naší katedry PhDr. Davida Emlera, Ph.D. Přečtěte si další informace o tomto výběrovém řízení.

Stipendia jsou udělována díky zapojení naší katedry do programu DAAD Německojazyčné studijní obory, o kterém se více dozvíte na této stránce.


Czech-German Relations and Developments in German Foreign Policy

V úterý 24. dubna 2018 vystoupil na Katedře německých a rakouských studií FSV UK Jeho Excelence Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice. Hlavním tématem jeho úvodního vystoupení a následné diskuze s vyučujícími a studenty byl vedle aktuálních témat česko-německých vztahů také současný vývoj německé zahraniční a bezpečnostní politiky.

• Host uvedl, že nová velká koalice se soustředí na posílení sociální soudržnosti Německa a jeho modernizaci, včetně digitalizace a programu umělé inteligence.

• Obojí je podle něj také cílem německé politiky v EU, kde očekává podstatné reformní návrhy a posílení efektivity evropských politik. Přitom bude muset německá politika nejprve sjednotit dosti vzdálené pozice koaličních partnerů CSU a SPD v otázkách reformy eurozóny a pak nalézt společný jmenovatel s Francií.

• Při použití síly v mezinárodních vztazích se německá politika a společnost postupně učí aktivnější roli, aby se tak zbavila nařčení z toho, že působí jako „černý pasažér“ v obranných a bezpečnostních aliancích; prioritou zůstává diplomatické a mírové řešení krizí.

• Evropská armáda zůstává i pro německou politiku projektem budoucnosti, v současnosti jde o posílení sdílených projektů spolupráce, o společné mise (v nichž ČR a SRN spolupracují) a vývoj/výrobu zbraní a bezpečnostních zařízení.

• V poslední době se více rozvíjí i vojenská spolupráce mezi ČR a SRN, která by měla perspektivně zahrnout i společné/koordinované nákupy zbraní/voj. materiálu.

• Migrační politika v česko-německých vztazích nehraje prioritní roli, ČR nezaujímá radikální pozice a je na pracovní úrovni kooperativní, např. pokud jde o spolupráci v místech krizí; otázka přerozdělování zůstává otevřená, v perspektivě nicméně jistě nalezne řešení.

• Česko-německý strategický dialog není momentálně příliš viditelný, protože je ve fázi rekonstituce na národní úrovni; s ustavením nové vlády ČR se znovu rozběhne v sektorálních oblastech a bude definovat priority, navázané na evropskou agendu.

Fotogalerii z návštěvy německého velvyslance na Fakultě sociálních věd UK si můžete prohlédnout na facebookové stránce naší katedry.


Konference "Demokratická monarchie, nedemokratická republika?"

Konference pořádaná ve spolupráci Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční ve dnech 12. - 13. dubna v Olomouci, k tématu občanské společnosti přednese příspěvek i doktorand Katedry německých a rakouských studií Mikuláš Zvánovec. Podrobnosti a program zde, registrace je možná do 8. dubna 2018.


Konference "Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität"

Ve dnech 26. - 28. dubna 2018 proběhne na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konference s názvem „Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität“. Leták ke konferenci s podrobným programem a dalšími informacemi ke stažení zde. Konference je volně přístupná, všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Kontakt: pavlina.mackova@ujep.cz

Konference se koná v rámci výzkumného konsorcia „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", na němž se podílí i členové naší katedry.


Křest knihy Petry Baštové "Třetí pilíř zahraniční politiky?"

Ve středu 21. března 2018 se v univerzitní kavárně U Rotlevů konal křest knihy naší absolventky Petry Baštové Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecké zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Jak již samotný název publikace napovídá, autorka se ve svém díle zabývá základy dnešní německé zahraniční kulturní politiky a zaměřuje se na to, jakým způsobem se Německo snaží získávat přátele a partnery. Fotogalerie ze křtu si můžete prohlédnout zde.


Nabídka stipendií na podporu výjezdů do Rakouska a Bavorska

AKTION Česká republika - Rakousko

Studenti magisterských a doktorských studijních programů se mohou v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko ucházet o semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia, která jsou určena na podporu pobytů v Rakousku. Aktuální termíny pro podávání žádostí jsou 15. března 2018 (zimní semestr 2018/2019) a 31. října 2018 (letní semestr 2019). Více informací najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Do 20. dubna 2018 se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky hlásit do výběrového řízení Česko-bavorské vysokoškolské agentury na stipendia na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku. Podrobnosti o podmínkách programu najdete na webu BTHA.


Další publikace studijní skupiny pod vedením Vladimíra Handla

V pokračování analýzy německé zahraniční politiky za dosavadních vlád A. Merkelové v časopise WeltTrends (č. 131, September 2017) se členky studijní skupiny "Zahraniční politika SRN" (ročník 2016-2017) naší katedry zaměřily ve WeltTrends 136 (Februar 2018) na stav česko-německých vztahů na konci druhé velké koalice kancléřky Merkelové. Vidí v zásadě tři oblasti vztahu - tam kde dominuje blízkost (Miteinander), kde převládá odstup, nikoli ale konflikt (Nebeneinander) a kde převládá odcizení a střet (Gegeneinander). Apelují zejména na českou politiku, aby projevila politickou vůli pokračovat spolu s Německem v budování EU.

Analýzu "Auf der Suche nach Miteinander" studentského týmu Adély Bráchové a Kláry Bundové pod vedením Vladimíra Handla si můžete přečíst zde.


Společný seminář českých a rakouských studentů ve Slavonicích

Ve dnech 2. – 5. května 2018 pořádá Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK ve spolupráci s Institut für Geschichte, Universität Wien již tradiční společný seminář studentů Univerzity Karlovy a Vídeňské univerzity zaměřený na prezentaci a diskusi o diplomových pracích. Tématem semináře jsou Soudobé dějiny střední Evropy od konce 19. století do současnosti včetně aktuálních problémů.

V rámci semináře bude 5 českých a 5 rakouských studentů prezentovat své vznikající diplomové práce (ideální pro studenty posledních ročníků magisterského studia), součástí programu jsou také tematické přednášky českých a rakouských profesorů a docentů, prohlídka historického centra Slavonic a Pevnostního areálu Slavonice. Prezentovat je možné v německém nebo anglickém jazyce, účastníci by ale měli mít dostatečné znalosti německého jazyka, aby byli schopní sledovat přednášky a účastnit se diskusí.

Seminář se uskuteční díky podpoře programu Aktion Česká republika - Rakousko, zúčastněným studentům bude uhrazena doprava, ubytování, strava a plánovaný program.

Zájemci o účast zašlou do 1. března 2018 stručné představení své diplomové práce (ca. 1NS) na adresu koordinátorky semináře Kateřiny Papežové . Případné dotazy směřujte na stejnou adresu. Vítány jsou přihlášky ze všech fakult UK.

pozvánka


Kurzy hostujících přednášejících v letním semestru

Studenti bakalářských a magisterských programů si mohou i v letním semestru 2017/2018 vybrat z nabídky kurzů, které budou na katedře německých a rakouských studií vyučovat hostující přednášející. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů přijedou do Prahy sociolog Prof. Dr. Peter Hartmann se seminářem Sozialstruktur Deutschlands (JMM472) a historik Dr. phil. Torsten Lorenz se seminářem Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart (JMM106). Ve svém působení jako Langzeitdozent pak bude pokračovat historik Prof. Dr. Boris Barth, který vypsal dva předměty Der Zweite Weltkrieg (JMMZ273) a Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert (JMMZ275). Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících


Týdenní studijní pobyt v německých lázních Bad Kissingen

Od 11. do 16. března 2018 se konal společný seminář pro studenty z Prahy, Řezna, Pasova a Krakova na půdě vzdělávacího centra Akademie Mitteleuropa na „Heiligenhofu“ v lázeňském městě Bad Kissingen (SRN) s názvem: "Grenze: ein Begriff und seine Karriere, (De)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa". Na jeho programu byly nejen přednášky a diskuze přednášejících a studentů z Německa, Polska a České republiky k zajímavým historickým a společenským tématům, nýbrž také prohlídka lázní Bad Kissingen, (které jsou současně horkým kandidátem na titul světové kulturní dědictví UNESCO), nebo celodenní exkurzi autokarem do nedalekého Durynska. Další informace: pozvánka + podrobnosti, podrobný program.


Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií

V úterý 16. 1. 2018 se konal Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií. Zájemci o bakalářské a magisterské studium si mohli poslechnout prezentaci našich oborů a také osobní zkušenosti našich studentů se studiem a jeho budoucím uplatněním.


Fotky ze dne otevřených dveří na Facebooku katedry.


Leták s programem Dne otevřených dveří


Ocenění düsseldorfských partnerů za spolupráci s naší katedrou

Tento týden návštívily Prahu zástupkyně Heinrich Heine Universität Düsseldorf, jejíž součást Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas je již 23 let partnerem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK v programu Německojazyčných studijních oborů. Prof. Dr. Beate Fieseler, vedoucí katedry z Düsseldorfu, u této příležitosti 28. listopadu převzala od PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky naší fakulty pro zahraniční styky, ocenění za dlouholetou a usilovnou podporu této mimořádné meziuniverzitní spolupráce. Za naši katedru jí a koordinátorce programu Nině Reuter poděkovali doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a PhDr. David Emler, Ph.D. Fotografie z předávání poděkování si můžete prohlédnout na našich facebookých stránkách


Díky programu DAAD Německojazyčné studijní obory na naší katedře mají studenti možnost čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Nová publikace Jakuba Eberleho a Vladimíra Handla: Česko-německé vztahy po volbách

Pracovníci naší katedry, Jakub Eberle a Vladimír Handl spolu s Kai-Olafem Langem (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín) vydali krátkou analýzu ve formátu SWP-Aktuell k česko-německým vztahů po volbách v obou zemích. Upozorňují na nebezpečí odcizení mezi oběma zeměmi díky neshodám v oblasti evropské integrační politiky. Doporučují proto věnovat spolupráci v EU prioritní pozornost ja v politické (a symbolické) rovině, tak v rovině praktických politických projektů, jako je posilování obranné spolupráce v rámci PESCO. Celý text si můžete přečíst zde


Call for Papers: The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison

Institut mezinárodních studií FSV UK bude v příštím roce spolupořadatelem konference The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison, která se uskuteční ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Svobodnou univerzitou Bozen - Bolzano. Hlavním řečníkem bude německý historik Jörn Leonhard.

Příspěvky na konferenci je možné přihlašovat do 31. ledna 2018.

Kompletní Call for Papers naleznete zde.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce.

Toto ocenění získají tři nejlepší diplomové práce, které se tematicky vztahují k tématu projektu a které budou v akademickém roce 2017/2018 obhájeny na jedné ze zúčastněných institucí.

Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci

Webové stránky projektu


Členové naší katedry a jejich vystoupení k německým volbám

V souvislosti s volbami do Německého spolkového sněmu byli členové naší katedry v září opakovaně hosty televizního a rozhlasového vysílání a spoluprácovali s novináři z tisku. Výběr z rozhovorů s nimi a jejich komentářů v médiích najdete zde:

Na naší facebookové stránce German and Austrian Studies Prague můžete sledovat průběžné informace o aktuálních vystoupeních našich kolegů v médiích.


Zahájení akademického roku 2017/2018

Vedoucí Katedry něměckých a rakouských studií, doc. Ota Konrád, v dopise studentům přibližuje, jaké projekty jsou plánovány na následující akademický rok. Přečíst si ho můžete zde.

Kurzy Gastdozentů v zimním semestru 2017/2018

Naše katedra přivítá také v novém semestru několik hostujících profesorů. Studenti si budou moct zapsat dva kurzy Prof. Dr. Borise Bartha, který u nás působí jako DAAD-Langzeitdozent. Vyučovat bude předměty Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert a Geschichte des Rassismus. Dále vypisujeme dva blokové semináře Univ.-Prof. Dr. Guida Thiemeyera (Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990) a Prof. Dr. Volkera Zimmermanna (Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn).

Zde si můžete stáhnout leták s přehledem kurzů hostujících přednášejících (v němčině)

Rozpis služeb pomvědek 2017/2018

Na naší katedře působí v tomto akademickém roce tři pomvědky: Ida Wiedermannová, Kateřina Návojová, Michaela Ďurková. Rozvrh jejich služeb si můžete stáhnout zde

Zápis ze schůze katedry

V úterý 28. listopadu proběhla schůze Katedry německých a rakouských studií, ze které si můžete přečíst přiložený zápis.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.

Aktuality

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.Aktuality

Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2016–2017

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK představuje dvojčíslo zpravodaje RÜCKBLICK 2016–2017 - JAHRESBERICHT DES LEHRSTUHLS FÜR DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE STUDIEN který nabízí ohlednutí za akcemi uspořádanými v letech 2016 a 2017.


Nová kniha Aleny Zelené "Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur"

V květnu 2018 vydalo nakladatelství Peter-Lang-Verlag knihu členky naší katedry PhDr. et Mgr. Aleny Zelené, Ph.D. Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur, která je věnována studiu autobiografických fragmentů v dílech předních německých autorů působících v Německu na přelomu 19. a 20. století. Podrobnosti o knize najdete na těchto webových stránkách Peter-Lang-Verlag.


Workshop GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE

V rámci výzkumného konsorcia Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern pořádá 27. září 2018 Katedra německých a rakouských studií ve spolupráci s Bavorským zastoupením v Praze workshop na téma Grenze - Gedächtnis - Friedhöfe.

Podrobnosti k workshopu: CfP

Příspěvky je možné přihlásit do 31. května 2018, kontakt: zvanovec.m@gmail.com


Doktorandská stipendia na podporu pobytů v Düsseldorfu

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na následující doktorandská stipendia na kalendářní rok 2018:

  • Jedno dvouměsíční stipendium (1500 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) a dvě měsíční stipendia (à 750 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu pro doktorandy z oblasti společenských a humanitních věd studující v ČR

  • Dvě desetidenní stipendia, jejichž součástí bude účast na doktorském semináři na HHU Düsseldorf, pro studenty s historicky zaměřenými tématy

U všech stipendií se předpokládá alespoň základní znalost němčiny (B2). Zájemci se mohou hlásit do 27. dubna u pověřeného vedoucího naší katedry PhDr. Davida Emlera, Ph.D. Přečtěte si další informace o tomto výběrovém řízení.

Stipendia jsou udělována díky zapojení naší katedry do programu DAAD Německojazyčné studijní obory, o kterém se více dozvíte na této stránce.


Czech-German Relations and Developments in German Foreign Policy

V úterý 24. dubna 2018 vystoupil na Katedře německých a rakouských studií FSV UK Jeho Excelence Dr. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice. Hlavním tématem jeho úvodního vystoupení a následné diskuze s vyučujícími a studenty byl vedle aktuálních témat česko-německých vztahů také současný vývoj německé zahraniční a bezpečnostní politiky.

• Host uvedl, že nová velká koalice se soustředí na posílení sociální soudržnosti Německa a jeho modernizaci, včetně digitalizace a programu umělé inteligence.

• Obojí je podle něj také cílem německé politiky v EU, kde očekává podstatné reformní návrhy a posílení efektivity evropských politik. Přitom bude muset německá politika nejprve sjednotit dosti vzdálené pozice koaličních partnerů CSU a SPD v otázkách reformy eurozóny a pak nalézt společný jmenovatel s Francií.

• Při použití síly v mezinárodních vztazích se německá politika a společnost postupně učí aktivnější roli, aby se tak zbavila nařčení z toho, že působí jako „černý pasažér“ v obranných a bezpečnostních aliancích; prioritou zůstává diplomatické a mírové řešení krizí.

• Evropská armáda zůstává i pro německou politiku projektem budoucnosti, v současnosti jde o posílení sdílených projektů spolupráce, o společné mise (v nichž ČR a SRN spolupracují) a vývoj/výrobu zbraní a bezpečnostních zařízení.

• V poslední době se více rozvíjí i vojenská spolupráce mezi ČR a SRN, která by měla perspektivně zahrnout i společné/koordinované nákupy zbraní/voj. materiálu.

• Migrační politika v česko-německých vztazích nehraje prioritní roli, ČR nezaujímá radikální pozice a je na pracovní úrovni kooperativní, např. pokud jde o spolupráci v místech krizí; otázka přerozdělování zůstává otevřená, v perspektivě nicméně jistě nalezne řešení.

• Česko-německý strategický dialog není momentálně příliš viditelný, protože je ve fázi rekonstituce na národní úrovni; s ustavením nové vlády ČR se znovu rozběhne v sektorálních oblastech a bude definovat priority, navázané na evropskou agendu.

Fotogalerii z návštěvy německého velvyslance na Fakultě sociálních věd UK si můžete prohlédnout na facebookové stránce naší katedry.


Konference "Demokratická monarchie, nedemokratická republika?"

Konference pořádaná ve spolupráci Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví a Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se uskuteční ve dnech 12. - 13. dubna v Olomouci, k tématu občanské společnosti přednese příspěvek i doktorand Katedry německých a rakouských studií Mikuláš Zvánovec. Podrobnosti a program zde, registrace je možná do 8. dubna 2018.


Konference "Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität"

Ve dnech 26. - 28. dubna 2018 proběhne na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konference s názvem „Regionale und korporative Identitäten und historische Diskontinuität“. Leták ke konferenci s podrobným programem a dalšími informacemi ke stažení zde. Konference je volně přístupná, všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Kontakt: pavlina.mackova@ujep.cz

Konference se koná v rámci výzkumného konsorcia „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", na němž se podílí i členové naší katedry.


Křest knihy Petry Baštové "Třetí pilíř zahraniční politiky?"

Ve středu 21. března 2018 se v univerzitní kavárně U Rotlevů konal křest knihy naší absolventky Petry Baštové Třetí pilíř zahraniční politiky? Západoněmecké zahraniční kulturní politika v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století. Jak již samotný název publikace napovídá, autorka se ve svém díle zabývá základy dnešní německé zahraniční kulturní politiky a zaměřuje se na to, jakým způsobem se Německo snaží získávat přátele a partnery. Fotogalerie ze křtu si můžete prohlédnout zde.


Nabídka stipendií na podporu výjezdů do Rakouska a Bavorska

AKTION Česká republika - Rakousko

Studenti magisterských a doktorských studijních programů se mohou v rámci programu AKTION Česká republika - Rakousko ucházet o semestrální a krátkodobá výzkumná stipendia, která jsou určena na podporu pobytů v Rakousku. Aktuální termíny pro podávání žádostí jsou 15. března 2018 (zimní semestr 2018/2019) a 31. října 2018 (letní semestr 2019). Více informací najdete na webových stránkách Domu zahraničních služeb.


Česko-bavorská vysokoškolská agentura

Do 20. dubna 2018 se mohou studenti, doktorandi, vyučující a vědci veřejných vysokých škol z České republiky hlásit do výběrového řízení Česko-bavorské vysokoškolské agentury na stipendia na jazykové a odborné kurzy v Bavorsku. Podrobnosti o podmínkách programu najdete na webu BTHA.


Další publikace studijní skupiny pod vedením Vladimíra Handla

V pokračování analýzy německé zahraniční politiky za dosavadních vlád A. Merkelové v časopise WeltTrends (č. 131, September 2017) se členky studijní skupiny "Zahraniční politika SRN" (ročník 2016-2017) naší katedry zaměřily ve WeltTrends 136 (Februar 2018) na stav česko-německých vztahů na konci druhé velké koalice kancléřky Merkelové. Vidí v zásadě tři oblasti vztahu - tam kde dominuje blízkost (Miteinander), kde převládá odstup, nikoli ale konflikt (Nebeneinander) a kde převládá odcizení a střet (Gegeneinander). Apelují zejména na českou politiku, aby projevila politickou vůli pokračovat spolu s Německem v budování EU.

Analýzu "Auf der Suche nach Miteinander" studentského týmu Adély Bráchové a Kláry Bundové pod vedením Vladimíra Handla si můžete přečíst zde.


Společný seminář českých a rakouských studentů ve Slavonicích

Ve dnech 2. – 5. května 2018 pořádá Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK ve spolupráci s Institut für Geschichte, Universität Wien již tradiční společný seminář studentů Univerzity Karlovy a Vídeňské univerzity zaměřený na prezentaci a diskusi o diplomových pracích. Tématem semináře jsou Soudobé dějiny střední Evropy od konce 19. století do současnosti včetně aktuálních problémů.

V rámci semináře bude 5 českých a 5 rakouských studentů prezentovat své vznikající diplomové práce (ideální pro studenty posledních ročníků magisterského studia), součástí programu jsou také tematické přednášky českých a rakouských profesorů a docentů, prohlídka historického centra Slavonic a Pevnostního areálu Slavonice. Prezentovat je možné v německém nebo anglickém jazyce, účastníci by ale měli mít dostatečné znalosti německého jazyka, aby byli schopní sledovat přednášky a účastnit se diskusí.

Seminář se uskuteční díky podpoře programu Aktion Česká republika - Rakousko, zúčastněným studentům bude uhrazena doprava, ubytování, strava a plánovaný program.

Zájemci o účast zašlou do 1. března 2018 stručné představení své diplomové práce (ca. 1NS) na adresu koordinátorky semináře Kateřiny Papežové . Případné dotazy směřujte na stejnou adresu. Vítány jsou přihlášky ze všech fakult UK.

pozvánka


Kurzy hostujících přednášejících v letním semestru

Studenti bakalářských a magisterských programů si mohou i v letním semestru 2017/2018 vybrat z nabídky kurzů, které budou na katedře německých a rakouských studií vyučovat hostující přednášející. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů přijedou do Prahy sociolog Prof. Dr. Peter Hartmann se seminářem Sozialstruktur Deutschlands (JMM472) a historik Dr. phil. Torsten Lorenz se seminářem Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart (JMM106). Ve svém působení jako Langzeitdozent pak bude pokračovat historik Prof. Dr. Boris Barth, který vypsal dva předměty Der Zweite Weltkrieg (JMMZ273) a Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert (JMMZ275). Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících


Týdenní studijní pobyt v německých lázních Bad Kissingen

Od 11. do 16. března 2018 se konal společný seminář pro studenty z Prahy, Řezna, Pasova a Krakova na půdě vzdělávacího centra Akademie Mitteleuropa na „Heiligenhofu“ v lázeňském městě Bad Kissingen (SRN) s názvem: "Grenze: ein Begriff und seine Karriere, (De)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa". Na jeho programu byly nejen přednášky a diskuze přednášejících a studentů z Německa, Polska a České republiky k zajímavým historickým a společenským tématům, nýbrž také prohlídka lázní Bad Kissingen, (které jsou současně horkým kandidátem na titul světové kulturní dědictví UNESCO), nebo celodenní exkurzi autokarem do nedalekého Durynska. Další informace: pozvánka + podrobnosti, podrobný program.


Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií

V úterý 16. 1. 2018 se konal Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií. Zájemci o bakalářské a magisterské studium si mohli poslechnout prezentaci našich oborů a také osobní zkušenosti našich studentů se studiem a jeho budoucím uplatněním.


Fotky ze dne otevřených dveří na Facebooku katedry.


Leták s programem Dne otevřených dveří


Ocenění düsseldorfských partnerů za spolupráci s naší katedrou

Tento týden návštívily Prahu zástupkyně Heinrich Heine Universität Düsseldorf, jejíž součást Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas je již 23 let partnerem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK v programu Německojazyčných studijních oborů. Prof. Dr. Beate Fieseler, vedoucí katedry z Düsseldorfu, u této příležitosti 28. listopadu převzala od PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky naší fakulty pro zahraniční styky, ocenění za dlouholetou a usilovnou podporu této mimořádné meziuniverzitní spolupráce. Za naši katedru jí a koordinátorce programu Nině Reuter poděkovali doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a PhDr. David Emler, Ph.D. Fotografie z předávání poděkování si můžete prohlédnout na našich facebookých stránkách


Díky programu DAAD Německojazyčné studijní obory na naší katedře mají studenti možnost čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Nová publikace Jakuba Eberleho a Vladimíra Handla: Česko-německé vztahy po volbách

Pracovníci naší katedry, Jakub Eberle a Vladimír Handl spolu s Kai-Olafem Langem (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín) vydali krátkou analýzu ve formátu SWP-Aktuell k česko-německým vztahů po volbách v obou zemích. Upozorňují na nebezpečí odcizení mezi oběma zeměmi díky neshodám v oblasti evropské integrační politiky. Doporučují proto věnovat spolupráci v EU prioritní pozornost ja v politické (a symbolické) rovině, tak v rovině praktických politických projektů, jako je posilování obranné spolupráce v rámci PESCO. Celý text si můžete přečíst zde


Call for Papers: The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison

Institut mezinárodních studií FSV UK bude v příštím roce spolupořadatelem konference The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison, která se uskuteční ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Svobodnou univerzitou Bozen - Bolzano. Hlavním řečníkem bude německý historik Jörn Leonhard.

Příspěvky na konferenci je možné přihlašovat do 31. ledna 2018.

Kompletní Call for Papers naleznete zde.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce.

Toto ocenění získají tři nejlepší diplomové práce, které se tematicky vztahují k tématu projektu a které budou v akademickém roce 2017/2018 obhájeny na jedné ze zúčastněných institucí.

Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci

Webové stránky projektu


Členové naší katedry a jejich vystoupení k německým volbám

V souvislosti s volbami do Německého spolkového sněmu byli členové naší katedry v září opakovaně hosty televizního a rozhlasového vysílání a spoluprácovali s novináři z tisku. Výběr z rozhovorů s nimi a jejich komentářů v médiích najdete zde:

Na naší facebookové stránce German and Austrian Studies Prague můžete sledovat průběžné informace o aktuálních vystoupeních našich kolegů v médiích.


Zahájení akademického roku 2017/2018

Vedoucí Katedry něměckých a rakouských studií, doc. Ota Konrád, v dopise studentům přibližuje, jaké projekty jsou plánovány na následující akademický rok. Přečíst si ho můžete zde.

Kurzy Gastdozentů v zimním semestru 2017/2018

Naše katedra přivítá také v novém semestru několik hostujících profesorů. Studenti si budou moct zapsat dva kurzy Prof. Dr. Borise Bartha, který u nás působí jako DAAD-Langzeitdozent. Vyučovat bude předměty Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert a Geschichte des Rassismus. Dále vypisujeme dva blokové semináře Univ.-Prof. Dr. Guida Thiemeyera (Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990) a Prof. Dr. Volkera Zimmermanna (Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn).

Zde si můžete stáhnout leták s přehledem kurzů hostujících přednášejících (v němčině)

Rozpis služeb pomvědek 2017/2018

Na naší katedře působí v tomto akademickém roce tři pomvědky: Ida Wiedermannová, Kateřina Návojová, Michaela Ďurková. Rozvrh jejich služeb si můžete stáhnout zde

Zápis ze schůze katedry

V úterý 28. listopadu proběhla schůze Katedry německých a rakouských studií, ze které si můžete přečíst přiložený zápis.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.