Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.


Aktuality

Seminář Češi a Západ: Historická paměť, geografická imaginace, politická identita

Naše katedra zve srdečně všechny vyučující, doktorandy a magisterské studenty IMS FSV UK na seminář Češi a Západ: Historická paměť, geografická imaginace, politická identita, který se uskuteční v pátek 2. března od 14.00 do 15.30 hodin. Jako podklad pro diskuzi poslouží texty členů KNRS Oty Konráda a Jakuba Eberleho, které budou krátce prezentovány v úvodu a které se k tématům vztahují z různých (inter)disciplinárních perspektiv. Více informací o programu a postupu pro rezervaci (do 28. února) si můžete přečíst v této pozvánce.


Společný seminář českých a rakouských studentů ve Slavonicích

Ve dnech 2. – 5. května 2018 pořádá Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK ve spolupráci s Institut für Geschichte, Universität Wien již tradiční společný seminář studentů Univerzity Karlovy a Vídeňské univerzity zaměřený na prezentaci a diskusi o diplomových pracích. Tématem semináře jsou Soudobé dějiny střední Evropy od konce 19. století do současnosti včetně aktuálních problémů.

V rámci semináře bude 5 českých a 5 rakouských studentů prezentovat své vznikající diplomové práce (ideální pro studenty posledních ročníků magisterského studia), součástí programu jsou také tematické přednášky českých a rakouských profesorů a docentů, prohlídka historického centra Slavonic a Pevnostního areálu Slavonice. Prezentovat je možné v německém nebo anglickém jazyce, účastníci by ale měli mít dostatečné znalosti německého jazyka, aby byli schopní sledovat přednášky a účastnit se diskusí.

Seminář se uskuteční díky podpoře programu Aktion Česká republika - Rakousko, zúčastněným studentům bude uhrazena doprava, ubytování, strava a plánovaný program.

Zájemci o účast zašlou do 1. března 2018 stručné představení své diplomové práce (ca. 1NS) na adresu koordinátorky semináře Kateřiny Papežové . Případné dotazy směřujte na stejnou adresu. Vítány jsou přihlášky ze všech fakult UK.

pozvánka

Kurzy hostujících přednášejících v letním semestru

Studenti bakalářských a magisterských programů si mohou i v letním semestru 2017/2018 vybrat z nabídky kurzů, které budou na katedře německých a rakouských studií vyučovat hostující přednášející. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů přijedou do Prahy sociolog Prof. Dr. Peter Hartmann se seminářem Sozialstruktur Deutschlands (JMM472) a historik Dr. phil. Torsten Lorenz se seminářem Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart (JMM106). Ve svém působení jako Langzeitdozent pak bude pokračovat historik Prof. Dr. Boris Barth, který vypsal dva předměty Der Zweite Weltkrieg (JMMZ273) a Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert (JMMZ275). Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících


Týdenní studijní pobyt v německých lázních Bad Kissingen

Jako již tradičně se bude i v tomto roce konat společný seminář se studujícími z Řezna, Pasova a Krakova na půdě vzdělávacího centra Akademie Mitteleuropa na „Heiligenhofu“ v lázeňském městě Bad Kissingen (SRN) s názvem:

"Grenze: ein Begriff und seine Karriere, (De)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa"

Termín: 11.-16. března 2018

Tento společný seminář nabídne nejen přednášky a diskuze přednášejících a studentů z Německa, Polska a České Republiky k zajímavým historickým a společenským tématům, nýbrž také např. prohlídku lázní Bad Kissingen, (které jsou současně horkým kandidátem na titul světové kulturní dědictví UNESCO), nebo celodenní exkurzi autokarem do nedalekého Durynska.

Zájemci nechť se zapíší do SIS na kurs JMB098 (pro bakalářské studenty) nebo JMM098 (pro magisterské studenty) a zároveň se e-mailem nahlásí u Mikuláše Zvánovce ( ). V přihlášce prosím uveďte Vaše jméno, studijní obor, adresu a datum narození.

V případě zájmu s přihlášením rozhodně neváhejte ani minutu, počet míst je totiž omezen!

Ke stažení:

Pozvánka + podrobnosti

Program


Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií

V úterý 16. 1. 2018 se konal Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií. Zájemci o bakalářské a magisterské studium si mohli poslechnout prezentaci našich oborů a také osobní zkušenosti našich studentů se studiem a jeho budoucím uplatněním.


Fotky ze dne otevřených dveří na Facebooku katedry.


Leták s programem Dne otevřených dveří


Ocenění düsseldorfských partnerů za spolupráci s naší katedrou

Tento týden návštívily Prahu zástupkyně Heinrich Heine Universität Düsseldorf, jejíž součást Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas je již 23 let partnerem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK v programu Německojazyčných studijních oborů. Prof. Dr. Beate Fieseler, vedoucí katedry z Düsseldorfu, u této příležitosti 28. listopadu převzala od PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky naší fakulty pro zahraniční styky, ocenění za dlouholetou a usilovnou podporu této mimořádné meziuniverzitní spolupráce. Za naši katedru jí a koordinátorce programu Nině Reuter poděkovali doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a PhDr. David Emler, Ph.D. Fotografie z předávání poděkování si můžete prohlédnout na našich facebookých stránkách


Díky programu DAAD Německojazyčné studijní obory na naší katedře mají studenti možnost čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Nová publikace Jakuba Eberleho a Vladimíra Handla: Česko-německé vztahy po volbách

Pracovníci naší katedry, Jakub Eberle a Vladimír Handl spolu s Kai-Olafem Langem (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín) vydali krátkou analýzu ve formátu SWP-Aktuell k česko-německým vztahů po volbách v obou zemích. Upozorňují na nebezpečí odcizení mezi oběma zeměmi díky neshodám v oblasti evropské integrační politiky. Doporučují proto věnovat spolupráci v EU prioritní pozornost ja v politické (a symbolické) rovině, tak v rovině praktických politických projektů, jako je posilování obranné spolupráce v rámci PESCO. Celý text si můžete přečíst zde


Call for Papers: The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison

Institut mezinárodních studií FSV UK bude v příštím roce spolupořadatelem konference The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison, která se uskuteční ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Svobodnou univerzitou Bozen - Bolzano. Hlavním řečníkem bude německý historik Jörn Leonhard.

Příspěvky na konferenci je možné přihlašovat do 31. ledna 2018.

Kompletní Call for Papers naleznete zde.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce.

Toto ocenění získají tři nejlepší diplomové práce, které se tematicky vztahují k tématu projektu a které budou v akademickém roce 2017/2018 obhájeny na jedné ze zúčastněných institucí.

Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci

Webové stránky projektu


Členové naší katedry a jejich vystoupení k německým volbám

V souvislosti s volbami do Německého spolkového sněmu byli členové naší katedry v září opakovaně hosty televizního a rozhlasového vysílání a spoluprácovali s novináři z tisku. Výběr z rozhovorů s nimi a jejich komentářů v médiích najdete zde:

Na naší facebookové stránce German and Austrian Studies Prague můžete sledovat průběžné informace o aktuálních vystoupeních našich kolegů v médiích.


Zahájení akademického roku 2017/2018

Vedoucí Katedry něměckých a rakouských studií, doc. Ota Konrád, v dopise studentům přibližuje, jaké projekty jsou plánovány na následující akademický rok. Přečíst si ho můžete zde.

Kurzy Gastdozentů v zimním semestru 2017/2018

Naše katedra přivítá také v novém semestru několik hostujících profesorů. Studenti si budou moct zapsat dva kurzy Prof. Dr. Borise Bartha, který u nás působí jako DAAD-Langzeitdozent. Vyučovat bude předměty Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert a Geschichte des Rassismus. Dále vypisujeme dva blokové semináře Univ.-Prof. Dr. Guida Thiemeyera (Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990) a Prof. Dr. Volkera Zimmermanna (Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn).

Zde si můžete stáhnout leták s přehledem kurzů hostujících přednášejících (v němčině)

Rozpis služeb pomvědek 2017/2018

Na naší katedře působí v tomto akademickém roce tři pomvědky: Ida Wiedermannová, Kateřina Návojová, Michaela Ďurková. Rozvrh jejich služeb si můžete stáhnout zde

Zápis ze schůze katedry

V úterý 28. listopadu proběhla schůze Katedry německých a rakouských studií, ze které si můžete přečíst přiložený zápis.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.

Aktuality

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.


Aktuality

Seminář Češi a Západ: Historická paměť, geografická imaginace, politická identita

Naše katedra zve srdečně všechny vyučující, doktorandy a magisterské studenty IMS FSV UK na seminář Češi a Západ: Historická paměť, geografická imaginace, politická identita, který se uskuteční v pátek 2. března od 14.00 do 15.30 hodin. Jako podklad pro diskuzi poslouží texty členů KNRS Oty Konráda a Jakuba Eberleho, které budou krátce prezentovány v úvodu a které se k tématům vztahují z různých (inter)disciplinárních perspektiv. Více informací o programu a postupu pro rezervaci (do 28. února) si můžete přečíst v této pozvánce.


Společný seminář českých a rakouských studentů ve Slavonicích

Ve dnech 2. – 5. května 2018 pořádá Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK ve spolupráci s Institut für Geschichte, Universität Wien již tradiční společný seminář studentů Univerzity Karlovy a Vídeňské univerzity zaměřený na prezentaci a diskusi o diplomových pracích. Tématem semináře jsou Soudobé dějiny střední Evropy od konce 19. století do současnosti včetně aktuálních problémů.

V rámci semináře bude 5 českých a 5 rakouských studentů prezentovat své vznikající diplomové práce (ideální pro studenty posledních ročníků magisterského studia), součástí programu jsou také tematické přednášky českých a rakouských profesorů a docentů, prohlídka historického centra Slavonic a Pevnostního areálu Slavonice. Prezentovat je možné v německém nebo anglickém jazyce, účastníci by ale měli mít dostatečné znalosti německého jazyka, aby byli schopní sledovat přednášky a účastnit se diskusí.

Seminář se uskuteční díky podpoře programu Aktion Česká republika - Rakousko, zúčastněným studentům bude uhrazena doprava, ubytování, strava a plánovaný program.

Zájemci o účast zašlou do 1. března 2018 stručné představení své diplomové práce (ca. 1NS) na adresu koordinátorky semináře Kateřiny Papežové . Případné dotazy směřujte na stejnou adresu. Vítány jsou přihlášky ze všech fakult UK.

pozvánka

Kurzy hostujících přednášejících v letním semestru

Studenti bakalářských a magisterských programů si mohou i v letním semestru 2017/2018 vybrat z nabídky kurzů, které budou na katedře německých a rakouských studií vyučovat hostující přednášející. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů přijedou do Prahy sociolog Prof. Dr. Peter Hartmann se seminářem Sozialstruktur Deutschlands (JMM472) a historik Dr. phil. Torsten Lorenz se seminářem Flüchtlinge, Migranten, Gastarbeiter. Migration in Europa in Geschichte und Gegenwart (JMM106). Ve svém působení jako Langzeitdozent pak bude pokračovat historik Prof. Dr. Boris Barth, který vypsal dva předměty Der Zweite Weltkrieg (JMMZ273) a Jüdische Lebenswelten in Europa im 19. und 20. Jahrhundert (JMMZ275). Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících


Týdenní studijní pobyt v německých lázních Bad Kissingen

Jako již tradičně se bude i v tomto roce konat společný seminář se studujícími z Řezna, Pasova a Krakova na půdě vzdělávacího centra Akademie Mitteleuropa na „Heiligenhofu“ v lázeňském městě Bad Kissingen (SRN) s názvem:

"Grenze: ein Begriff und seine Karriere, (De)Konstruktion und Konzeptualisierung in Mitteleuropa"

Termín: 11.-16. března 2018

Tento společný seminář nabídne nejen přednášky a diskuze přednášejících a studentů z Německa, Polska a České Republiky k zajímavým historickým a společenským tématům, nýbrž také např. prohlídku lázní Bad Kissingen, (které jsou současně horkým kandidátem na titul světové kulturní dědictví UNESCO), nebo celodenní exkurzi autokarem do nedalekého Durynska.

Zájemci nechť se zapíší do SIS na kurs JMB098 (pro bakalářské studenty) nebo JMM098 (pro magisterské studenty) a zároveň se e-mailem nahlásí u Mikuláše Zvánovce ( ). V přihlášce prosím uveďte Vaše jméno, studijní obor, adresu a datum narození.

V případě zájmu s přihlášením rozhodně neváhejte ani minutu, počet míst je totiž omezen!

Ke stažení:

Pozvánka + podrobnosti

Program


Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií

V úterý 16. 1. 2018 se konal Den otevřených dveří Katedry německých a rakouských studií. Zájemci o bakalářské a magisterské studium si mohli poslechnout prezentaci našich oborů a také osobní zkušenosti našich studentů se studiem a jeho budoucím uplatněním.


Fotky ze dne otevřených dveří na Facebooku katedry.


Leták s programem Dne otevřených dveří


Ocenění düsseldorfských partnerů za spolupráci s naší katedrou

Tento týden návštívily Prahu zástupkyně Heinrich Heine Universität Düsseldorf, jejíž součást Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas je již 23 let partnerem Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK v programu Německojazyčných studijních oborů. Prof. Dr. Beate Fieseler, vedoucí katedry z Düsseldorfu, u této příležitosti 28. listopadu převzala od PhDr. Zuzany Kasákové, Ph.D., proděkanky naší fakulty pro zahraniční styky, ocenění za dlouholetou a usilovnou podporu této mimořádné meziuniverzitní spolupráce. Za naši katedru jí a koordinátorce programu Nině Reuter poděkovali doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a PhDr. David Emler, Ph.D. Fotografie z předávání poděkování si můžete prohlédnout na našich facebookých stránkách


Díky programu DAAD Německojazyčné studijní obory na naší katedře mají studenti možnost čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Nová publikace Jakuba Eberleho a Vladimíra Handla: Česko-německé vztahy po volbách

Pracovníci naší katedry, Jakub Eberle a Vladimír Handl spolu s Kai-Olafem Langem (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlín) vydali krátkou analýzu ve formátu SWP-Aktuell k česko-německým vztahů po volbách v obou zemích. Upozorňují na nebezpečí odcizení mezi oběma zeměmi díky neshodám v oblasti evropské integrační politiky. Doporučují proto věnovat spolupráci v EU prioritní pozornost ja v politické (a symbolické) rovině, tak v rovině praktických politických projektů, jako je posilování obranné spolupráce v rámci PESCO. Celý text si můžete přečíst zde


Call for Papers: The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison

Institut mezinárodních studií FSV UK bude v příštím roce spolupořadatelem konference The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison, která se uskuteční ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Svobodnou univerzitou Bozen - Bolzano. Hlavním řečníkem bude německý historik Jörn Leonhard.

Příspěvky na konferenci je možné přihlašovat do 31. ledna 2018.

Kompletní Call for Papers naleznete zde.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce.

Toto ocenění získají tři nejlepší diplomové práce, které se tematicky vztahují k tématu projektu a které budou v akademickém roce 2017/2018 obhájeny na jedné ze zúčastněných institucí.

Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci

Webové stránky projektu


Členové naší katedry a jejich vystoupení k německým volbám

V souvislosti s volbami do Německého spolkového sněmu byli členové naší katedry v září opakovaně hosty televizního a rozhlasového vysílání a spoluprácovali s novináři z tisku. Výběr z rozhovorů s nimi a jejich komentářů v médiích najdete zde:

Na naší facebookové stránce German and Austrian Studies Prague můžete sledovat průběžné informace o aktuálních vystoupeních našich kolegů v médiích.


Zahájení akademického roku 2017/2018

Vedoucí Katedry něměckých a rakouských studií, doc. Ota Konrád, v dopise studentům přibližuje, jaké projekty jsou plánovány na následující akademický rok. Přečíst si ho můžete zde.

Kurzy Gastdozentů v zimním semestru 2017/2018

Naše katedra přivítá také v novém semestru několik hostujících profesorů. Studenti si budou moct zapsat dva kurzy Prof. Dr. Borise Bartha, který u nás působí jako DAAD-Langzeitdozent. Vyučovat bude předměty Demokratie in Deutschland im 20. Jahrhundert a Geschichte des Rassismus. Dále vypisujeme dva blokové semináře Univ.-Prof. Dr. Guida Thiemeyera (Die Bundesrepublik Deutschland in der europäischen Integration 1949-1990) a Prof. Dr. Volkera Zimmermanna (Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn).

Zde si můžete stáhnout leták s přehledem kurzů hostujících přednášejících (v němčině)

Rozpis služeb pomvědek 2017/2018

Na naší katedře působí v tomto akademickém roce tři pomvědky: Ida Wiedermannová, Kateřina Návojová, Michaela Ďurková. Rozvrh jejich služeb si můžete stáhnout zde

Zápis ze schůze katedry

V úterý 28. listopadu proběhla schůze Katedry německých a rakouských studií, ze které si můžete přečíst přiložený zápis.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.