Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.


Aktuality

Den německých studií 2018

Pro všechny zájemce o studium zaměřené na německy mluvící země, jejich domácí a zahraniční politiku, historii, kulturu a společnost pořádá Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK v pondělí 19. listopadu Den německých studií. Program se uskuteční od 15.30 do 17.30 hodin v prostorách Goethe-Institutu v Praze.

Všechny, kteří by se rádi Dne německých studií zúčastnili, laskavě prosíme o předběžnou registraci vyplněním tohoto formuláře. Pozvánka ke stažení


Pozvánka na setkání absolventů KNRS

Vedoucí katedry německých a rakouských studií doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. zve srdečně všechny absolventky a absolventy na setkání, které se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2018 od 19.00 hodin v Goethe Institut v Praze (velký sál a přilehlé foyer).


Program setkání

  • Úvodní slovo vedoucího katedry doc. PhDr. Oty Konráda, Ph.D.

  • Představení knih Cesta z apokalypsy: Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922 (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.), Mírové uspořádání s Německem: Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci (prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.) a Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen (PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.)

  • Neformální večer s občerstvením


DAAD podpořila pokračování spolupráce s Düsseldorfem

Katedra německých a rakouských studií společně s Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich Heine Universität Düsseldorf získaly grant z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů na období 2019-2020. Díky tomu bude moct mezi Prahou a Düsseldorfem pokračovat spolupráce, která začala již v roce 1994.

Naši studenti a vyučující tak budou moct nadále využívat řadu výhod a příležitostí, mimo jiné financování pobytů v Düsseldorfu a exkurzí v SRN, rozsáhlého knižního fondu nebo pravidelné výuky německých hostujících profesorů a jazykového tutora. Podrobnosti o programu najdete na této stránce.


Nová kniha Oty Konráda a Rudolfa Kučera "Cesty z apokalypsy"

V nakladatelství Academia vyšla v červenci 2018 nová kniha Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922, jejíž autory jsou členové naší katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. V monografii se zaměřují na kulturní dějiny fyzického násilí během první světové války a následné poválečné obnovy v českých a rakouských zemích a Jižním Tyrolsku. Podrobnosti o knize najdete na webu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Ve středu 7. listopadu proběhla v Literární kavárně Řetězová prezentace knihy a diskuze s oběma autory. Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na Facebooku.


Pozvánka na přednášku Volkera Zimmermanna

Ve čtvrtek 1. listopadu se v prostorách pražského pracoviště Collegia Carolina konala přednáška Prof. Dr. Volkera Zimmermanna na téma „Böhmischer Zirkel“ und „typischer Charakterzeug der slavischen Kriminalität“. Zur Ethnisierung von Kriminalitätsdiskursen im Deutschen Kaiserreich und in der Habsburgermonarchie.


Call for Papers "Reshaping the Nation"

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zve ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů na mezinárodní konferenci věnovanou tému "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48". Uskuteční se od 16. do 17. května 2019. Program si klade za cíl analyzovat složení národností, legitimizující funkci nacionalismu a jeho vztah k násilným činům na konci války a k znovuutváření poválečných společností. Jako hlavní řečník vystoupí americký historik Norman Naimark (Stanford University).

Návrhy příspěvků je možné posílat do 31. ledna 2019. Call for Papers najdete zde.


Konference "The Local and the Regional Dimensions of 1918/19"

Institut mezinárodních studií FSV UK společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Free University of Bozen-Bolzano a Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung uspořádal mezinárodní konferenci The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison. Její program byl věnován diskuzi o různých aspektech každodennosti života v roce 1918 se zvláštním zřetelem na regionální a lokální kontext, kontinuity a změny lokálních loajalit a identit, projevy násilí na regionální úrovni, situaci a problémy minorit, uprchlíků a vysídlenců z pohraničních území a otázky legitimity a intepretací radikálních změn ve 20. letech 20. století.

Program konference ke stažení | Fotogalerii z průběhu konference si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce. Webové stránky projektu


Cena za vynikající diplomovou práci

Výzkumné konsorcium „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ vybralo z došlých návrhů tři vítězné diplomové práce, které obdrží cenu za vynikající diplomovou práci vztahující se tematicky k výzkumnému konsorciu.

Autorkami dvou oceněných prací jsou studentky naší katedry, které v roce 2018 úspěšně absolvovaly studijní obor Německá a středoevropská studia. Anežka Fojtíková uspěla se svojí prací na téma Hlučíňané ve wehrmachtu – konfliktní narativ v české kultuře vzpomínání, Michaela Ďurková byla oceněna za práci Holokaust v politickom diškurze postkomunistických krajín: prejavy prezidentov Českej republiky a Poľska. Třetí oceněnou je Elena Bös z Universität Regensburg se svojí prací Filmische Erinnerung an das Private im Spatsozialismus in Deutschland und Tschechien.

Studentky převezmou cenu v rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra, které se koná 28.–30. listopadu 2018 v Mnichově. Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci


Workshop GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE

Katedra německých a rakouských studií uspořádala ve dnech 26.-27. září 2018 v Praze mezinárodní workshop na téma "GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE" zabývající se místy paměti, kulturou vzpomínání i praktickou péčí o památky se zvláštním důrazem na problematiku hřbitovů.

Tato událost proběhla v rámci výzkumného konsorcia "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který sdružuje Karlovu Univerzitu, Univerzitu v Řezně, Univerzitu v Pasově, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolek Adalbert Stifter Verein v Mnichově.


Nová kniha Jaroslava Kučery "Mírové uspořádání s Německem"

V září 2018 vydalo nakladatelství Dokořán knihu historika a člena naší katedry Prof. PhDr. Jaroslava Kučery, CSc. Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci. Hlavním tématem analýzy jsou česko(-slovensko)-německé vztahy a jejich proměna v procesu mírového uspořádání po druhé světové válce. Podrobnosti o knize najdete na těchto webových stránkách Dokořán.


Kurzy hostujících vyučujících na naší katedře v ZS 2018/2019

Naše katedra přivítá i v tomto semestru přední odborníky z Německa, kteří obohatí nabídku vyučovaných kurzů. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů budou v Praze působit germanistka Prof. Dr. Sibylle Schönborn, která vypsala seminář Fußball: Nationale Mythen und deren dunkle Seite im deutschsprachigen Film (JMMZ375), a historik Prof. Dr. Volker Zimmermann, který povede seminář Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union) (JMMZ276).

Ve svém působení jako Langzeitdozent bude pokračovat historik Prof. Dr. Boris Barth, který v zimním semestru nabídne kurzy Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jahrhundert (JMM083) a Wirtschaftsboom und Krisen im 20. und im 21. Jahrhundert (JMBZ294).

Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy. Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících


Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2016–2017

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK představuje dvojčíslo zpravodaje RÜCKBLICK 2016–2017 - JAHRESBERICHT DES LEHRSTUHLS FÜR DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE STUDIEN který nabízí ohlednutí za akcemi uspořádanými v letech 2016 a 2017.


Doktorandská stipendia na podporu pobytů v Düsseldorfu

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na následující doktorandská stipendia na kalendářní rok 2018:

  • Jedno dvouměsíční stipendium (1500 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) a dvě měsíční stipendia (à 750 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu pro doktorandy z oblasti společenských a humanitních věd studující v ČR

  • Dvě desetidenní stipendia, jejichž součástí bude účast na doktorském semináři na HHU Düsseldorf, pro studenty s historicky zaměřenými tématy

U všech stipendií se předpokládá alespoň základní znalost němčiny (B2). Zájemci se mohou hlásit do 27. dubna u pověřeného vedoucího naší katedry PhDr. Davida Emlera, Ph.D. Přečtěte si další informace o tomto výběrovém řízení.

Stipendia jsou udělována díky zapojení naší katedry do programu DAAD Německojazyčné studijní obory, který studentům umožňuje čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.

Aktuality

Vítejte na stránkách katedry německých a rakouských studií

Ve výuce a výzkumu se na naší katedře zaměřujeme na německy mluvící země a střední Evropu. Věnujeme se vývoji zahraniční politiky a mezinárodních vztahů. Dále v teritoriu sledujeme proměny politiky, společenské a kulturní situace od roku 1989 až po současnost. Zajímají nás také komparativní dějiny střední Evropy s důrazem na české země ve 20. století. Na celý region pohlížíme z perspektivy různých oborů, od politologie, ekonomie a práva po kulturní a historické vědy. Chcete se dozvědět více o katedře německých a rakouských studiích? Pokračujte na stránku O katedře. Pokud uvažujete, že se k nám přihlásíte ke studiu, pokračujte do části Pro uchazeče.


Aktuality

Den německých studií 2018

Pro všechny zájemce o studium zaměřené na německy mluvící země, jejich domácí a zahraniční politiku, historii, kulturu a společnost pořádá Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK v pondělí 19. listopadu Den německých studií. Program se uskuteční od 15.30 do 17.30 hodin v prostorách Goethe-Institutu v Praze.

Všechny, kteří by se rádi Dne německých studií zúčastnili, laskavě prosíme o předběžnou registraci vyplněním tohoto formuláře. Pozvánka ke stažení


Pozvánka na setkání absolventů KNRS

Vedoucí katedry německých a rakouských studií doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. zve srdečně všechny absolventky a absolventy na setkání, které se uskuteční v pondělí 19. listopadu 2018 od 19.00 hodin v Goethe Institut v Praze (velký sál a přilehlé foyer).


Program setkání

  • Úvodní slovo vedoucího katedry doc. PhDr. Oty Konráda, Ph.D.

  • Představení knih Cesta z apokalypsy: Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922 (doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.), Mírové uspořádání s Německem: Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci (prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.) a Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen Literatur: Selbstinszenierungen des Ich in den Grenzfällen des Autobiographischen (PhDr. et Mgr. Alena Zelená, Ph.D.)

  • Neformální večer s občerstvením


DAAD podpořila pokračování spolupráce s Düsseldorfem

Katedra německých a rakouských studií společně s Lehrstuhl für Geschichte und Kulturen Osteuropas, Heinrich Heine Universität Düsseldorf získaly grant z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů na období 2019-2020. Díky tomu bude moct mezi Prahou a Düsseldorfem pokračovat spolupráce, která začala již v roce 1994.

Naši studenti a vyučující tak budou moct nadále využívat řadu výhod a příležitostí, mimo jiné financování pobytů v Düsseldorfu a exkurzí v SRN, rozsáhlého knižního fondu nebo pravidelné výuky německých hostujících profesorů a jazykového tutora. Podrobnosti o programu najdete na této stránce.


Nová kniha Oty Konráda a Rudolfa Kučera "Cesty z apokalypsy"

V nakladatelství Academia vyšla v červenci 2018 nová kniha Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922, jejíž autory jsou členové naší katedry doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D. V monografii se zaměřují na kulturní dějiny fyzického násilí během první světové války a následné poválečné obnovy v českých a rakouských zemích a Jižním Tyrolsku. Podrobnosti o knize najdete na webu Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

Ve středu 7. listopadu proběhla v Literární kavárně Řetězová prezentace knihy a diskuze s oběma autory. Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout na Facebooku.


Pozvánka na přednášku Volkera Zimmermanna

Ve čtvrtek 1. listopadu se v prostorách pražského pracoviště Collegia Carolina konala přednáška Prof. Dr. Volkera Zimmermanna na téma „Böhmischer Zirkel“ und „typischer Charakterzeug der slavischen Kriminalität“. Zur Ethnisierung von Kriminalitätsdiskursen im Deutschen Kaiserreich und in der Habsburgermonarchie.


Call for Papers "Reshaping the Nation"

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy zve ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů na mezinárodní konferenci věnovanou tému "Reshaping the Nation: Collective Identities and Post-War Violence in Europe 1944–48". Uskuteční se od 16. do 17. května 2019. Program si klade za cíl analyzovat složení národností, legitimizující funkci nacionalismu a jeho vztah k násilným činům na konci války a k znovuutváření poválečných společností. Jako hlavní řečník vystoupí americký historik Norman Naimark (Stanford University).

Návrhy příspěvků je možné posílat do 31. ledna 2019. Call for Papers najdete zde.


Konference "The Local and the Regional Dimensions of 1918/19"

Institut mezinárodních studií FSV UK společně s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Free University of Bozen-Bolzano a Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung uspořádal mezinárodní konferenci The Local and the Regional Dimensions of 1918/19. A Comparison. Její program byl věnován diskuzi o různých aspektech každodennosti života v roce 1918 se zvláštním zřetelem na regionální a lokální kontext, kontinuity a změny lokálních loajalit a identit, projevy násilí na regionální úrovni, situaci a problémy minorit, uprchlíků a vysídlenců z pohraničních území a otázky legitimity a intepretací radikálních změn ve 20. letech 20. století.

Program konference ke stažení | Fotogalerii z průběhu konference si můžete prohlédnout na facebooku katedry.


Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern

Katedra německých a rakouských studií je spoluřešitelem projektu "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který byl podpořen Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou. Těžištěm projektu jsou práce doktorandů, které se z různých úhlů pohledu (historický, literární) zabývají hranicemi a vlivem na národní a nadnárodní kultury vzpomínání. Součástí projektu jsou také konference, workshopy a ocenění pro vynikající diplomové práce. Webové stránky projektu


Cena za vynikající diplomovou práci

Výzkumné konsorcium „Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern“ vybralo z došlých návrhů tři vítězné diplomové práce, které obdrží cenu za vynikající diplomovou práci vztahující se tematicky k výzkumnému konsorciu.

Autorkami dvou oceněných prací jsou studentky naší katedry, které v roce 2018 úspěšně absolvovaly studijní obor Německá a středoevropská studia. Anežka Fojtíková uspěla se svojí prací na téma Hlučíňané ve wehrmachtu – konfliktní narativ v české kultuře vzpomínání, Michaela Ďurková byla oceněna za práci Holokaust v politickom diškurze postkomunistických krajín: prejavy prezidentov Českej republiky a Poľska. Třetí oceněnou je Elena Bös z Universität Regensburg se svojí prací Filmische Erinnerung an das Private im Spatsozialismus in Deutschland und Tschechien.

Studentky převezmou cenu v rámci Česko-bavorského vysokoškolského fóra, které se koná 28.–30. listopadu 2018 v Mnichově. Podrobnosti k ceně za vynikající diplomovou práci


Workshop GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE

Katedra německých a rakouských studií uspořádala ve dnech 26.-27. září 2018 v Praze mezinárodní workshop na téma "GRENZE - GEDÄCHTNIS - FRIEDHÖFE" zabývající se místy paměti, kulturou vzpomínání i praktickou péčí o památky se zvláštním důrazem na problematiku hřbitovů.

Tato událost proběhla v rámci výzkumného konsorcia "Grenze/n in nationalen und transnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", který sdružuje Karlovu Univerzitu, Univerzitu v Řezně, Univerzitu v Pasově, Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a spolek Adalbert Stifter Verein v Mnichově.


Nová kniha Jaroslava Kučery "Mírové uspořádání s Německem"

V září 2018 vydalo nakladatelství Dokořán knihu historika a člena naší katedry Prof. PhDr. Jaroslava Kučery, CSc. Mírové uspořádání s Německem. Od protihitlerovské koalice k Česko-německé deklaraci. Hlavním tématem analýzy jsou česko(-slovensko)-německé vztahy a jejich proměna v procesu mírového uspořádání po druhé světové válce. Podrobnosti o knize najdete na těchto webových stránkách Dokořán.


Kurzy hostujících vyučujících na naší katedře v ZS 2018/2019

Naše katedra přivítá i v tomto semestru přední odborníky z Německa, kteří obohatí nabídku vyučovaných kurzů. Díky spolupráci s Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf a podpoře z programu DAAD Německojazyčných studijních oborů budou v Praze působit germanistka Prof. Dr. Sibylle Schönborn, která vypsala seminář Fußball: Nationale Mythen und deren dunkle Seite im deutschsprachigen Film (JMMZ375), a historik Prof. Dr. Volker Zimmermann, který povede seminář Deutsche und Tschechen – nahe und ferne Nachbarn (von der Habsburgermonarchie bis zur europäischen Union) (JMMZ276).

Ve svém působení jako Langzeitdozent bude pokračovat historik Prof. Dr. Boris Barth, který v zimním semestru nabídne kurzy Deutsche und mitteleuropäische Geschichte im 20. Jahrhundert (JMM083) a Wirtschaftsboom und Krisen im 20. und im 21. Jahrhundert (JMBZ294).

Všechny kurzy jsou otevřené pro zájemce z řad studentů všech bakalářských a magisterských programů Univerzity Karlovy. Aktuální přehled kurzů hostujících přednášejících


Zpravodaj katedry RÜCKBLICK 2016–2017

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK představuje dvojčíslo zpravodaje RÜCKBLICK 2016–2017 - JAHRESBERICHT DES LEHRSTUHLS FÜR DEUTSCHE UND ÖSTERREICHISCHE STUDIEN který nabízí ohlednutí za akcemi uspořádanými v letech 2016 a 2017.


Doktorandská stipendia na podporu pobytů v Düsseldorfu

Katedra německých a rakouských studií IMS FSV UK za podpory DAAD vypisuje výběrové řízení na následující doktorandská stipendia na kalendářní rok 2018:

  • Jedno dvouměsíční stipendium (1500 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) a dvě měsíční stipendia (à 750 EUR + 200 EUR na cestovní náklady) na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu pro doktorandy z oblasti společenských a humanitních věd studující v ČR

  • Dvě desetidenní stipendia, jejichž součástí bude účast na doktorském semináři na HHU Düsseldorf, pro studenty s historicky zaměřenými tématy

U všech stipendií se předpokládá alespoň základní znalost němčiny (B2). Zájemci se mohou hlásit do 27. dubna u pověřeného vedoucího naší katedry PhDr. Davida Emlera, Ph.D. Přečtěte si další informace o tomto výběrovém řízení.

Stipendia jsou udělována díky zapojení naší katedry do programu DAAD Německojazyčné studijní obory, který studentům umožňuje čerpat stipendia na podporu pobytů na partnerské Univerzitě v Düsseldorfu, navštěvovat kurzy hostujících přednášejících a jazykové semináře německého tutora, účastnit se exkurzí nebo využívat specializovaný fond německojazyčné literatury. Více o programu si můžete přečíst zde.


Náhled letáku o programu DAAD na naší katedře v plné velikosti můžete zobrazit zde.


Archiv aktualit

Na katedře německých a rakouských studií pravidelně pořádáme celou řadu akcí pro naše studenty, absolventy i vyučující. Každoročně u nás vystupuje řada českých i zahraničních odborníků z akademické sféry, diplomacie a politiky, médií i neziskového sektoru. Vedle přenášek a diskuzí pořádáme například společné studijní cesty a exkurze nebo odborné semináře.

Aktuální informace o aktivitách plánovaných na naší katedře najdete výše. Pokud vás zajímají akce z předchozích let, najdete je na stránce Život na katedře.