Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:Vládní stipendia Švýcarské konfederace na období 2015-2016

Termín u zadavatele: 25. listopad 2014


Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde a Spirála zvou na NĚMECKO‐ČESKO‐SLOVENSKÝ SILVESTR od 28.12.2014 do 01.01.2015 ve WEIL DER STADT


Pozvánka na zahájení výstavy „Langsam ist es besser geworden…“. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen, Dableiben 5.11.2014


Ve dnech 24.-25. října 2014 se na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v Goethe Institutu Praha a ve Vile Lanna konaly slavnosti k výročí založení oboru německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově v Praze a k dvacetileté spolupráci s DAAD. Fotky ze slavností:Desetiměsíční stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Termín u poskytovatele: 15. prosinec 2014Semináře o studiu v zahraničí

(Německo, Rakousko, Švýcarsko, 18.11.2014, 13.00–15.30, Zelená posluchárna, 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1)Služby pomvědů na katedře v ZS 2014/2015Call for Papers: Katedra Německých a rakouských studií připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. a Imre Kertész Kolleg, Universität Jena konferenci Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923Vyhláška garanta oboru Německá a rakouská studia k zahájení ZS 2014/2015AKTION Česká republika - Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014Schweizerischer Nationalfonds informuje o programu SCOPES, v jehož rámci je aktuálně možné podávat projekty Institucionální spolupráce (IP) mezi státy střední a východní Evropy a Švýcarskem.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro přípravné projekty: 25. října 2014

Termín fakultního oddělení vědy pro projekty IP: 10. listopadu 2014Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS se konalo dne 27. května 2014 od 18:00 hodin v restauraci Nebozízek v Petřínském parku. Úvodní slovo měl vedoucí katedry PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a Keynote speech absolvent KNRS, současný ředitel Bontonfilmu Mgr. Martin Palán.

Fotografie ze setkání:


Katedra Německých a rakouských studí srdečně zve na konferenci Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s). Konference se koná 30.5.-31.5.2014 v prostorách Akademie věd, Na Florenci.


Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS se bude konat dne 27. května 2014 od 18:00 hodin v restauraci Nebozízek v Petřínském parku.

Pozvánka


Katedra německých a rakouských studií srdečně zve na kulatý stůl na téma "Aussichten der deutsch-tschechischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit" 5.5. 2014, 12,30, J 3015.


Katedra německých a rakouských studií vypisuje výběrové řízení na stipendium DAAD na univerzitě v Düsseldorfu na ZS 2014/2015 (v rámci programu DAAD "Deutschsprachige Studiengänge (DSG) in MOE/GUS").


Zápis z porady katedry 11.2.2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení LS 2013/2014


15. LEDNA 2014 PROBĚHL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY

Pozvánku naleznete zde, informační leták o katedře a oboru Německá a rakouská studia zde.


18. prosince 2013 se uskutečnila přednáška a následná diskuse s ing. Jiřím Čisteckým, ředitelem Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR, na téma vztahů s Německem, Rakouskem a státy V4.


Členka naší katedry Lucie Filipová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2013. Gratulujeme!


Prezentace knihy Jaroslava Kučery a Jaromíra Balcara, která proběhla v pondělí 16.12.2013 v Literární kavárně knihkupectví Academia

Další fotografie z prezentace a následného předvánočního večírku katedry: 1, 2, 3, 4, 5


Foto z přednášky prof. D. Segerta "Wiedervereinigung ohne Alternative?", která proběhla 13.12.2013


Katedra německých a rakouských studií FSV UK srdečně zve na přednášku (a následnou diskusi) ing. Jiří Čisteckého, ředitele Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR na téma vztahů s Německem, Rakouskem a státy Visegrádské skupiny. Přednáška se koná 18.12.2013, od 11:00 v m.č. J2018.


Katedra Německých a rakouských studií FSV UK srdečně zve na slavnostní prezentaci knihy Jaroslava Kučery a Jaromíra Balcara Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953. Prezentace se koná v pondělí 16.12.2013 od 17 hod. v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1.


Katedra Německých a rakouských studií srdečně zve na přednášku Wiedervereinigung ohne Alternative? Das 41. Jahr der DDR und seine geschichtspolitische Bearbeitung, kterou přednese Univ.-Prof. Dr. Dieter Segert, Lehrstuhl Transformationsprozesse in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien. Přednáška se koná 13.12.2013 v 11.00 v univerzitním areálu v Jinonicích, m.č. J3014.


Aktuální nabídka GAČR na projekty česko-rakouské spolupráce - termín oddělení vědy FSV dne 3. února 2014


V rámci filmového semináře budou promítnuty mj. tyto filmy: Mephisto (6.11. 18:30), Der Untertan (20.11. 18:30), Olympia (22.11. 14:00) a Die Welle (29.11. 14:00).

Všichni studenti i vyučující jsou srdečně vítáni.


Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí absolventům magisterského a doktorského studia možnost odborné stáže v délce tří a více měsíců.


V ZS 2013/2014 vypisujeme díky spolupráci s DAAD kurzy zahraničních vyučujících "JMM472 Sozialstruktur Deutschlands" (prof. Peter Harrtmann) a "JMM647 Sieg im Volkslied? Musik und Revolte im 20. Jahrhundert" (PD Michael Esch). Kurzy probíhají blokově ve čtvrtek 17.00-18.20 v m.č. J1037 a v pátek 9:30-10:50 v m.č. J1031. Termíny a sylabus viz SIS. Zároveň upozorňuji na kurz DAAD-Gastdozenta na FF UK dr. Torstena Lorenze "JMM651 Wirtschafts- und Sozialgeschichte des geteilten Deutschlands 1945-1989". Kurz probíhá každý čtvrtek 15:30-16:50 v m.č. J1035. Návštěvu kurzů zahraničních vyučujících důrazně doporučuji!

Ota Konrád


Dopis vedoucího katedry studentům Německých a rakouských studií před zahájením ZS 2013/2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení akademického roku 2013/2014


Doktorské studium na IMS: aktuální informace a kontaky


Aktuální okruhy ke státnicím 2013


Finanční příspěvky na výzkum a studium - nabídky Česko-německého fondu budoucnosti


Výběrové řízení na místo politologa na Katedře německých a rakouských studií


Goethe Institut - výsledek průzkumu názorů občanů evropských států na Německo


V půlce dubna proběhl ve Vilniusu workshop Deutschland- und Europastudien, na kterém se potkali zástupci Německých studií se střední a východní Evropy. Z naší katedry se akce zúčastnili Ota Konrád a Tomáš Nigrin. Setkání, které sloužilo hlavně navázání kontaktů a diskusi o podobě Německých studií v různých zemí střední a východní Evropy, zorganizoval DAAD-Langzeitdozent ve Vilniusu Felix Ackermann (Center for German Studies).

Workshop Deutschland- und Europastudien

Workshop Deutschland- und Europastudien


Výsledek výběrového řízení na stipendia DAAD na univerzitu Heinricha Heineho v Düsseldorfu


Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům z 28 zemí včetně České republiky stipendijní pobyty, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, v termínu od 1. března do 31. července 2014. Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2013 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. O stipendium mohou žádat studenti, kteří se narodili po 1. březnu 1984.

Podrobné informace - MŠMT

Podrobné informace - Německý spolkový sněm


Dr. Torsten Lorenz zve zájemce na Mezinárodní letní školu na téma "Příhraniční regiony střední Evropy – Polsko a Česká republika" (německá verze ke stažení zde).


V LS 2013 konzultuje O. Konrád vždy v pátek, 9:30-10:50, m.č. J3083.


19. února proběhl úspěšně den otevřených dveří naší katedry. Fotky najdete na naší facebookové stránce. Všem návštěvníkům dne otevřených dveří děkujeme!


MŠMT informuje o semestrálních a krátkodobých výzkumných stipendiích na ZS 2013/14 v Rakousku


Anotace kurzů dr. Torstena Lorenze na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Dané kurzy si mohou studenti NRS zapisovat jako povinně volitelné (viz vyhláška garanta oboru k LS 2013)


Sylabus kurzu dr. Rudolfa Kučery "Arbeit, Entbehrung, Nationalismus. Alltag und Heimatfront im Habsburgerreich 1914-1918"


Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro Česko-německá studia


Výsledek výběrového řízení na stipendium DAAD na Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf


Zápis z jednání katedry 10.12.2012


Zápis z jednání katedry k SVV 2013


Evropská rozvojová agentura ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK vytvořila konsorcium, které poskytuje Erasmus stipendia na praktické stáže v zahraničí pro české studenty. Jedná se o stejný program jako známý Erasmus, ale místo studia na partnerské univerzitě je cílem pobytu získat relevantní pracovní zkušenost v zahraničí ve studovaném oboru.

Podrobné informace


Zápisy z jednání katedry:

6.11.2012 - web katedry

2.10.2012


Dne 9. října 2012 byl novým vedoucím Katedry německých a rakouských studií děkanem fakulty jmenován PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní údaje

Aktuality
Vládní stipendia Švýcarské konfederace na období 2015-2016

Termín u zadavatele: 25. listopad 2014


Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde a Spirála zvou na NĚMECKO‐ČESKO‐SLOVENSKÝ SILVESTR od 28.12.2014 do 01.01.2015 ve WEIL DER STADT


Pozvánka na zahájení výstavy „Langsam ist es besser geworden…“. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen, Dableiben 5.11.2014


Ve dnech 24.-25. října 2014 se na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v Goethe Institutu Praha a ve Vile Lanna konaly slavnosti k výročí založení oboru německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově v Praze a k dvacetileté spolupráci s DAAD. Fotky ze slavností:Desetiměsíční stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Termín u poskytovatele: 15. prosinec 2014Semináře o studiu v zahraničí

(Německo, Rakousko, Švýcarsko, 18.11.2014, 13.00–15.30, Zelená posluchárna, 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1)Služby pomvědů na katedře v ZS 2014/2015Call for Papers: Katedra Německých a rakouských studií připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. a Imre Kertész Kolleg, Universität Jena konferenci Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923Vyhláška garanta oboru Německá a rakouská studia k zahájení ZS 2014/2015AKTION Česká republika - Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014Schweizerischer Nationalfonds informuje o programu SCOPES, v jehož rámci je aktuálně možné podávat projekty Institucionální spolupráce (IP) mezi státy střední a východní Evropy a Švýcarskem.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro přípravné projekty: 25. října 2014

Termín fakultního oddělení vědy pro projekty IP: 10. listopadu 2014Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS se konalo dne 27. května 2014 od 18:00 hodin v restauraci Nebozízek v Petřínském parku. Úvodní slovo měl vedoucí katedry PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a Keynote speech absolvent KNRS, současný ředitel Bontonfilmu Mgr. Martin Palán.

Fotografie ze setkání:


Katedra Německých a rakouských studí srdečně zve na konferenci Between Politics and Culture: New Perspectives on the History of the Bohemian Lands and the First Czechoslovak Republic (1880s–1930s). Konference se koná 30.5.-31.5.2014 v prostorách Akademie věd, Na Florenci.


Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS se bude konat dne 27. května 2014 od 18:00 hodin v restauraci Nebozízek v Petřínském parku.

Pozvánka


Katedra německých a rakouských studií srdečně zve na kulatý stůl na téma "Aussichten der deutsch-tschechischen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit" 5.5. 2014, 12,30, J 3015.


Katedra německých a rakouských studií vypisuje výběrové řízení na stipendium DAAD na univerzitě v Düsseldorfu na ZS 2014/2015 (v rámci programu DAAD "Deutschsprachige Studiengänge (DSG) in MOE/GUS").


Zápis z porady katedry 11.2.2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení LS 2013/2014


15. LEDNA 2014 PROBĚHL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY

Pozvánku naleznete zde, informační leták o katedře a oboru Německá a rakouská studia zde.


18. prosince 2013 se uskutečnila přednáška a následná diskuse s ing. Jiřím Čisteckým, ředitelem Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR, na téma vztahů s Německem, Rakouskem a státy V4.


Členka naší katedry Lucie Filipová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2013. Gratulujeme!


Prezentace knihy Jaroslava Kučery a Jaromíra Balcara, která proběhla v pondělí 16.12.2013 v Literární kavárně knihkupectví Academia

Další fotografie z prezentace a následného předvánočního večírku katedry: 1, 2, 3, 4, 5


Foto z přednášky prof. D. Segerta "Wiedervereinigung ohne Alternative?", která proběhla 13.12.2013


Katedra německých a rakouských studií FSV UK srdečně zve na přednášku (a následnou diskusi) ing. Jiří Čisteckého, ředitele Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR na téma vztahů s Německem, Rakouskem a státy Visegrádské skupiny. Přednáška se koná 18.12.2013, od 11:00 v m.č. J2018.


Katedra Německých a rakouských studií FSV UK srdečně zve na slavnostní prezentaci knihy Jaroslava Kučery a Jaromíra Balcara Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaftslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953. Prezentace se koná v pondělí 16.12.2013 od 17 hod. v Literární kavárně knihkupectví Academia, Václavské nám. 34, 110 00 Praha 1.


Katedra Německých a rakouských studií srdečně zve na přednášku Wiedervereinigung ohne Alternative? Das 41. Jahr der DDR und seine geschichtspolitische Bearbeitung, kterou přednese Univ.-Prof. Dr. Dieter Segert, Lehrstuhl Transformationsprozesse in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien. Přednáška se koná 13.12.2013 v 11.00 v univerzitním areálu v Jinonicích, m.č. J3014.


Aktuální nabídka GAČR na projekty česko-rakouské spolupráce - termín oddělení vědy FSV dne 3. února 2014


V rámci filmového semináře budou promítnuty mj. tyto filmy: Mephisto (6.11. 18:30), Der Untertan (20.11. 18:30), Olympia (22.11. 14:00) a Die Welle (29.11. 14:00).

Všichni studenti i vyučující jsou srdečně vítáni.


Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí absolventům magisterského a doktorského studia možnost odborné stáže v délce tří a více měsíců.


V ZS 2013/2014 vypisujeme díky spolupráci s DAAD kurzy zahraničních vyučujících "JMM472 Sozialstruktur Deutschlands" (prof. Peter Harrtmann) a "JMM647 Sieg im Volkslied? Musik und Revolte im 20. Jahrhundert" (PD Michael Esch). Kurzy probíhají blokově ve čtvrtek 17.00-18.20 v m.č. J1037 a v pátek 9:30-10:50 v m.č. J1031. Termíny a sylabus viz SIS. Zároveň upozorňuji na kurz DAAD-Gastdozenta na FF UK dr. Torstena Lorenze "JMM651 Wirtschafts- und Sozialgeschichte des geteilten Deutschlands 1945-1989". Kurz probíhá každý čtvrtek 15:30-16:50 v m.č. J1035. Návštěvu kurzů zahraničních vyučujících důrazně doporučuji!

Ota Konrád


Dopis vedoucího katedry studentům Německých a rakouských studií před zahájením ZS 2013/2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení akademického roku 2013/2014


Doktorské studium na IMS: aktuální informace a kontaky


Aktuální okruhy ke státnicím 2013


Finanční příspěvky na výzkum a studium - nabídky Česko-německého fondu budoucnosti


Výběrové řízení na místo politologa na Katedře německých a rakouských studií


Goethe Institut - výsledek průzkumu názorů občanů evropských států na Německo


V půlce dubna proběhl ve Vilniusu workshop Deutschland- und Europastudien, na kterém se potkali zástupci Německých studií se střední a východní Evropy. Z naší katedry se akce zúčastnili Ota Konrád a Tomáš Nigrin. Setkání, které sloužilo hlavně navázání kontaktů a diskusi o podobě Německých studií v různých zemí střední a východní Evropy, zorganizoval DAAD-Langzeitdozent ve Vilniusu Felix Ackermann (Center for German Studies).

Workshop Deutschland- und Europastudien

Workshop Deutschland- und Europastudien


Výsledek výběrového řízení na stipendia DAAD na univerzitu Heinricha Heineho v Düsseldorfu


Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům z 28 zemí včetně České republiky stipendijní pobyty, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, v termínu od 1. března do 31. července 2014. Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2013 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. O stipendium mohou žádat studenti, kteří se narodili po 1. březnu 1984.

Podrobné informace - MŠMT

Podrobné informace - Německý spolkový sněm


Dr. Torsten Lorenz zve zájemce na Mezinárodní letní školu na téma "Příhraniční regiony střední Evropy – Polsko a Česká republika" (německá verze ke stažení zde).


V LS 2013 konzultuje O. Konrád vždy v pátek, 9:30-10:50, m.č. J3083.


19. února proběhl úspěšně den otevřených dveří naší katedry. Fotky najdete na naší facebookové stránce. Všem návštěvníkům dne otevřených dveří děkujeme!


MŠMT informuje o semestrálních a krátkodobých výzkumných stipendiích na ZS 2013/14 v Rakousku


Anotace kurzů dr. Torstena Lorenze na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Dané kurzy si mohou studenti NRS zapisovat jako povinně volitelné (viz vyhláška garanta oboru k LS 2013)


Sylabus kurzu dr. Rudolfa Kučery "Arbeit, Entbehrung, Nationalismus. Alltag und Heimatfront im Habsburgerreich 1914-1918"


Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro Česko-německá studia


Výsledek výběrového řízení na stipendium DAAD na Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf


Zápis z jednání katedry 10.12.2012


Zápis z jednání katedry k SVV 2013


Evropská rozvojová agentura ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK vytvořila konsorcium, které poskytuje Erasmus stipendia na praktické stáže v zahraničí pro české studenty. Jedná se o stejný program jako známý Erasmus, ale místo studia na partnerské univerzitě je cílem pobytu získat relevantní pracovní zkušenost v zahraničí ve studovaném oboru.

Podrobné informace


Zápisy z jednání katedry:

6.11.2012 - web katedry

2.10.2012


Dne 9. října 2012 byl novým vedoucím Katedry německých a rakouských studií děkanem fakulty jmenován PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní údaje