Aktuality
Aktuality
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Katedra německých a rakouských studií otevírá ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově (Polsko) magisterský obor Německá a středoevropská studia v režimu tzv. double degree – tedy souběžným studiem na dvou univerzitách. Uchazečům o magisterský stupeň studia tak nabízí výjimečnou možnost zapojit se do nového trendu vzdělávání.

Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien - navazující magisterské studiumČeská centra Düsseldorf a Mnichov (rovněž Milán, Moskva, New York a Varšava) nabízejí stáže pro období leden-červen 2015, uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2014.


Zpráva o konferenci „Sichtbarkeit und Wahrnehmung der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik“ (10. 10. 2014, Praha)


Vládní stipendia Švýcarské konfederace na období 2015-2016

Termín u zadavatele: 25. listopad 2014


Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde a Spirála zvou na NĚMECKO‐ČESKO‐SLOVENSKÝ SILVESTR od 28.12.2014 do 01.01.2015 ve WEIL DER STADT


Pozvánka na zahájení výstavy „Langsam ist es besser geworden…“. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen, Dableiben 5.11.2014


Zpráva o oslavách 20. výročí Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově (24.–25. 10. 2014, Praha)

Bericht über die Jubiläumsfeier zum 20. Jahrestag des Lehrstuhles für Deutsche und Österreichische Studien (24.–25. 10. 2014)

Ve dnech 24.-25. října 2014 se na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v Goethe Institutu Praha a ve Vile Lanna konaly slavnosti k výročí založení oboru německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově v Praze a k dvacetileté spolupráci s DAAD. Fotky ze slavností:Desetiměsíční stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Termín u poskytovatele: 15. prosinec 2014Semináře o studiu v zahraničí

(Německo, Rakousko, Švýcarsko, 18.11.2014, 13.00–15.30, Zelená posluchárna, 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1)Služby pomvědů na katedře v ZS 2014/2015Call for Papers: Katedra Německých a rakouských studií připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. a Imre Kertész Kolleg, Universität Jena konferenci Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923Vyhláška garanta oboru Německá a rakouská studia k zahájení ZS 2014/2015AKTION Česká republika - Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS se konalo dne 27. května 2014 od 18:00 hodin v restauraci Nebozízek v Petřínském parku. Úvodní slovo měl vedoucí katedry PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a Keynote speech absolvent KNRS, současný ředitel Bontonfilmu Mgr. Martin Palán.

Fotografie ze setkání:


Zápis z porady katedry 11.2.2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení LS 2013/2014


15. LEDNA 2014 PROBĚHL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY

Pozvánku naleznete zde, informační leták o katedře a oboru Německá a rakouská studia zde.


18. prosince 2013 se uskutečnila přednáška a následná diskuse s ing. Jiřím Čisteckým, ředitelem Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR, na téma vztahů s Německem, Rakouskem a státy V4.


Členka naší katedry Lucie Filipová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2013. Gratulujeme!


Prezentace knihy Jaroslava Kučery a Jaromíra Balcara, která proběhla v pondělí 16.12.2013 v Literární kavárně knihkupectví Academia

Další fotografie z prezentace a následného předvánočního večírku katedry: 1, 2, 3, 4, 5


Foto z přednášky prof. D. Segerta "Wiedervereinigung ohne Alternative?", která proběhla 13.12.2013Dopis vedoucího katedry studentům Německých a rakouských studií před zahájením ZS 2013/2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení akademického roku 2013/2014


Doktorské studium na IMS: aktuální informace a kontaky


Aktuální okruhy ke státnicím 2013


Finanční příspěvky na výzkum a studium - nabídky Česko-německého fondu budoucnosti


Výběrové řízení na místo politologa na Katedře německých a rakouských studií


Goethe Institut - výsledek průzkumu názorů občanů evropských států na Německo


V půlce dubna proběhl ve Vilniusu workshop Deutschland- und Europastudien, na kterém se potkali zástupci Německých studií se střední a východní Evropy. Z naší katedry se akce zúčastnili Ota Konrád a Tomáš Nigrin. Setkání, které sloužilo hlavně navázání kontaktů a diskusi o podobě Německých studií v různých zemí střední a východní Evropy, zorganizoval DAAD-Langzeitdozent ve Vilniusu Felix Ackermann (Center for German Studies).

Workshop Deutschland- und Europastudien

Workshop Deutschland- und Europastudien


Výsledek výběrového řízení na stipendia DAAD na univerzitu Heinricha Heineho v Düsseldorfu


Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům z 28 zemí včetně České republiky stipendijní pobyty, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, v termínu od 1. března do 31. července 2014. Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2013 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. O stipendium mohou žádat studenti, kteří se narodili po 1. březnu 1984.

Podrobné informace - MŠMT

Podrobné informace - Německý spolkový sněm


Dr. Torsten Lorenz zve zájemce na Mezinárodní letní školu na téma "Příhraniční regiony střední Evropy – Polsko a Česká republika" (německá verze ke stažení zde).


V LS 2013 konzultuje O. Konrád vždy v pátek, 9:30-10:50, m.č. J3083.


19. února proběhl úspěšně den otevřených dveří naší katedry. Fotky najdete na naší facebookové stránce. Všem návštěvníkům dne otevřených dveří děkujeme!


MŠMT informuje o semestrálních a krátkodobých výzkumných stipendiích na ZS 2013/14 v Rakousku


Anotace kurzů dr. Torstena Lorenze na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Dané kurzy si mohou studenti NRS zapisovat jako povinně volitelné (viz vyhláška garanta oboru k LS 2013)


Sylabus kurzu dr. Rudolfa Kučery "Arbeit, Entbehrung, Nationalismus. Alltag und Heimatfront im Habsburgerreich 1914-1918"


Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro Česko-německá studia


Výsledek výběrového řízení na stipendium DAAD na Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf


Zápis z jednání katedry 10.12.2012


Zápis z jednání katedry k SVV 2013


Evropská rozvojová agentura ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK vytvořila konsorcium, které poskytuje Erasmus stipendia na praktické stáže v zahraničí pro české studenty. Jedná se o stejný program jako známý Erasmus, ale místo studia na partnerské univerzitě je cílem pobytu získat relevantní pracovní zkušenost v zahraničí ve studovaném oboru.

Podrobné informace


Zápisy z jednání katedry:

6.11.2012 - web katedry

2.10.2012


Dne 9. října 2012 byl novým vedoucím Katedry německých a rakouských studií děkanem fakulty jmenován PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní údaje

AktualityKatedra německých a rakouských studií otevírá ve spolupráci s Pedagogickou univerzitou v Krakově (Polsko) magisterský obor Německá a středoevropská studia v režimu tzv. double degree – tedy souběžným studiem na dvou univerzitách. Uchazečům o magisterský stupeň studia tak nabízí výjimečnou možnost zapojit se do nového trendu vzdělávání.

Německá a středoevropská studia / Deutsche und Mitteleuropäische Studien - navazující magisterské studiumČeská centra Düsseldorf a Mnichov (rovněž Milán, Moskva, New York a Varšava) nabízejí stáže pro období leden-červen 2015, uzávěrka přihlášek je 30. 11. 2014.


Zpráva o konferenci „Sichtbarkeit und Wahrnehmung der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik“ (10. 10. 2014, Praha)


Vládní stipendia Švýcarské konfederace na období 2015-2016

Termín u zadavatele: 25. listopad 2014


Junge Aktion der Ackermann‐Gemeinde a Spirála zvou na NĚMECKO‐ČESKO‐SLOVENSKÝ SILVESTR od 28.12.2014 do 01.01.2015 ve WEIL DER STADT


Pozvánka na zahájení výstavy „Langsam ist es besser geworden…“. Vertriebene erzählen vom Wegmüssen, Ankommen, Dableiben 5.11.2014


Zpráva o oslavách 20. výročí Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově (24.–25. 10. 2014, Praha)

Bericht über die Jubiläumsfeier zum 20. Jahrestag des Lehrstuhles für Deutsche und Österreichische Studien (24.–25. 10. 2014)

Ve dnech 24.-25. října 2014 se na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, v Goethe Institutu Praha a ve Vile Lanna konaly slavnosti k výročí založení oboru německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově v Praze a k dvacetileté spolupráci s DAAD. Fotky ze slavností:Desetiměsíční stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

Termín u poskytovatele: 15. prosinec 2014Semináře o studiu v zahraničí

(Německo, Rakousko, Švýcarsko, 18.11.2014, 13.00–15.30, Zelená posluchárna, 1. patro, č. dv. 141, Celetná 20, Praha 1)Služby pomvědů na katedře v ZS 2014/2015Call for Papers: Katedra Německých a rakouských studií připravuje ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, v.v.i. a Imre Kertész Kolleg, Universität Jena konferenci Beyond Defeat and Victory. Physical Violence and the Reconstitution of East-Central Europe, 1914–1923Vyhláška garanta oboru Německá a rakouská studia k zahájení ZS 2014/2015AKTION Česká republika - Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014Setkání absolventů Katedry německých a rakouských studií IMS se konalo dne 27. května 2014 od 18:00 hodin v restauraci Nebozízek v Petřínském parku. Úvodní slovo měl vedoucí katedry PhDr. Ota Konrád, Ph.D. a Keynote speech absolvent KNRS, současný ředitel Bontonfilmu Mgr. Martin Palán.

Fotografie ze setkání:


Zápis z porady katedry 11.2.2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení LS 2013/2014


15. LEDNA 2014 PROBĚHL DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ KATEDRY

Pozvánku naleznete zde, informační leták o katedře a oboru Německá a rakouská studia zde.


18. prosince 2013 se uskutečnila přednáška a následná diskuse s ing. Jiřím Čisteckým, ředitelem Odboru států střední Evropy Ministerstva zahraničních věcí ČR, na téma vztahů s Německem, Rakouskem a státy V4.


Členka naší katedry Lucie Filipová získala Cenu Josefa Hlávky za rok 2013. Gratulujeme!


Prezentace knihy Jaroslava Kučery a Jaromíra Balcara, která proběhla v pondělí 16.12.2013 v Literární kavárně knihkupectví Academia

Další fotografie z prezentace a následného předvánočního večírku katedry: 1, 2, 3, 4, 5


Foto z přednášky prof. D. Segerta "Wiedervereinigung ohne Alternative?", která proběhla 13.12.2013Dopis vedoucího katedry studentům Německých a rakouských studií před zahájením ZS 2013/2014


Vyhláška garanta studijního oboru Německá a rakouská studia k zahájení akademického roku 2013/2014


Doktorské studium na IMS: aktuální informace a kontaky


Aktuální okruhy ke státnicím 2013


Finanční příspěvky na výzkum a studium - nabídky Česko-německého fondu budoucnosti


Výběrové řízení na místo politologa na Katedře německých a rakouských studií


Goethe Institut - výsledek průzkumu názorů občanů evropských států na Německo


V půlce dubna proběhl ve Vilniusu workshop Deutschland- und Europastudien, na kterém se potkali zástupci Německých studií se střední a východní Evropy. Z naší katedry se akce zúčastnili Ota Konrád a Tomáš Nigrin. Setkání, které sloužilo hlavně navázání kontaktů a diskusi o podobě Německých studií v různých zemí střední a východní Evropy, zorganizoval DAAD-Langzeitdozent ve Vilniusu Felix Ackermann (Center for German Studies).

Workshop Deutschland- und Europastudien

Workshop Deutschland- und Europastudien


Výsledek výběrového řízení na stipendia DAAD na univerzitu Heinricha Heineho v Düsseldorfu


Německý spolkový sněm společně s Humboldtovou univerzitou, Svobodnou univerzitou a Technickou univerzitou v Berlíně nabízí uchazečům z 28 zemí včetně České republiky stipendijní pobyty, při nichž se podrobně seznámí s prací Spolkového sněmu, v termínu od 1. března do 31. července 2014. Uzávěrka přijímání přihlášek je 30. června 2013 na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. O stipendium mohou žádat studenti, kteří se narodili po 1. březnu 1984.

Podrobné informace - MŠMT

Podrobné informace - Německý spolkový sněm


Dr. Torsten Lorenz zve zájemce na Mezinárodní letní školu na téma "Příhraniční regiony střední Evropy – Polsko a Česká republika" (německá verze ke stažení zde).


V LS 2013 konzultuje O. Konrád vždy v pátek, 9:30-10:50, m.č. J3083.


19. února proběhl úspěšně den otevřených dveří naší katedry. Fotky najdete na naší facebookové stránce. Všem návštěvníkům dne otevřených dveří děkujeme!


MŠMT informuje o semestrálních a krátkodobých výzkumných stipendiích na ZS 2013/14 v Rakousku


Anotace kurzů dr. Torstena Lorenze na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK. Dané kurzy si mohou studenti NRS zapisovat jako povinně volitelné (viz vyhláška garanta oboru k LS 2013)


Sylabus kurzu dr. Rudolfa Kučery "Arbeit, Entbehrung, Nationalismus. Alltag und Heimatfront im Habsburgerreich 1914-1918"


Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro Česko-německá studia


Výsledek výběrového řízení na stipendium DAAD na Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf


Zápis z jednání katedry 10.12.2012


Zápis z jednání katedry k SVV 2013


Evropská rozvojová agentura ve spolupráci s Fakultou sociálních věd UK vytvořila konsorcium, které poskytuje Erasmus stipendia na praktické stáže v zahraničí pro české studenty. Jedná se o stejný program jako známý Erasmus, ale místo studia na partnerské univerzitě je cílem pobytu získat relevantní pracovní zkušenost v zahraničí ve studovaném oboru.

Podrobné informace


Zápisy z jednání katedry:

6.11.2012 - web katedry

2.10.2012


Dne 9. října 2012 byl novým vedoucím Katedry německých a rakouských studií děkanem fakulty jmenován PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní údaje